Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 8/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA informujeme o požáru autoservisu v Lobodicích u Přerova. V Libereckém kraji hasiči testují dvě nová vozidla CAS. Příslušníci ZPP z MV-GŘ HZS ČR sestavili předváděcí vozidlo Dacia Duster. Dočtete o problematice fluorovaných látek v pěnidlech a jejich využití. Jaké je nebezpečí u spotřebičů napájených Li-Ion akumulátorovými bateriemi? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o unikátním informačním systému MicroRescue. V dalších článcích vás seznámíme s výcvikem záchranných složek Královéhradeckého kraje. V Pardubickém kraji hasiči cvičili záchranu osob v případě poruchy lanovky. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ připomínáme 75. výročí bombardování města Hirošima. Informujeme o odborné přípravě starostů a primátorů zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace. Dále se dočtete o mimořádných událostech řešených na úrovni EU. V rubrice INFORMACE nabízíme článek o „hasičské“ rodině. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje převzal dvě nové cisternové automobilové stříkačky (CAS), které jsou financovány z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Jde o vozidla CAS 20/3500/210-S2T vybavená zařízením pro řezání vodním paprskem za studena a hašení vodní mlhou. Vozidla budou dislokována na stanicích Raspenava a Jilemnice.

Jedna z CAS se odlišuje od stanovených standardů svým barevným provedením. Barevné označení techniky jednotek požární ochrany (PO), kterým se rozumí její vnější barevná úprava, nápisy a označení a užití znaků, je na základě § 24 odst. 2 zákona o požární ochraně upraveno vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška).

Na základě zpracovávání novely uvedené vyhlášky, týkající se mimo jiné také vnější barevné úpravy, nápisů a označení a užití znaků vozidel PO, rozhodlo MV­-generální ředitelství HZS ČR o testování navrhovaného barevného provedení právě na jedné z CAS dodaných HZS Libereckého kraje. Cílem je vyhodnocení návrhu barevného provedení CAS včetně rozsahu a provedení reflexních a dalších zvýrazňujících prvků. Návrh barevné úpravy vychází z výsledků projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR „Barevná úprava zásahového požárního automobilu“, který byl realizován v letech 2017–2018.

MV­-generální ředitelství HZS ČR se prostřednictvím sekce IZS bude podílet na vyhodnocení návrhu a posouzení všech závěrů tak, aby bylo možné konečný návrh zapracovat do připravované novely vyhlášky.

Podvozek
CAS jsou dodány na podvozku Scania P 440 B 4 × 4 s výkonem motoru 324 kW, který je spřažen s automatizovanou převodovkou Opticruise bez spojkového pedálu. CAS je taktéž vybavena retardérem. Jako první tohoto typu jsou u HZS ČR vybavena stálým pohonem 4 × 4. Toto řešení zvyšuje bezpečnost posádky, jelikož stálý pohon obou náprav zajišťuje lepší ovladatelnost, a to nejen na kluzkém povrchu.

Nástavba
CAS disponují systémem řízení provozu účelové nástavby (tzv. CAN­ bus). Toto řízení je realizováno prostřednictvím dotykové obrazovky umístěné v obslužném panelu čerpadla, přičemž ovládání je umožněno i fyzickými klávesami osazenými po stranách dotykové obrazovky. Druhé ovládací místo se nachází v kabině osádky a je realizováno prostřednictvím přenosného tabletu. Systém řízení nástavby umožňuje ovládat nejen čerpadlo včetně pěnotvorné části, ale také zařízení CCS Cobra (Cold Cup System). Dále je možné ovládat osvětlení účelové nástavby a jejího okolí včetně osvětlovacího stožáru apod. Systém umožňuje automatizovaný provoz se zavodněním čerpacího zařízení a automatickou tlakovou regulací, případně automatické udržování nastavených otáček motoru, automatické plnění nádrže na vodu v závislosti na poklesu hladiny, automatické provedení zkoušek sání a těsnosti, zkoušky nejvyššího tlaku, zkoušky elektronických ventilů včetně provedení záznamu o těchto zkouškách a další automatizované akce. Systém rovněž vyhodnocuje a signalizuje množství hasiv, včetně doby zbývající do jejich vyčerpání a další provozní data včetně provozních dat podvozkové části. Taktéž jsou monitorovány mezní hodnoty na čerpacím zařízení včetně záznamu provedených úkonů.

Dalším inovativním řešením těchto CAS je umístění zařízení pro řezání vodním paprskem v pravé zadní schráně společně s navijákem hadice vysokotlaké části požárního čerpadla. Toto řešení umožnilo plně využít ostatní schrány pro umístění věcných prostředků PO, a nebyla tak narušena koncepce rozmístění těchto prostředků.

Kromě barevného značení je další odlišností zabudování hydraulického vyprošťovacího zařízení poháněného elektrickou energií do jedné z CAS. Mimo jiné toto řešení umožnilo efektivnější využití pravé přední schrány a získání cenného místa pro další požární příslušenství.
Dodavatelem CAS je společnost KOBIT, spol. s r.o. Pořizovací cena obou vozidel je 17 175 950 Kč včetně DPH.


kpt. Mgr. Jiří ČERVENÝ, por. David KOŘÍNEK, DiS., HZS Libereckého kraje, foto KOBIT, spol. s r.o.
 

vytisknout  e-mailem