Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 8/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA informujeme o požáru autoservisu v Lobodicích u Přerova. V Libereckém kraji hasiči testují dvě nová vozidla CAS. Příslušníci ZPP z MV-GŘ HZS ČR sestavili předváděcí vozidlo Dacia Duster. Dočtete o problematice fluorovaných látek v pěnidlech a jejich využití. Jaké je nebezpečí u spotřebičů napájených Li-Ion akumulátorovými bateriemi? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o unikátním informačním systému MicroRescue. V dalších článcích vás seznámíme s výcvikem záchranných složek Královéhradeckého kraje. V Pardubickém kraji hasiči cvičili záchranu osob v případě poruchy lanovky. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ připomínáme 75. výročí bombardování města Hirošima. Informujeme o odborné přípravě starostů a primátorů zaměřené na přípravu na mimořádné události a krizové situace. Dále se dočtete o mimořádných událostech řešených na úrovni EU. V rubrice INFORMACE nabízíme článek o „hasičské“ rodině. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) bylo v posledních několika měsících velice vytíženo repatriačním procesem osob v rámci pandemie koronaviru. Práce související s repatriacemi občanů EU byla počátkem července téměř utlumena, nicméně stále se vyřizovaly žádosti o pomoc související s onemocněním covid-19, a to jak z členských a účastnických států Mechanismu civilní ochrany Unie (Mechanismus), tak také ze třetích zemí. Další událostí, kterou muselo ERCC řešit, byly na přelomu června a července bleskové povodně na Ukrajině. Ta byla nucena pod tíhou nezvladatelné situace požádat prostřednictvím ERCC o humanitární pomoc. Posledním neméně důležitým úkolem, kterým se ERCC zabývalo, byl aktivní monitoring lesních požárů, jimiž byly postiženy některé středomořské státy EU a Švédsko.
Humanitární pomoc - respirátory poskytnuté Rumunskem pro Itálii (zdroj: EK - HP)Humanitární pomoc - respirátory poskytnuté Rumunskem pro Itálii (zdroj: EK - HP)
Zdravotnická a další pomoc v souvislosti s covid-19
Na základě informací zveřejněných Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) byl k 10. červenci 2020 celosvětový počet potvrzených případů covid-19 vyčíslen celkem na 12 245 417 případů s tím, že si tento virus vyžádal 554 721 mrtvých. V samotném Spojeném Království bylo potvrzeno 1 572 854 případů onemocnění covid-19 a 179 018 mrtvých. Poslední údaje, které ECDC k uvedenému dni zveřejnilo, ukazují na opětovný nárůst počtů případů onemocnění covid-19 v celém světě.

O humanitární pomoc prostřednictvím Mechanismu v souvislosti s covid-19 od počátku pandemie požádalo celkem 47 států a dvě mezinárodní organizace. Sedm členských států Mechanismu: Řecko, Chorvatsko, Spojené Království, Estonsko, Litva, Španělsko a Itálie. Tři účastnické státy Mechanismu: Severní Makedonie, Černá Hora a Srbsko. Třicet sedm států, které nejsou členy Mechanismu, ale tzv. třetími zeměmi, jako jsou např. Bangladéš, Arménie, Bhútán, Kuba, Bělorusko, Zambie, Uruguay, Jordánsko, Ukrajina, Moldávie, Mongolsko a Čína, a dvě mezinárodní organizace Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí (OSN – OCHA) a Světový potravinový program (OSN WFP). Žádosti o humanitární pomoc obsahovaly zejména prostředky osobní ochrany, zdravotní vybavení, diagnostické sety na covid-19, léky a zdravotnické týmy.

Na základě uvedených žádostí bylo na přelomu dubna a května 2020 ze skladů pro lékařské zásoby rescEU (­European Civil Protection and ­Humanitarian Aid Operations), které se nacházejí v Rumunsku a Německu, vyskladněno a následně dodáno do Itálie, Španělska, Chorvatska, Litvy, Černé Hory a Severní Makedonie celkem 370 000 prostředků osobní ochrany v podobě respirátorů. Následně byly sklady pro lékařské zásoby rescEU v Německu a Rumunsku opět doplněny o 525 500 respirátorů typu FFP2. Německo 17. června 2020 doplnilo do skladů lékařských zásob rescEU dalších 180 000 respirátorů FFP3.

Dne 2. července 2020 se Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (DG  ECHO) rozhodlo na základě žádostí o pomoc a epidemiologických údajů týkajících se aktuální situace s covid-19 v dále uvedených zemích přidělit dalších 65 000 respirátorů FFP2 ze skladu lékařských zásob rescEU v Rumunsku takto: Chorvatsku (10 000 kusů), Černé Hoře (10 000 kusů), Severní Makedonii (35 000 kusů) a Srbsku (10 000 kusů).

Další rozhodnutí o přidělování kapacit rescEU mezi členské státy EU, Spojené Království, které je v přechodném období, a účastnické státy UCPM budou přijímána v souladu s kritérii stanovenými v prováděcím rozhodnutí a na základě metodiky ECDC.

Do postižených států covid-19 nebyla však na základě jejich žádostí vysílána pouze materiální pomoc, ale byly vyslány i Zdravotnické záchranné týmy (EMT). Jako první byl počátkem dubna 2020 vyslán do italské Lombardie jeden tým EMT-1 složený z 19 norských pracovníků a 15 rumunských zdravotníků. Tento tým byl v oblasti nasazen tři týdny. Dne 19. června 2020 byl vyslán tým do Arménie složený z 11 lékařských odborníků z Litvy. Tento tým pracoval na jednotkách intenzivní péče ve dvou nemocnicích po dobu dvou týdnů. Další tým 11 lékařských odborníků z Itálie byl nabídnut Arménii 23. června 2020. Arménie tuto pomoc přijala a tým byl od 26. června 2020 v předem určeném místě nasazen na plánovanou dobu tří týdnů. Dne 24. června 2020 nabídlo Arménii svůj tým 15 lékařských odborníků s cílem poskytnout léčbu pacientům s covid-19 také Německo. Tým měl za úkol vyškolit místní zdravotnický personál a vyrobit dezinfekční prostředek. Německý tým do místa určení dorazil 3. července 2020 a jeho nasazení bylo plánováno do poloviny července.

V šesti případech (Čína, Itálie, Litva, Estonsko, Španělsko a Nizozemí) byla již pomoc ke dni 10. července 2020 ve Společném komunikačním a informačním systému pro mimořádné události (CECIS) uzavřena.

OSN OCHA požádala 6. května 2020 o pomoc s transportem humanitární a zdravotnické pomoci z Liége (Belgie) a Dubaje (Dubaj) do Accry (Ghana), Addis Abeby (Etiopie) a Johannesburgu (JAR). Dne 25. června 2020 předložila Itálie nabídku letadel italských leteckých sil k přepravě nákladu z Dubaje do Addis Abeby. Transport byl počátkem červen­ce ve fázi vyjednávání podrobností a plá­nování mezi ERCC a OSN OCHA. Nicméně finanční podpora na transport byla již ze strany EK schválena, a to ve výši 2 miliony EUR, přičemž míra spolufinancování zůstává až 75%.

O pomoc ze strany EK přes ERCC požádal 3. července 2020 také OSN WFP, žádal o stany nezbytné ke zmírnění dopadu covid-19 na humanitární komunitu v Burkině Faso a Kamerunu.

Ještě tentýž den nabídlo Švédsko 76 stanů „FALP2“ různých rozměrů a kapacit. Nabídka se týkala jak Burkiny Faso, tak Kamerunu a byla ze strany OSN WFP přijata. Švédsko počátkem července 2020 organizovalo logistiku pro nasazení s podporou ERCC a OSN WFP.

Ke stejnému dni, tedy k 3. červenci 2020 bylo ze strany ERCC označeno za vyřízené celkem 18 žádostí z uvedených 47.

Povodně na Ukrajině
Koncem června letošního roku zasáhly západní Ukrajinu prudké deště a způsobily největší záplavy za posledních 50 let v Ivano­-Frankivské oblasti, Černivci, Lvovské oblasti, Zakarpatské oblasti a Ternopilské oblasti. Přetékající řeky porušily hráze, poškodily mosty a vedení, zaplavily osady, zničily stovky domů a uvěznily občany.

Ukrajina Ivano-Frankivská oblast (zdroj: Reuters)Ukrajina Ivano-Frankivská oblast (zdroj: Reuters)K 25. červnu 2020 byly potvrzeny tři oběti. Z postižených oblastí muselo být evakuováno 2 500 osob. Okamžitě bylo nasazeno 1 700 příslušníků pohotovostních služeb na záchranné a likvidační práce.

Dne 25. června 2020 obdrželo ­ERCC žádost o pomoc ze stálé mise Ukrajiny při EU. Ukrajina žádala o záchranné vesty, přilby, nafukovací čluny, čerpadla, hadice, generátory a další vybavení určené pro zvládání likvidačních prací při povodních.

Tentýž den byla aktivována služba EK pro satelitní snímkování Copernicus, která poskytla mapy postižených oblastí.

Následující den nabídlo Švédsko 1,2 km protipovodňových zábran a 250 hadic. Itálie nabídla 28. června 2020 čerpací a osobní bezpečnostní vybavení, motorové pily, přenosné elektrárny, stany a nafukovací motorový člun. Ukrajina nabízenou pomoc přijala a její přeprava z Itálie a Švédska byla zahájena 29. června 2020. Další pomoc Ukrajině nabídlo 30. června 2020 Dánsko (záchranné přilby, světlomety, záchranná lana a drony pro letecký průzkum) a 1. července 2020 Slovensko (stany, vodní čerpadla, generátory, osvětlovací sady, hadice, dřevěné palety). Tato humanitární pomoc byla Ukrajinou také akceptována a následně směřována zejména do Černivce a Ivano­-Frankivské oblasti, kam dorazila v prvních červencových dnech. Další pomoc byla Ukrajině poskytnuta na bilaterální úrovni Moldavskou republikou. Vzhledem k tomu, že se podařilo prostřednictvím ERCC pokrýt téměř 50 % žádané humanitární pomoci, byla organizace pomoci ukončena a tato událost byla v CECIS 6. července 2020 uzavřena.


kpt. Ing. Irena ŠENKÝŘ JANSOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR
 

vytisknout  e-mailem