Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 12/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA informujeme o reálném nebezpečí prskavek jako vánoční dekorace. Následuje rozbor požáru, kde od svíček vyhořela celá koupelna. Hasiči i nadále pokračují v činnostech souvisejících s covidem-19. Byl ukončen zásah ve Vrběticích. Jak náročný byl zásah u požáru plastů ve Stráži pod Ralske. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM si můžete přečíst o průběhu kurzu bezpečné jízdy složek IZS v Mostě. Následuje článek o vlastnostech nového vyprošťovacího automobilu AV 30.1. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ si přečtete o mimořádných událostech řešených na úrovni EU. A jaká je vize Centrálního datového skladu HZS ČR v letech 2020-2025? Co je hlavním účelem krizové karty obce a jaké informace musí obsahovat, se dozvíte dále. V rubrice INFORMACE přinášíme příklady nadační pomoci v životní tísni určené policistům a hasičům ve služebním poměru. Hasičská rodina, kterou představíme, je tentokrát z Pardubického kraje. Následují anotace vysokoškolských prací. 

V pondělí 4. května 2020 v 11.52 hodin byl na linku tísňového volání HZS Libereckého kraje (HZS LK) nahlášen požár velkého množství plastu určeného k recyklaci. Požár byl adresován v areálu firmy Rekuplast, s.r.o., ve Stráži pod Ralskem. Oznamovatel doplnil, že hořící materiál se nachází ve venkovním prostoru a množství zasažené požárem je přibližně dvě tuny.

Operační důstojník operačního a informačního střediska HZS LK (KOPIS) na základě těchto informací na místo vyslal šest jednotek požární ochrany (PO), a to jednotky HZS LK ze stanic Jablonné v Podještědí a Česká Lípa a jednotky SDH obcí ze Stráže pod Ralskem, Mimoně, Jablonného v Podještědí a Brniště. Informace známé z prvotního ohlášení KOPIS předal veliteli místně příslušné stanice HZS LK Jablonné v Podještědí a dále řídícímu důstojníkovi a vyšetřovateli požárů Územního odboru Česká Lípa.

Charakter objektu
Společnost Rekuplast se zabývá recyklací průmyslových odpadů, především zpracováním technických a odpadních plastů. Hlavní činnost spočívá ve výkupu, třídění a drcení jednotlivých druhů plastů a v následném prodeji ve formě plastové drti. Společnost vykupuje a zpracovává průmyslové odpady ve formě přetoků, výlisků, koláčů, fólií, desek, textilu apod. Společnost se nachází v průmyslové zóně ve Stráži pod Ralskem, v areálu státního podniku ­DIAMO (podnik). Areál je dostupný ze silnice II. třídy č. 270 a dále po místních komunikacích uvnitř areálu podniku. Dopravu materiálu zajišťují původci odpadu nebo oprávněné osoby. Vykládku a manipulaci s odpadem zajišťuje provozovatel zařízení s využitím jeho mechanizačních prostředků (vysokozdvižné vozíky). Zařízení je určené ke zpracování a využití kategorie „ostatní odpad“. Převážně jde o průmyslové odpady a částečné vybrané odpady komunální. Maximální množství odpadu přijímaného do zařízení je v případě nepřetržitého třísměnného provozu 7 000 tun ročně, tj. maximálně 27 tun denně. Nejsou zde zpracovávány nebezpečné látky.

V zařízení společnosti Rekuplast jsou tři objekty určené k úpravě odpadu. Objekt č. 1 je tvořen zděnou uzavíratelnou halou o celkové ploše 240 m2. Podlaha haly je betonová s cementovým potěrem. V této hale je umístěna technologická PP linka – dvouosý a jednoosý drtič. Část podlahové plochy haly je určena ke krátkodobému skladování odpadů těsně před vstupem do technologie. V přední části budovy se nachází administrativní a sociální zázemí pro zaměstnance. Objekt č. 2 je oblouková hala z vlnité krytiny. Zde se odpady vytřídí a rozdělují podle složení. Část haly slouží jako sklad odpadu těsně před vytříděním. Rovněž je zde umístěn paketovací lis. Objekt č. 3 je přistaven k nevyužívané budově. Jde o uzavřenou přístavbu ze sendvičových panelů s polyuretanovou výplní, s nosnými betonovými sloupy a dřevěnou střešní konstrukcí. V této přístavbě je umístěna PVC linka (nožový granulátor).

V areálu má firma pro své potřeby celkem šest venkovních skladovacích ploch, jsou opatřeny podkladem z geotextilie a zpevněny štěrkem. Pro shro­maž­ďování odpadu přivážejícího do areálu je určené místo nejdále od vstupu na severní hranici pozemku. Jde o plochu o rozměrech 40 × 20 m. Ostatní menší skladovací plochy jsou pro zpracovaný odpad u uvedených objektů.

Pro případ požáru naskladněného odpadu jsou ve všech objektech a u skladovacích ploch umístěny ruční hasicí přístroje a v objektu č. 1 navíc vnitřní požární vodovod. Objekt č. 2 a 3 tvoří samostatný požární úsek. Skladovací a administrativní část objektu č. 3 je oddělena požárními dveřmi.

Průběh zásahu
Při cestě k zásahu byl všemi jednotkami PO pozorován z areálu firmy silný vývin zplodin hoření, který naštěstí v důsledku bezvětří a díky ideálním meteorologickým podmínkám stoupal vzhůru a neohrožoval obyvatele nedalekých obcí. Na místo události se dostavil jako první velitel stanice HZS LK Jablonné v Podještědí s jednotkou a současně s hlídkou Policie ČR. Prvotní průzkum potvrdil plamenné hoření naskladněného plastového odpadu o rozloze 10 × 10 m. Odpad byl umístěn v drátěných klecích a ve velkoobjemových pytlích. Zástupce firmy velitele zásahu (VZ) informoval o tom, že nikdo ze zaměstnanců není zraněn a uvnitř recyklačních hal by se již nikdo neměl nacházet. Dále uvedl, že vedle hořícího materiálu se ve výrobní hale nachází lis plastů a další technologické výrobní prvky, které je potřeba uchránit. I s ohledem na tyto informace byla stanovena taktika zásahu zaměřená na ochranu výrobní technologie. Pohyb mobilní požární techniky v areálu komplikovalo velké množství skladového materiálu. Boj s požárem probíhal za využití dýchacích přístrojů a s nasazením jednoho vysokotlakého proudu a tří proudů C 52. Po zajištění ochrany haly s lisem dal VZ rozkaz k odříznutí plamenného hoření z druhé strany požářiště, které se po odpadním materiálu rychle šířilo všemi směry na další naskladněný materiál. Po lokalizaci požáru bylo ve spolupráci se zástupcem firmy dohodnuto zapojení vysokozdvižné techniky do finální likvidace požáru. VZ dále rozhodl o přeskladnění drátěných klecí tak, aby byla možná likvidace požáru a následná kontrola termokamerou. Ostatní přístupný materiál hasiči rozebírali trhacími háky a zajistili dostatečné uhašení. Od příjezdu první jednotky do likvidace požáru a protokolárního předání zástupci firmy trval zásah asi dvě hodiny. Požárem bylo zasaženo dvacet drátěných klecí a tři velkoobjemové pytle naskladněného plastu.

Při zásahu došlo k lehkému zranění člena jednotky SDH obce Stráž pod Ralskem (opařen na pravé paži). Byl na místě ošetřen.
V průběhu zásahu bylo na místě události nasazeno celkem 32 hasičů a osm cisternových automobilových stříkaček. K likvidaci požáru bylo použito deset dýchacích přístrojů a spotřebovalo se 37 000 litrů hasební vody.

Specifika zásahu
Pozitiva

  • dostatečné prvotní nasazení sil a prostředků z KOPIS,
  • rychlá lokalizace požáru,
  • dobrá spolupráce se zástupci firmy Rekuplast,
  • příhodné meteorologické podmínky.


Negativa

  • způsob vrstvení materiálu v drátěných klecích,
  • způsob skladování drátěných klecí.


Zjišťování příčiny vzniku požáru
V průběhu zjišťování příčiny vzniku požáru bylo potvrzeno, že venkovní prostor, ve kterém došlo k požáru, byl určen k umístění přivezených a vytříděných plastů ve stohovatelných drátěných klecích, ve kterých byly umístěny plasty různorodé velikosti a struktury. Ke vzniku požáru došlo v době, kdy měli zaměstnanci přestávku a nacházeli se mimo požárem zasažený prostor. Šetřením byly vyloučeny verze fokusace slunečního záření, chemického samovznícení a manipulace s otevřeným ohněm – úmyslné jednání způsobené neznámou osobou. Příčinou vzniku požáru byla stanovena nedbalost při kouření neznámou osobou. Podle vyjádření zástupce firmy šlo o požár beze škody na majetku a uchráněné hodnoty (především technologie) byly vyčísleny na 20 milionů korun.


npor. Mgr. Jan PŘEROVSKÝ, nprap. Tomáš POLÁK, foto npor. Mgr. Jan PŘEROVSKÝ, HZS Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem