Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 12/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA informujeme o reálném nebezpečí prskavek jako vánoční dekorace. Následuje rozbor požáru, kde od svíček vyhořela celá koupelna. Hasiči i nadále pokračují v činnostech souvisejících s covidem-19. Byl ukončen zásah ve Vrběticích. Jak náročný byl zásah u požáru plastů ve Stráži pod Ralske. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM si můžete přečíst o průběhu kurzu bezpečné jízdy složek IZS v Mostě. Následuje článek o vlastnostech nového vyprošťovacího automobilu AV 30.1. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ si přečtete o mimořádných událostech řešených na úrovni EU. A jaká je vize Centrálního datového skladu HZS ČR v letech 2020-2025? Co je hlavním účelem krizové karty obce a jaké informace musí obsahovat, se dozvíte dále. V rubrice INFORMACE přinášíme příklady nadační pomoci v životní tísni určené policistům a hasičům ve služebním poměru. Hasičská rodina, kterou představíme, je tentokrát z Pardubického kraje. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Na operační a informační středisko (KOPIS) HZS Jihomoravského kraje byl v pátek 28. února 2020 ve 20.09 hodin nahlášen požár skladové haly v Pouzdřanech, okres Břeclav.

Popis areálu
Areál bývalého zemědělského družstva je situován na okraji obce Pouzdřany. Budovy v něm dříve sloužily k chovu prasat a k provozu zavlažovacích soustav v okolí Pouzdřan. V současnosti je zde většina objektů bez využití.

Popis budovy zasažené požárem
K požáru došlo na okraji areálu uvnitř jednolodní haly o rozměrech 43 × 16 m, vysoké devět metrů. Nosnou konstrukci haly tvořily uzavřené ocelové profily. Sedlová střešní konstrukce z ocelových montovaných příhradových vazníků byla pokryta krytinou z trapézových plechů. Od podlahy z betonové mazaniny do výšky zhruba 1,5 m byla provedena vyzdívka z kvádrů. Konstrukční systém nehořlavý – DP1. Vstup do objektu je možný pomocí tří trojkřídlých vrat, které jsou rovnoměrně rozmístěny po jedné z nejdelších stran. Stěny jsou opláštěny trapézovými a vlnitými plechy a na nejdelších stěnách jsou po celé délce ve výšce 2,5 m od země okna z drátoskla. Zateplení střechy a částečně stěn bylo provedeno pomocí skelné vaty.

Do haly byla přivedena elektrická energie a voda. Vytápění bylo zajištěno pomocí olejových kamen na vyjetý motorový olej a pomocí trubkových kamen Burrian na dřevo. Rozvody elektroinstalace byly vedeny po stěnách pomocí CYKY kabelů. Celý objekt tvořil jeden požární úsek.

Skladová hala byla vystavěna v letech 1987–1989 v rámci výstavby zavlažovací soustavy v okolí Pouzdřan. Poté byla předána do užívání Státní meliorační správě, která zde zajišťovala údržbu a servis strojů a zavlažovacích zařízení, následně přešla do užívání zemědělského družstva. Po roce 1990 objekt využívala dnes již zaniklá společnost k výrobě stožárů. V tomto období byla uvnitř haly provedena zděná vestavba z kvádrů v její levé části, která sloužila jako sklad, kuchyňka, kancelář a sociální zařízení pro zaměstnance.

Přibližně v roce 2012 majitel pozemku provedl uprostřed haly další vestavbu, která měla obvodové konstrukce ze sádrokartonu. Stropní konstrukce se skládaly z dřevěných hranolů, na nichž byla položena OSB deska. Další patro sloužilo pro skladování věcí.

V současné době uživatel haly (majitel pozemku) prováděl v objektu renovaci historických vozidel a motocyklů a v části haly skladoval vybavení a zařízení pro pořádání historických trhů. Z tohoto důvodu bylo uvnitř haly uskladněno velké množství historických vozidel, motocyklů a jízdních kol, část zrenovovaných a část připravených na renovaci. Dále zde byl uskladněn stroj na výrobu zmrzliny, gastro nerezové nástroje, nářadí, dřevoobráběcí stroje, reklamní a propagační materiály, tribuna, gastro přívěs a další zařízení.

K hale byly přistavěny dva přístřešky. Jeden o rozměrech 14 × 8 m z ocelových plechů, pod kterým uživatel haly skladoval vybavení, tlakové lahve a garážoval vozidla, a druhý o rozměru 6 × 5 m sloužil pouze k zastřešení vozidel.

Od počátku požáru a během vyšetřování byla komunikace mezi majitelem objektu a majitelem pozemku velmi problémová. Majitelem objektu byla právnická osoba, zatímco majitelem pozemku bylo několik fyzických osob, z nichž jedna byla zároveň uživatelem haly.

Průběh zásahu
Požár byl ohlášen 28. února 2020 ve 20.09 hodin jako požár střechy ocelové haly v areálu bývalého zemědělského družstva v obci Pouzdřany, okres Břeclav.

Jako první se na místo požáru dostavila ve 20.22 hodin jednotka stanice Hustopeče HZS Jihomoravského kraje (HZS JmK), následována jednotkami SDH Vranovice a jednotka stanice Pohořelice HZS JmK. V době příjezdu na místo bylo zjištěno, že požárem je zasažena ocelová hala o půdorysu zhruba 40 × 15 m a přilehlý přístřešek, kde se nachází větší množství tlakových lahví. Na místě byl přítomen uživatel haly, který předal veliteli zásahu (VZ) informace, že v objektu se skladují veteránské automobily, motocykly a různé stroje pro obrábění dřeva a kovů. Ve dvorním traktu se bezprostředně u stěny haly nacházely dva zaparkované přívěsy – elektrocentrály, osobní automobily a čelní nakladač, u štítové zdi byl zaparkovaný nákladní automobil Tatra.

Z objektu se ozývaly výbuchy a nebylo zřejmé, co přesně uvnitř haly hoří. Jednotka stanice Hustopeče HZS JmK vytvořila v izolačních dýchacích přístrojích (IDP) dopravní vedení s rozdělovačem, jeden proud C k průzkumu a hašení vnitřních prostorů haly. Po vyhodnocení situace, kdy nebylo možné vejít do objektu, byly síly a prostředky soustředěny na požární obranu, ochranu přístřešku s propan­ butanovými lahvemi a přívěsů s elektrocentrálami. K zefektivnění hasebního účinku byl na ochranu elektrocentrál a tlakových lahví použit pěnotvorný proud. Jednotka stanice Pohořelice HZS JmK směřovala zásah z protilehlé strany haly k uhašení požáru trávy a křovin, přes které se šířil požár od haly k přilehlé budově. Proudy byly následně nasměrovány na obě štítové stěny a za pomoci smáčedla bylo ochlazováno odstavené vozidlo Tatra a zaparkovaný čelní nakladač.

VZ vznesl na KOPIS požadavek o další jednotky a povolání technika distribuční sítě k bezpečnému odpojení celého objektu od elektřiny. Ve 20.25 hodin byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu, který byl ve 20.34 hodin změněn na III. stupeň požárního poplachu, včetně techniky nad rámec požárního poplachového plánu (PPP), a to protiplynového automobilu (PPLA), mobilního operačního pracoviště (MOP), chemické laboratoře (CHL) Tišnov a s ohledem na předpokládanou dobu zásahu a klimatické podmínky v místě mimořádné události také čtyři jednotky předurčené pro ochranu obyvatelstva (OOb).

Ve  20.35 hodin zadává VZ požadavek na vyprošťovací techniku, pro odtažení nákladních vozidel z bezprostřední blízkosti požárem zasažené haly. Tato technika nebyla později využita z důvodu špatné přístupnosti. Postupně k místu zásahu přijížděly jednotky z II. a III. stupně PPP.

Ve 21.00 hodin proběhla aktivace příslušníků HZS JmK pro štáb velitele zásahu (STAN).

Na místo zásahu se také dostavil velitel čety HZS JmK stanice Břeclav, který po seznámení se situací na místě požáru převzal velení zásahu a rozdělil místo zásahu na dva úseky. V momentě, kdy byla snížena intenzita požáru na úseku č. 1, podařilo se zasahujícím hasičům odtlačit přívěsy s elektrocentrálami od haly na bezpečné místo a pomocí vysokozdvižného vozíku uživatele haly také odtáhnout další techniku. Kotvení plechu ke konstrukci bylo v některých místech narušeno páčidly, a tím mohlo dojít k aplikaci hasiva do vnitřního prostoru přístřešku. Prostor byl neustále monitorován termokamerou.

Zasahující hasiči byli na obou úsecích průběžně střídáni. Koordinátorem doplňování IDP a střídání a odesílání jednotek z místa zásahu k jednotkám předurčeným pro OOb byl určen velitel jednotky SDH Horní Bojanovice a pro usměrňování techniky a organizování kyvadlové dopravy vody z hydrantové sítě v obci podle požadavků na jednotlivé úseky byl ustanoven regulovčík.

Komplikací při zásobování vodou byl nahlášený problém s poklesem tlaku ze stanoviště hydrantové sítě v obci Pouzdřany, a tím byla také způsobena časová prodleva při doplňování CAS. V reakci na tuto zprávu nechal VZ jako další možný zdroj k doplňování vody prozkoumat rybník nad obcí Pouzdřany s vhodným přístupem k vodě. K tomuto úkolu ale nemohla být využita místní jednotka SDH Pouzdřany z důvodu neakceschopnosti přítomných členů. Doplňování přistavených CAS se po přerozdělení sil a prostředků (SaP) ujali členové SDH Vranovice.

U vstupní brány do vjezdu areálu byl ustaven PPLA a MOP, kde bylo vytvořeno místo pro štáb velitele zásahu. Byl zde také vyhrazen týlový prostor zasahujícím hasičům pomocí jednotek předurčených pro OOb a dále zde bylo vyčleněno místo pro parkování osobních vozidel.

Na úseku č. 1 zasahovaly jednotky HZS JmK ze stanic Hustopeče, Židlochovice a Břeclav a dále jednotky SDH Vranovice, SDH Perná a SDH Nosislav (celkem na úseku čtyřmi proudy C, jedním proudem D).

Na úseku č. 2 zasahovaly jednotky stanice Pohořelice HZS JmK, spolu s jednotkami SDH Starovice, SDH Velké Němčice, SDH Hrušovany u Brna (celkem na úseku čtyři proudy C).

Na místo se dostavil technik distribuční sítě, který potvrdil odpojení celého objektu od elektrického proudu.

Ve 21.35 hodin se na místo dostavil územní řídící důstojník HZS JmK (územní ŘD), následně průběžně přijížděli povolaní členové štábu VZ, příslušníci zjišťování příčin vzniku požárů, hlídka obvodního oddělení Policie ČR Hustopeče, výjezdová jednotka Služby kriminální policie a vyšetřování z Břeclavi a tiskový mluvčí HZS JmK, který informoval média z místa zásahu a věnoval se zpravodajskému štábu televize, který dorazil k požáru.

Po příjezdu výjezdové skupiny CHL byl prováděn monitoring množství unikajících zplodin hoření do ovzduší v okolí místa zásahu.

Ve 22.18 hodin po lokalizaci požáru proběhla porada VZ s členy štábu VZ o dalším postupu, redukci počtu proudů a nasazených SaP.

Likvidační práce
Po poradě štábu VZ o půlnoci bylo rozhodnuto o postupné redukci zasahujících jednotek. Velení zásahu přebral velitel HZS JmK ze stanice Hustopeče. Kontrolu požářiště a dohašování dvěma proudy C prováděly jednotky HZS JmK ze stanice Hustopeče a SDH Vranovice. Na místě zůstala jednotka SDH Kobylí zabezpečující týl. V 03.37 hodin přebírá velení velitel jednotky HZS JmK ze stanice Pohořelice, která se na místo dostavila po odpočinku na základně. V 06.28 hodin byla povolána místní jednotka SDH k vystřídání SDH Vranovice. Ta se ale na místo zásahu dostavila po několika opakovaných výzvách až v 08.05 hodin. Věc byla na místě řešena územním ŘD se starostou obce. V 07.21 hodin vystřídala jednotka stanice Hustopeče jednotku stanice Pohořelice HZS JMK, která byla odvelena zpět na základnu.

Likvidace požáru byla nahlášena 29. února 2020 ve 12.30 hod.

Spotřeba hasiva:

 • voda 333 800 l,
 • kartuše AQUA TS CLEAN (bílá) 5 ks,
 • pěnidlo Sthamex F 15 185 kg,
 • PYROCOOL B 4 kg.


Příčina vzniku a následky požáru
Požární ohnisko bylo stanoveno doprostřed ocelové haly, kriminalistické ohnisko nebylo nalezeno. Příčinu vzniku požáru se nepodařilo jednoznačně určit. Jako reálné verze vzniku požáru byly stanoveny: a) úmyslné zapálení, b) provozně technická závada, c) nespecifikovaná nedbalost. Požárem vznikla škoda ve výši 12 158 464 Kč, uchráněné hodnoty byly vyčísleny na 1 000 000 Kč.

Specifika zásahu
Negativa

 • úzká příjezdová obslužná komunikace,
 • nástupní plocha na nezpevněné podmáčené půdě,
 • ohrožení zasahujících hasičů výbuchy tlakových nádob,
 • pokles tlaku v hydrantové síti,
 • neakceschopnost místní jednotky SDH,
 • teplota 0 °C, namrzání hasební vody,
 • lehké zranění jednoho zasahujícího člena jednotky SDH,
 • dlouhodobé spory mezi majitelem objektu a majiteli pozemku. Oba majitelé odmítli po ukončení zásahu a vyšetřování převzít místo události.


Pozitiva

 • rychlé soustředění a akceschopnost povolaných jednotek požární ochrany,
 • zabránění rozšíření požáru na okolní objekty prvními jednotkami,
 • činnost regulovčíka z HZS JmK Hustopeče – operativní řešení požadavků dodávky vody na jednotlivé úseky,
 • práce štábu VZ,
 • práce MOP se zajištěním mapových podkladů a koordinace SaP,
 • izolované místo zásahu v uzavřeném areálu,
 • výborná práce jednotek předurčených pro OOb – zajištění tepelného komfortu, ochranných nápojů, teplé stravy a osvětlení místa požáru a týlového prostoru,
 • jednotka SDH Vranovice – zajištění střídání svých členů místo nefunkční místní jednotky,
 • výborná spolupráce složek IZS.


plk. Ing. Jozef DANKOVIČ, ppor. Bc. Luděk RÉZL, por. Ing. Lukáš HŘEBAČKA, HZS Jihomoravského kraje,
foto archiv HZS Jihomoravského kraje

vytisknout  e-mailem