Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 9/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o požáru autovraků a pneumatik v areálu kovošrotu v Kladně. Dále si přečtete o náročném zásahu při srážce dvou motorových osobních vlaků u Perninku. Velitelský vůz s dronem bude sloužit hasičům v Karlovarském kraji. Nová unikátní stavebnice pro zkušební požáry pomůže vyšetřovatelům. Hasiči z Chemparku u Litvínova slaví 75 let své činnosti. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dozvíte o nasazení USAR odřadu v Bejrútu a rovněž o poskytnutí materiálně humanitární pomoci. A jak vidí misi v Bejrútu kynologové? Ministr vnitra předal ocenění za profesionální zásah v Bejrútu. Můžete se dočíst rovněž o činnosti EUCP týmu po ničivém výbuchu. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ si přečtete zprávu o činnosti v oblasti CNP NATO v roce 2019. Dále pak o nových přístrojích radiologické laboratoře v Institutu ochrany obyvatelstva. V rubrice INFORMACE je další příběh hasičské rodiny. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Dne 4. srpna v odpoledních hodinách otřásl bejrútským přístavem ničivý výbuch skladu ledku amonného. Následná tlaková vlna zničila nejen přístav, ale i obytné a kancelářské budovy v samotném městě Bejrútu, a to do vzdálenosti zhruba 2 km a v neposlední řadě i zásobu obilovin pro 85 % obyvatel Libanonu. Hlášeny byly desítky mrtvých a tisíce zraněných. Libanonská vláda bezprostředně po výbuchu vyhlásila nouzový stav a požádala mezinárodní společenství o pomoc při řešení této katastrofy.

V prvních hodinách byly požadovány zejména speciální záchranné a vyprošťovací týmy (USAR týmy), hasičské jednotky k hašení požárů sila a lodí v přístavu a zdravotní materiál na ošetření zraněných osob.

Evropské země zareagovaly velmi rychle a na místo události vyslaly okamžitě celkem 6 USAR týmů, 1 lékařský tým a 1 speciální CBRN tým pro detekci nebezpečných látek na místě výbuchu. Součástí pomoci lidem v Libanonu byla i humanitární pomoc ve formě ochranných oděvů, zdravotnického materiálu, vybavení pro výstavbu nouzového ubytování, elektrocentrály, ale i hasičské a sanitní vozy. Zároveň byla aktivována i síť satelitů programu Copernicus, jejichž snímky pomohly při analýze následků výbuchu.

Zároveň se záchrannými týmy a humanitární pomocí byl do Libanonu vyslán i tzv. EUCP tým, jehož úkolem bylo pomoci místní vládě s koordinací mezinárodní pomoci, analýzou dalších potřeb pro zajištění nouzového přežití obyvatel Bejrútu, analýzou dopadů na životní prostředí a postupů pro likvidaci odpadu po výbuchu.

Evropské centrum pro koordinaci záchranných operací (ERCC), které sídlí v Bruselu a je součástí Ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu (DG ECHO), požádalo již druhý den po explozi členské země o nominaci svých zástupců do připravovaného týmu, dne 6. srpna byli vybraní experti informováni o svém zařazení do týmu a dne 7. srpna byli téměř všichni v Bejrútu. EUCP tým byl sestaven ze zástupců osmi zemí, měl k dispozici dva styčné důstojníky z ERCC a podpůrný (TAST) tým z Finska. Celkem se jednalo o 17 expertů se zkušenostmi z činnosti USAR týmů, statiky, lékaře, chemiky, IT odborníky apod.

Hlavní náplní EUCP týmu byla četná jednání se zástupci ministerstev, vedením města Bejrútu, zástupci nevládních organizací, OSN a zejména s příslušníky libanonské armády, která byla pověřena celkovou koordinací záchranných prací. V prvních dnech po výbuchu byla předmětem jednání zejména analýza potřeb dalších sil a prostředků pro vyhledávání osob v sutinách, zajištění ošetření zranění osob způsobených pořezáním rozbitým sklem z fasád budov a pro posouzení stavu budov z pohledu statika. Souběžně s tím se členové týmu snažili o zajištění hladkého předání přicházející pomoci cílovým adresátům, k čemuž bylo nutné získat přístup do skladišť armády a do vyhrazené části letiště. S vyřešením tohoto úkolu významným způsobem pomohli zástupci velvyslanectví ČR v Libanonu, kteří poskytli EUCP týmu své kontakty i místní znalosti.

V dalších dnech se EUCP tým ve spolupráci se svými partnery z DG ECHO a z různých organizací OSN zaměřil na analýzu potřeb obyvatel města Bejrútu při opravě poškozených obydlí, možnosti obnovy přístavu, pomoc při zvládání epidemie koronaviru a další dlouhodobé projekty.

EUCPT tým byl s ohledem na řešené úkoly a bezpečnostní situaci od 12. srpna postupně redukován, poslední členové Libanon opustili 16. srpna 2020. Za Českou republiku byl do týmu zařazen plk. Ing. Miroslav Lukeš z HZS Karlovarského kraje jako expert na koordinaci záchranných týmů a analýzu potřeb humanitární pomoci obyvatelstvu.

plk. Ing. Miroslav LUKEŠ, HZS Karlovarského kraje

vytisknout  e-mailem