Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 4/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o výbuchu a požáru domu v obci Lenora. Hasiči v areálu ZÚ HZS ČR v Hlučíně převzali dvě nové speciální cisterny. Víte, že TÚPO je jedním z předních orgánů pro certifikaci výrobků souvisejících s PO? Seznámíme vás s historií HZS Správy železnic v Kraji Vysočina. O své činnosti informuje ČAHD. Vyšetřovatelé požárů HZS Zlínského kraje získali nový automobil. Na Slapské přehradě probíhal specializační kurz Potápěč III. stupně. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o materiální humanitární pomoci Řecku a Číně. Co jsou koronaviry? V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přinášíme informace o cvičení se zřízením Asistenčního centra pomoci v Olomouckém kraji. Ve Zlínském kraji hasiči řešili africký mor prasat. Dočtete se o II. mezinárodním CBRN kongresu v Ankaře. Mimořádné události řešené na úrovni EU se soustředily na epidemii koronaviru v Číně a migrační krizi v Řecku. V rubrice INFORMACE nabízíme anotace vysokoškolských prací 

Ve čtvrtek 3. října 2019 krátce po čtvrté hodině ranní došlo v obci Lenora na Prachaticku k výbuchu a následnému požáru v jednom ze tří vzájemně stavebně propojených třípatrových bytových domů.

K mimořádné události došlo uprostřed obce v těsné blízkosti komunikace II. třídy z Volar směrem na Strážný. V tu dobu se v domě nacházelo celkem deset obyvatel, kterým se z větší části podařilo hořící prostory opustit. Buď se uchýlili na balkony svých bytů, kde již nehrozilo bezprostřední nebezpečí ohrožení života, nebo vyskočili na volné prostranství před domem. Prakticky okamžitě výbuch vzbudil většinu obyvatel obce, mezi kterými byli samozřejmě i členové jednotky SDH obce Lenora.

Obr. 1 Jižní strana budovy, čas asi 04.35 hod.Obr. 1 Jižní strana budovy,
čas asi 04.35 hod.
Obr. 2 Severní strana budovy, od silnice Volary - Strážný, čas zhruba 08.20 hod.Obr. 2 Severní strana budovy, od silnice Volary - Strážný, čas zhruba 08.20 hod.

Situace v době příjezdu prvních jednotek PO na místo mimořádné události
První oznámení o vzniku mimořádné události v obci Lenora bylo na TCTV 112 v Českých Budějovicích uskutečněno v čase 04.08 hod. a již v čase o minutu později byl operačním a informačním střediskem HZS Jihočeského kraje (KOPIS HZS JČK) vyhlášen požární poplach místní jednotce SDH Lenora (JPO V). V tu dobu byla část členů jednotky již na místě události a prováděla prvotní průzkum, ostatní členové jednotky byli na cestě k místní požární zbrojnici, která je na okraji obce směrem na Volary. Zároveň s jednotkou SDH Lenora byl v rámci I. stupně požárního poplachu vyhlášen poplach i jednotkám HZS JČK ze stanice Prachatice, SDH Volary a Horní Vltavice. KOPIS HZS JČK okamžitě předalo informaci o vzniklé mimořádné události operačním střediskům Zdravotnické záchranné služby (ZZS) JČK a Policie ČR, Krajského ředitelství policie JČK.

Jednotka SDH obce Lenora se na místo události dostavila v situaci, kdy již byl celý jeden bytový dům v plamenech, dvě protější severní a jižní obvodové stěny byly vyvaleny, zbytky oken, části zdiva, ale i věci z interiérů domu byly rozmetány po celém okolí do vzdálenosti zhruba 50 m. Na balkonech obvodových zdí, které vydržely výbuch, se nacházeli zoufalí lidé, kteří potřebovali okamžitou pomoc. Přímo v sutinách se pohybovali lidé, kteří v bezprostředním ohrožení svých životů vyskákali z hořícího domu.

Den požární bezpečnosti – změna termínu

V návaznosti na nastalou situaci v České republice a rozhodnutí vlády České republiky nekonat akce s velkou koncentrací osob v souvislosti s koronavirem došlo ke změně termínu Dne požární bezpečnosti z pátku 13. března 2020 na pátek 13. listopadu 2020.

Tématem i nadále zůstává „Požárně bezpečnostní zařízení v soukromých a veřejných budovách“. Česká asociace hasičských důstojníků vyzývá k účasti na Dni požární bezpečnosti profesionální i dobrovolné hasiče, orgány státní správy a samosprávy, občanská sdružení, veřejně prospěšné a jiné organizace působící na úseku požární ochrany. Současně prosíme všechny subjekty, které se jakoukoli formou ke Dni požární bezpečnosti připojí, aby informaci o realizované akci a její formě, počtu účastníků z řad organizátorů a přibližném počtu účastníků zaslali na e-mailovou adresu
jaroslav.cerny@hzsol.cz.

plk. Ing. Jaroslav ČERNÝ, Česká asociace hasičských důstojníků, z.s.

Průběh zásahu - 1. den (3. října)
Členové jednotky SDH obce Lenora okamžitě začali poskytovat pomoc zraněným osobám. Zraněné osoby postupně předávali do péče lékařky, obyvatelce obce Lenora, která ještě před příjezdem prvních vozidel ZZS poskytovala prvotní ošetření. Celkem bylo do nemocnic transportováno devět zraněných osob, z toho sedm lehce a dvě těžce.

Po příjezdu první mobilní požární techniky (CAS 30 T 815 – JSDHO Lenora) na místo události v čase 04.18 hod. (devět minut po vyhlášení poplachu) velitel zásahu okamžitě rozhodl o nasazení jednoho útočného proudu na ochranu sousedního bytového domu, který byl bezprostředně ohrožen stávajícím požárem. Zároveň další členové jednotky SDH Lenora zřídili provizorní evakuační místo, na němž bylo celkem evakuováno 19 osob. V tu dobu (tři minuty po příjezdu první techniky) se na místo události dostavila jednotka SDH města Volary s technikou CAS 20 MAN a CAS 20 Š 706 a jednotka SDH Horní Vltavice s technikou CAS 20 Š 706. Velitel jednotky SDH Volary po příjezdu na místo události, zjištění situace a převzetí velení od velitele místní jednotky, nechal okamžitě povolat z Volar AZ 30 IFA a DA 12 Mercedes Benz. Zároveň KOPIS JČK povolalo v rámci II. stupně požárního poplachu jednotku HZS JČK ze stanice Vimperk. Byl rozšířen počet útočných proudů a hašení bytového domu se mohlo provádět zároveň ze tří směrů, ze severní a z jižní strany bylo nasazeno po dvou útočných proudech, jeden útočný proud byl nasazen z balkonu sousedního bytového domu. Zároveň bylo u umělého kanálu napájeného z řeky Teplé Vltavy zřízeno čerpací stanoviště. Vzhledem ke stavu poškození budovy se hašení provádělo pouze z vnějších stran. Současně se započalo s evakuací osob uvězněných na balkonech. Osoba z balkonu ve druhém nadzemním podlaží byla evakuována pomocí nastavovacího žebříku. Další dvě osoby v seniorském věku, které se nacházely na balkoně ve třetím nadzemním podlaží, byly evakuovány pomocí automobilového žebříku AZ 30 IFA.

Po příjezdu jednotek HZS JČK stanic Prachatice (v čase 04.35 hod.) a Vimperk (v čase 04.39 hod.) a po převzetí velení zásahu velitelem jednotky HZS JČK, stanice Prachatice, se souběžně s probíhajícím hasebním zásahem započalo s podrobnou a důslednou evidencí evakuovaných, zraněných, zachráněných a pohřešovaných osob. Ta probíhala za úzké spolupráce se starostou obce Lenora a příslušníky Policie ČR a ZZS JČK. Zároveň se na místo události dostavil řídící důstojník kraje (ředitel HZS JČK), který se po seznámení se se situací rozhodl vyhlásit III. stupeň požárního poplachu a prostřednictvím KOPIS HZS JČK nechal povolat ze stanic HZS JČK České Budějovice a Český Krumlov dva technické kontejnery s materiálem pro stabilizaci poškozených budov. Zároveň řídící důstojník o vzniklé situaci informoval hejtmanku kraje.

Při zjišťování totožnosti a evidenci evakuovaných a zachráněných bylo zjištěno, že nelze dohledat jednu osobu. Dalším šetřením a prověřováním se zdálo být čím dál tím pravděpodobnější, že se pohřešovaná osoba stále nachází ve zničeném bytovém domě, což se bohužel při průzkumu již uhašeného interiéru budovy následně potvrdilo. Průzkumnou skupinou byly v jednom bytě ve třetím nadzemním podlaží nalezeny ostatky jedné osoby ve značném stupni ohoření, které byly pomocí evakuační plachty vyneseny na určené místo ven z budovy.
Obr. 3 Jižní strana budovy, čas zhruba 11.30 hod.Obr. 3 Jižní strana budovy, čas zhruba 11.30 hod.
Situace na místě události, zejména s ohledem na stále probíhající skryté hoření střešní krytiny (prkna pobitá lepenkou a plechem), si vyžadovala nasadit další výškovou techniku, proto velitel zásahu rozhodl o povolání výškové techniky AZ 30 Metz a AP 27 T148 ze stanice HZS JČK Prachatice a o návratu automobilového žebříku AZ 30 IFA zpět na požární zbrojnici jednotky SDH Volary. Podstatné pro zamezení dalšího šíření požáru bylo nasazení jednoho útočného proudu vnitřní zásahovou cestou přes půdní prostor sousedního bytového domu, neboť požár se již do sousedního objektu začal šířit dřevěnou konstrukcí krovu. Ještě v době, kdy probíhal hasební zásah, a to zejména na střešní krytinu, rozhodl řídící důstojník (zhruba v 07.40 hod.) vzhledem k zajištění dalších zabezpečovacích prací o povolání pomocné techniky (nákladního automobilu T815, UDS 214 T815-7 ze Záchranného útvaru HZS ČR /ZÚ/ – Zbiroh a pásového rypadla CAT 329E ze ZÚ Jihlava). Do příjezdu první techniky ZÚ (v 10.37 hod. příjezd ZÚ Zbiroh, v 13.20 hod. příjezd ZÚ Jihlava) se podařilo dokončit hasební zásah. Z poškozené budovy byly vyneseny tři 10 kg a dvě 2 kg propan­ butanové lahve a jeden pětilitrový kanystr od benzinu. Pro úplnou likvidaci střešní krytiny, kde stále probíhalo skryté hoření, se ukázalo jako nejvhodnější nasazení motorové rozbrušovací pily.

Příjezdem techniky ze ZÚ se začalo se závěrečnými pracemi na uvedení poničené budovy do relativně bezpečného stavu. Odstraněním částí Obr. 4 Nasazení techniky ZÚ HZS ČR - Jihlava ze severnís trany budovy, čas kolem 14.00 hod.Obr. 4 Nasazení techniky ZÚ HZS ČR - Jihlava ze severní
strany budovy, čas kolem 14.00 hod.
obvodového zdiva se podařilo eliminovat nebezpečí nekontrolovatelného pádu jak na sousední obytný dům, tak na přilehlou komunikaci II. třídy. Stržením části plechové střešní konstrukce se umožnilo dokončení hašení zbylých skrytých ohnisek požáru. Po skončení těchto činností (zhruba v 16.00 až 16.30 hod.) a po rozhodnutí statika, který byl k zásahu povolán již v ranních hodinách a po celou dobu byl u zásahu přítomen, že budova je již pro bezprostřední okolí relativně bezpečná a nehrozí nekontrolovatelné zřícení budovy, byl zásah přerušen. Na místě se ponechala technika jednotky SDH Lenora CAS 30 T815 (1+1) a výšková technika HZS Prachatice AZ 30 Metz (1+1). Ostatní síly a prostředky byly velitelem zásahu odeslány zpět na základny. Vzhledem ke stále probíhajícímu zásahu, monitoringu místa zásahu a ustavení techniky byla komunikace v úseku Volary – křižovatka se silnicí č. 4 (Houžná) ponechána stále pro běžný provoz uzavřena.

Průběh zásahu - 2. den (4. října)
Druhý den byl na obecní úřad Lenora svolán krizový štáb, jehož se kromě starosty obce Lenora a vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu JČK zúčastnili též zástupci HZS JČK, Územní odbor Prachatice, jednotka SDH Lenora, Policie ČR – Krajského ředitelství policie JČK, Územní odbor Prachatice, SBD Prachatice, statik, zástupce společnosti Čevak, zástupce pojišťovny a stavebního odboru Městského úřadu Volary. Zde byly domluveny konkrétní kroky vedoucí k ukončení zásahu ze strany jednotek požární ochrany, k otevření a zprovoznění přilehlé komunikace II. třídy, k zajištění ostrahy a k zahájení prací vedoucích k obnovení obyvatelnosti zbylých dvou přilehlých bytových domů, kde bylo nutné zasklít okna a dveře, uklidit soukromé byty i společné prostory a přepojit přívody el. energie, topení a TUV. Další opatření, která byla projednána, směřovala přímo k postiženým osobám (prvotní finanční pomoc, zajištění náhradního ubytování, zajištění posttraumatické pomoci apod.). Po ukončení jednání krizového štábu provedli příslušníci HZS JČK, Územního odboru Prachatice, a statik závěrečnou obhlídku poškozeného obytného domu i obytných domů sousedních s konstatováním:

 • všechny nestabilní části poškozeného obytného domu byly odstraněny,
 • stav poškozeného obytného domu umožňuje obnovení provozu na přilehlé komunikaci,
 • stav poškozeného obytného domu neohrožuje sousední obytné domy,
 • je nutné provést demolici poškozeného obytného domu,
 • je nutné provést oplocení k zamezení vstupu do objektu a jeho bezprostřední blízkosti do doby provedení demolice (plechové nebo drátové se síťovinou s označením zákazu vstupu),
 • sousední obytné domy nejsou staticky poškozeny a jsou po uvedení do původního stavu obyvatelné.

Na základě vyjádření statika a na základě výsledků závěrečného průzkumu byl zásah ze strany jednotek požární ochrany ukončen a místo zásahu bylo předáno starostovi obce.

Činnost v oblasti poskytování psychosociální pomoci a ostatní podpory
Již v prvních minutách od vzniku mimořádné události starosta obce Lenora zajistil zázemí pro evakuované osoby i pro zasahující členy zúčastněných složek IZS v místní tělocvičně. Na místo události se též v dopoledních hodinách prvního dne zásahu dostavila vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu JČK, která již během zásahu začala organizovat a koordinovat následnou pomoc evakuovaným i zraněným osobám, zajišťovat firmy na opravu rozbitých oken a dveří a zejména zajišťovat finanční pomoc postiženým osobám a na následnou sanaci poškozeného obytného domu. Za podpory hejtmanky JČK, která se v dopoledních hodinách dostavila na místo události, bylo možno prakticky okamžitě po ukončení zásahu započít s nutnými opravami sousedních nemovitostí a urychlit tak návrat evakuovaných osob do svých domovů.
Po ukončení zásahu ze strany jednotek požární ochrany dále HZS JČK, Územní odbor Prachatice, poskytl a zajistil zapůjčení vysoušečů a základních úklidových prostředků, členové jednotky SDH Lenora pomáhali s úklidovými pracemi. Na základě aktivace PANELu, v koordinaci psychologa HZS JČK, proběhl dne 4. října 2019 od 09.00 hod. monitoring psychosociálních potřeb u osob zasažených mimořádnou událostí ze dne 3. října 2019 v Lenoře, toho času hospitalizovaných v Nemocnici Prachatice. Monitoringu a následné psychosociální pomoci se kromě psychologa HZS JČK a členů posttraumatického týmu účastnili i členové Českého červeného kříže (Oblastní spolek Prachatice), Portus Prachatice (sociální služba Krizové centrum) a Oblastní charity Vimperk (sociální služba krizová pomoc).

Konference Červený kohout 2020 – změna termínu

Vážení účastníci konference Červený kohout 2020,
na základě jednání Bezpečnostní rady státu a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jsme zrušili, v rámci opatření proti šíření koronaviru, původně plánovaný březnový termín konference, o čemž jsme přihlášené účastníky elektronicky informovali.

Po dohodě s HZS Jihočeského kraje a Clarion Congress Hotelem České Budějovice jsme přeložili termín letošního ročníku na 30. září až 1. října 2020.

Místo konání, přihlášky, platby i rezervace ubytování zůstávají v platnosti.
Žádáme, abyste se spojili (pokud jste tak již neučinili) s rezervačním oddělením Clarion Congress Hotelu a odsouhlasili si změnu termínu ubytování a účetní záležitosti (tel.: +420 389 102 111).
Sledujte, prosím, webové stránky Červeného kohouta (
www.cervenykohout.com), kde vás budeme informovat o aktuálních záležitostech.
Případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech: +420 603 326 123, +420 387 426 296, +420 603 889 912.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání v září v Českých Budějovicích.

Za organizační výbor konference Ing. Anna SKÁLOVÁ

Média, tisk
Důležitou součástí organizace místa zásahu bylo vyčlenění prostoru pro média a pro průběžné podávání informací. Bylo vymezeno místo, které bylo dostatečně vzdálené od samotného zásahu, ale zároveň z něj měli zástupci médií možnost sledovat prostor zásahu. Pro zachování jednotného přístupu k poskytování informací médiím byla důležitá vzájemná spolupráce, součinnost a koordinace zasahujících složek IZS. Za ně směrem k médiím vystupovali zejména krajský řídící důstojník a tisková mluvčí HZS JČK.

Specifika zásahu
Pozitiva

 • vzorné vedení evidence zraněných a evakuovaných osob,
 • vybavenost jednotky SDH Lenora CAS 30,
 • přítomnost a osobní přístup obvodní lékařky na místě události,
 • menší provoz na přilehlé pozemní komunikaci, přítomnost zúčastněných členů jednotek SDH obcí, kteří jsou zaměstnáni v SRN (státní svátek ve spolkové zemi Bavorsko),
 • vynikající spolupráce všech složek IZS po celou dobu zásahu,
 • skutečnost, že jeden z velitelů jednotky SDH Lenora je zároveň příslušníkem HZS JČK,
 • povětrnostní podmínky (mlhavé počasí, prakticky bezvětří),
 • činnost starosty obce Lenora (včasné poskytnutí prostor v místní tělocvičně pro potřeby evakuovaných osob i zasahujících složek IZS, pomoc při evidenci osob, zajišťování náhradního ubytování),
 • činnost psychologa HZS JČK a členů posttraumatického týmu,
 • aktivace PANELu,
 • přítomnost pracovníka krizového řízení z Krajského úřadu JČK,
 • přítomnost hejtmanky JČK.

Negativa

 • v počáteční fázi velký počet pohybujících se osob na místě události (zraněné osoby z poškozeného obytného domu a osoby vybíhající ze sousedních obytných domů),
 • vzhledem k brzké denní době vzniku události (krátce po čtvrté hodině ranní) nedostatečné oblečení evakuovaných osob.

Závěr
Příčina výbuchu a následného požáru je dodnes předmětem vyšetřování Policie ČR. Tato událost ukázala, že i této, z pohledu četnosti výskytu závažných mimořádných událostí relativně klidné a bezpečné oblasti jižních Čech, se tragické události nevyhýbají, ale když už taková situace nastala, všechny záchranné složky Jihočeského kraje prokázaly, že jsou velmi dobře připraveny.


plk. Ing. Milan RABA, HZS Jihočeského kraje, foto archiv HZS Jihočeského kraje
 

vytisknout  e-mailem