Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 4/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o výbuchu a požáru domu v obci Lenora. Hasiči v areálu ZÚ HZS ČR v Hlučíně převzali dvě nové speciální cisterny. Víte, že TÚPO je jedním z předních orgánů pro certifikaci výrobků souvisejících s PO? Seznámíme vás s historií HZS Správy železnic v Kraji Vysočina. O své činnosti informuje ČAHD. Vyšetřovatelé požárů HZS Zlínského kraje získali nový automobil. Na Slapské přehradě probíhal specializační kurz Potápěč III. stupně. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o materiální humanitární pomoci Řecku a Číně. Co jsou koronaviry? V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ přinášíme informace o cvičení se zřízením Asistenčního centra pomoci v Olomouckém kraji. Ve Zlínském kraji hasiči řešili africký mor prasat. Dočtete se o II. mezinárodním CBRN kongresu v Ankaře. Mimořádné události řešené na úrovni EU se soustředily na epidemii koronaviru v Číně a migrační krizi v Řecku. V rubrice INFORMACE nabízíme anotace vysokoškolských prací 

Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) v prvním kvartálu letošního roku řešilo především aktuální výskyt a šíření koronaviru z čínského Wu­-chanu do dalších zemí a zároveň situaci s vlnou nelegálních migrantů, kteří byli na základě rozhodnutí Turecka vpuštěni přes hranice do Řecka. Těmto dvěma tématům bude také věnován následující článek.
Zdroj: Pokec24.czZdroj: Pokec24.cz
Koronavir (Čína a další postižené státy)
Epidemie koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, vypukla v prosinci 2019 ve městě Wu­-chan v centrální Číně. První člověk nakažený ­COVID-19 v Číně zemřel dne 9. ledna 2020. Postupně se virus rozšířil zatím do 106 zemí světa a na následky tohoto onemocnění zemřelo téměř 4 tisíce osob, kdy nakažených bylo přes 100 tisíc a vyléčených přes 60 tisíc. (Tato data jsou uvedena ke dni 8. března 2020.)
Vraťme se ale na počátek tohoto roku. Po vypuknutí koronaviru v čínském Wu­-chanu se členským státům EU začali ozývat jejich občané, kteří se v postižené oblasti nacházeli, s žádostí o repatriaci z Číny. Tyto členské státy EU okamžitě zahájily bilaterální jednání s čínským protějškem o možnostech repatriací. Celkem složitou se stávala otázka domluvy na konzulární úrovni. ERCC se snažilo v dané věci vypomoci a zahájilo vyjednávání o možnosti společné repatriace občanů EU.

Francie byla první zemí EU ochotná poskytnout dva lety občanů EU z Wu­ chanu a dne 28. ledna 2020 požádala o konzulární podporu prostřednictvím ERCC, takže byl aktivován Mechanismus civilní ochrany Unie (Mechanismus). Následně začala probíhat blízká spolupráce mezi Generálním ředitelstvím Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu, Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin, Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí a členskými státy Mechanismu. V rámci této spolupráce byly vyhodnocovány veškeré možnosti repatriace včetně rizik a logistiky. ERCC aktivně spolupracovalo se zástupci Číny pracujícími na velvyslanectví v Bruselu. Po těchto jednáních odletělo první letadlo z Francie dne 29. ledna 2020 a z Wu­-chanu dne 31. ledna 2020 přivezlo na jihofrancouzskou vojenskou základnu Istres 180 neinfekčních pasažérů (147 občanů EU a 33 občanů z nečlenských států EU).

Druhé letadlo odletělo z Francie dne 1. února 2020 a na palubě dopravilo na základnu Istres dne 2. února 2020 celkem 254 pasažérů (199 občanů EU a 55 občanů z nečlenských států EU). Toto letadlo přepravilo také 5 občanů z České republiky. Francie státům, kterým přepravila občany do Evropy, nabídla několik variant následného zajištění pasažérů z obou letadel. Například šlo o 14denní karanténu pro repatriované na území Francie, přeložení těchto osob z francouzského letadla do letadla konkrétního státu přímo na základně Istres nebo převoz menším letadlem do belgického Bruselu, kde byli přebráni zástupci svého státu a dopraveni do své země. Všechny státy si předem zvolily nejvhodnější variantu s ohledem na své možnosti. Občané České republiky byli tedy vyzvednuti českým vojenským speciálem v Bruselu a dopraveni zpět do země dne 2. února 2020.

Bezpečná společnost 2020

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Jihočeský kraj, Vysoká škola
evropských a regionálních studií a Zdravotně sociální fakulta – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou asociací hasičských důstojníků, z.s., si vás dovolují pozvat na VI. ročník konference: „Bezpečná společnost 2020. Mimořádné události – pomáháme sami a umíme to i společně.“
Konference se uskuteční 14. až 15. října 2020 ve Vodňanech.


Místem konání je MEVPIS – Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany, Na Valše 207, Vodňany (vjezd z ulice Říční). Konference se koná pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské a člena výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Jana Bartoška. Více informací naleznete na webových stránkách icsss.eu.

Mimořádné události živelního nebo antropogenního původu se v celém světě vyskytují od nepaměti. Mnohé z nich jsou spojeny se čtyřmi živly, kterétvoří základní složky světa. Lze je chápat jako nezkrotné přírodní síly, mezi které patří oheň, voda, země a vzduch. Živly zároveň přinášejí rizika pro bezpečnost lidské společnosti. Ústředním tématem konference je ohnivý živel a jeho dopady na bezpečnost, které jsou řešeny z různých úhlů pohledu ve vztahu ke zvládání krizí. Jde například o řešení následků požárů a výbuchů, připravenosti a výcviku ke zvládání požárů, možnosti detekce a psychosociální aspekty zvládání těchto situací.

plk. Mgr. Štěpán KAVAN, Ph.D., HZS Jihočeského kraje

 


Další zemí, která vyslala letadlo pro své občany do Wu­ chanu, bylo Německo, které do Frankfurtu nad Mohanem dopravilo dne 31. ledna 2020 celkem 101 občanů EU a 23 občanů z nečlenských států EU. I tento let byl organizován přes ERCC, kdy byla nabídnuta volná místa v letadle také občanům jiných států EU.

Dvěma lety z Francie a jedním letem z Německa bylo repatriováno prostřednictvím Mechanismu celkem 558 osob, z nichž bylo 447 občanů EU. Tato letadla do Wu­ chanu přepravila také zhruba 12 tun prostředků osobní ochrany.

Další dva lety z Říma a Londýna, které byly organizovány mimo Mechanismus, do Evropy dopravily 73 občanů Spojeného království, 25 občanů Španělska a 67 občanů Itálie.

Pod tlakem vzniklé situace, kdy nakažených COVID-19 rapidně přibývalo, požádala Čína dne 6. února 2020 o humanitární pomoc ve formě prostředků osobní ochrany a dezinfekčních prostředků.

Následně členské státy organizovaly zejména společný převoz požadované humanitární pomoci prostřednictvím ERCC do Číny.

Česká republika nejprve poskytla požadovanou humanitární pomoc společně s Rakouskem, Maďarskem a Slovinskem společným letadlem, které odletělo z Vídně do Wu­-chanu dne 23. února 2020. Následně Česká republika dne 1. března 2020 vyslala i druhé letadlo prostřednictvím ERCC s další humanitární pomocí přímo z Prahy do ­Wu­-chanu.

O pomoc v podobě prostředků osobní ochrany následně žádaly také Itálie a Írán, takže došlo k aktivaci Mechanismu. Tyto žádosti ale přišly již v době, kdy se každý členský stát zaměřil na ochranu vlastních občanů, a proto Itálii a Íránu zatím pomoc poskytnuta nebyla.

Migrační krize (Řecko)
Koncem února 2020 turecký prezident oznámil, že nadále nebude bránit zejména syrským migrantům v cestě do Evropy a otevřel i přes dohodu s EU turecké hranice s Řeckem. V Řecku, které dohody s EU dodržuje a snaží se držet hranice směrem do EU zavřené, se nahromadily tisíce nelegálních migrantů. Dne 2. března 2020 Řecko požádalo členské státy Mechanismu prostřednictvím ERCC o pomoc v podobě přístřešků, sanitárního vybavení, zdravotnického materiálu a dalších nepotravinových komodit, a to z důvodu, že 13 867 nelegálních migrantů překročilo turecko – řeckou hranici. Za tři dny počet narostl na 30 000 nelegálních migrantů a dále stoupal. ERCC takřka okamžitě Zdroj: Pokec24.czZdroj: Pokec24.czobdrželo nabídky pomoci od 12 členských států Mechanismu, a to Belgie, Chorvatska, Česka, Dánska, Finska, Litvy, Norska, Portugalska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Švédska, které Řecku nabídly humanitární pomoc. Dokonce se některé Řeckem požadované komodity podařilo během těchto dnů členským státům 100% pokrýt. Šlo zejména o kbelíky, plachty, vodní čerpadla, generátory energie, vodní nádrže a matrace do postelí. ERCC vyslalo do Atén svého styčného důstojníka, který na místo dorazil dne 6. března 2020 s úkolem příchozí humanitární pomoc z členských států Mechanismu organizovat. Příjem humanitární pomoci byl v Aténách očekáván mezi 6. a 9. březnem 2020.

Konvoj s českou humanitární pomocí vyjel dne 6. března 2020 z Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu a v pondělí dne 9. března 2020 byl materiál v hodnotě 2 370 000 Kč předán zástupcům místního ředitelství civilní ochrany v Aténách.

Podrobnější informace o humanitární pomoci České republiky do Řecka najdete na str. 2 tohoto čísla časopisu.


kpt. Ing. Irena ŠENKÝŘ JANSOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR
 

vytisknout  e-mailem