Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 12/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA informujeme o reálném nebezpečí prskavek jako vánoční dekorace. Následuje rozbor požáru, kde od svíček vyhořela celá koupelna. Hasiči i nadále pokračují v činnostech souvisejících s covidem-19. Byl ukončen zásah ve Vrběticích. Jak náročný byl zásah u požáru plastů ve Stráži pod Ralske. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM si můžete přečíst o průběhu kurzu bezpečné jízdy složek IZS v Mostě. Následuje článek o vlastnostech nového vyprošťovacího automobilu AV 30.1. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ si přečtete o mimořádných událostech řešených na úrovni EU. A jaká je vize Centrálního datového skladu HZS ČR v letech 2020-2025? Co je hlavním účelem krizové karty obce a jaké informace musí obsahovat, se dozvíte dále. V rubrice INFORMACE přinášíme příklady nadační pomoci v životní tísni určené policistům a hasičům ve služebním poměru. Hasičská rodina, kterou představíme, je tentokrát z Pardubického kraje. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Ať už si to chceme nebo nechceme připustit, onemocnění covid-19 v letošním roce výrazně ovlivnilo životy nás všech. Hasičům například přibylo množství nových činností, které pro nás nebyly příliš typické. Jde zejména o odběr vzorků pro testování na covid-19, distribuce osobních ochranných prostředků, pomoc s trasováním, ale třeba také organizace podání žádosti a příjmu humanitární pomoci do České republiky, pomoc našich zdravotníků v nemocničních zařízeních a podobně. V návaznosti na přílohu časopisu 112, 7/2020, ukazujeme průřez činností v průběhu měsíců října a listopadu (podrobné informace na webu HZS krajů), kterými se HZS ČR podílí na boji proti koronaviru. HZS ČR i přes pandemickou situaci nadále zasahuje u velkého množství požárů, dopravních nehod, povodní a u mnoha dalších událostí, kdy chrání vás, vaše životy a majetek.

Kvůli novým případům proběhla druhá dezinfekce ostravského domova Slunečnice

Čtyři desítky profesionálních a dobrovolných hasičů se zapojily dne 6. října 2020 do druhé dezinfekce Domova s pečovatelskou službou Slunečnice v Ostravě­ Porubě. Odběr vzorků všech klientů a zaměstnanců domova Slunečnice nařídil Krizový štáb Moravskoslezského kraje poté, co se zde objevili první pozitivní klienti a zaměstnanci. Profesionálním hasičům z HZS MSK pomáhala jednotka Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany ve Frýdku­ Místku, hasiči ze Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně a dobrovolní hasiči ze čtyř ostravských částí – Zábřeh, Radvanice, Michálkovice a Krásné Pole. Prázdné prostory domova, očištěné generátory dezinfekčního aerosolu lze po půlhodinovém působení rozprášeného desinfekčního prostředku a následném vyvětrání ihned běžně používat. Celkem 15 těchto přístrojů a k tomu 250 kg práškové desinfekce (ke 4% rozředění s vodou) letos na jaře zakoupil za bezmála 1,9 milionu korun a hasičům daroval Moravskoslezský kraj. Dvojice hasičů v hermeticky uzavřených ochranných oblecích, rukavicích a speciálních maskách Dräger s filtry (a se sluchátky či špunty do uší) se obvykle střídá v používání až 18 kg těžkého generátoru (hmotnost po jeho naplnění). Zhruba po 40 minutách je potřeba generátor opět naplnit pečlivě testovaným a osvědčeným desinfekčním prostředkem (Virkon S)
a benzinem. Hasiči z HZS MSK dekontaminovali od jara obdobným způsobem už 230 objektů, a to hlavně v Moravskoslezském kraji.

https://www.hzscr.cz/clanek/kvuli­ novym­ pripadum­ zacala­ druha­ dezinfekce­ ostravskeho­ domova­ slunecnice.aspx

Hasiči přivezli večer do Ostravy respirátory pro moravskoslezské učitele
Celkem 324 650 respirátorů FFP2 čínské výroby pro pedagogy dovezli 6. října 2020 z centrálního skladu v Pardubicích­ Opočínku profesionální hasiči do „meziskladu“ v bývalé stanici HZS MSK v Ostravě­ Hrabůvce. 7. října 2020 přijeli pracovníci Krajského úřadu MSK se dvěma dodávkami a také nákladní vozidla HZS MSK, aby se osobní ochranné pomůcky dostaly co nejrychleji do všech ORP MSK, a hlavně pak do všech škol v Moravskoslezském kraji. Mají ochránit před koronavirovou nákazou pedagogy.

https://www.hzscr.cz/clanek/hasici­ privezli­ vecer­ do­ ostravy­ respiratory­ pro­ moravskoslezske­ ucitele.aspx

Tři mobilní odběrové týmy z HZS Moravskoslezského kraje začaly odebírat vzorky na covid-19
Tři mobilní odběrové týmy HZS MSK začaly od 26. října 2020 odebírat vzorky na covid-19 především mezi občany a také ve vybraných sociálních zařízeních na území MSK. Kaž­dý tým dokáže denně odebrat na základě požadavků Krajské hygienické stanice (KHS) v Ostravě zhruba 30 vzorků a předat Zdravotnímu ústavu v Ostravě, respektive do laboratoře Fakultní nemocnice Ostrava. Hasičské mobilní odběrové týmy se mají zaměřovat na odběry vzorků od „významného kontaktu“, tedy osoby, s níž se dostával člověk již pozitivní na covid-19 do bližšího kontaktu. Hasiči odeberou vzorky u potenciálního pozitivního člověka u něj doma a odevzdají je po návratu do Ostravy. Odběr cestou mobilních týmů je indikován zejména pro občany, kteří nejsou schopni podstoupit odběr ve fixních odběrových místech.

https://www.hzscr.cz/clanek/tri­ mobilni­ odberove­ tymy­ profesionalnich­ hasicu­ zacaly­ odebirat­ vzorky­ na­ covid-19.aspx

Mobilní odběrový tým HZS Libereckého kraje a jeho činnost
Členové mobilního odběrového týmu HZS Libereckého kraje provedli od zahájení své činnosti (22. října 2020) do konce měsíce října celkem 545 odběrů s celkovým počtem 1 546 ujetých km na území Libereckého kraje. Nejvytíženějším dnem z pohledu příslušníků HZS Libereckého kraje zařazených na pozici vzorkovače týmu (se způsobilostí k výkonu nelékařského zdravotnického povolání provádějící samotný odběr vzorku) byl 28. říjen 2020, ve kterém mobilní odběrový tým HZS Libereckého kraje celkově provedl odběr 145 biologických vzorků za účelem vyšetření přítomnosti původce onemocnění covid-19. Tým v činnosti pokračuje i nadále, a to již podle stanoveného plánu pro první listopadové dny. Nad to jsou členové týmu zapojeni dále do odběru biologických vzorků příslušníků a zaměstnanců HZS Libereckého kraje pro antigenní testování, které je prováděno s cílem zajištění akceschopnosti sboru.

https://www.hzscr.cz/clanek/mobilni­ odberovy­ tym­ hzs­­­ libereckeho­ kraje­ a­ jeho­ cinnost.aspx

Pět tisíc hodin odsloužených v nemocnicích, patnáct tisíc rezervací na testování
Od září nepřetržitě pracuje Štáb HZS Karlovarského kraje, který společně s představiteli kraje, zdravotnických zařízení a hygienické stanice reaguje na nově vzniklé potřeby související s onemocněním covid-19. Kromě činnosti kraje hasiči od 7. října zřídili a obsluhují rezervační linku pro registraci testovaných osob. Do čtvrtka 19. listopadu operátoři této linky provedli 15 197 rezervací na testy na odběrných místech pro osoby indikované lékaři či hygieniky. Kromě hasičů obsluhují rezervační linku i pracovníci krajského úřadu. Od 16. října po dohodě se zdravotnickými zařízeními v kraji pomáhají hasiči jako nekvalifikovaný zdravotnický personál v nemocnicích v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu. Vyčleněno bylo 30 hasičů, kteří se střídají ve třech směnách. Za měsíc činnosti v nemocnicích zde odsloužili hasiči 5 000 hodin. Zapojeni jsou do všech činností na jednotkách intenzivní péče. Dva hasiči, kteří mají zdravotnické vzdělání, rovněž slouží v pravidelných směnách na urgentním příjmu karlovarské nemocnice. Další dva hasiči se zdravotnickým vzděláním jsou vyčleněni do mobilního odběrného týmu. Tento tým je nasazen od 26. října a za tuto dobu provedl 559 odběrů na test a přitom najezdil po kraji 4 719 km. V rámci dalších mimořádných úkolů hasiči provádí na vybraných místech desinfekce ozonovým generátorem, ohniskové desinfekce generátory teplého desinfekčního aerosolu, desinfekci osobních ochranných prostředků pro zdravotnická či sociální zařízení a také skladování, rozdělení
a distribuci osobních ochranných pomůcek a dalšího materiálu.

https://www.hzscr.cz/clanek/pet­ tisic­ hodin­ odslouzenych­ v-nemocnicich­ patnact­ tisic­ rezervaci­ na­ testovani.aspx

Pražští hasiči vyslali dva odběrové týmy do Domova pro seniory v Praze 10
Na žádost Krajské hygienické stanice a ve spolupráci s pražskou Zdravotnickou záchrannou službou byly 4. listopadu 2020 nasazeny dva odběrové týmy pražských hasičů na covid-19 do Domova pro seniory v Praze 10.

https://www.hzscr.cz/clanek/prazsti­ hasici­ vyslali­ dva­ odberove­ tymy­ do­ domova­ pro­ seniory­ v­ praze-10.aspx

Pražští hasiči pomáhají v polní nemocnici v Letňanech
V polní nemocnici, která byla vybudována na výstavišti v pražských Letňanech, pomáhají i hasiči z HZS hl. m. Prahy. U výstupu z lůžkové části nemocnice jsme vybudovali stanoviště dekontaminace, které bude sloužit k očistě všech zdravotníků, pomocného personálu a také vybraného materiálu. Nasazené stanoviště dekontaminace osob je pohotovostní zásobou Správy státních hmotných rezerv. V případě aktivace nemocnice ho budou nepřetržitě obsluhovat a dekontaminaci provádět minimálně čtyři hasiči, pro které je připraveno i nezbytné zázemí.
https://www.hzscr.cz/clanek/prazsti­ hasici­ pomahaji­ v­ polni­ nemocnici­ v­ letnanech.aspx

Mobilní odběrový tým HZS Královéhradeckého kraje odebral první desítky vzorků
V Královéhradeckém kraji začal fungovat mobilní odběrový tým covid-19 složený z řad příslušníků HZS Královéhradeckého kraje – zdravotnických záchranářů. Tým zajišťuje odběry vzorků pro testování na onemocnění covid-19 a doplňuje tak stávající systém odběrových míst a týmů, které pracují v terénu napříč celým krajem.

Tým je podle potřeby vysílán do terénu na základě požadavku krajské hygienické stanice nebo Integrovaného centrálního řídícího týmu (ICŘT). Zdravotničtí záchranáři pomáhají při zajištění odběrů například v sociálních zařízeních nebo mezi občany, kteří se nemohou dostavit do stávajících odběrových center. Na závěr každého dne předávají příslušníci vzorky do laboratoře ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

https://www.hzscr.cz/clanek/mobilni­ odberovy­ tym­ hzs­ kralovehradeckeho­ kraje­ odebral­ prvni­ desitky­ vzorku.aspx

Plníme další úkoly v souvislosti s nákazou covid-19
Hasiči pomáhali s přípravou polní nemocnice a rozváží respirátory po kraji. Na žádost krizového štábu statutárního města Brna téměř
20 jednotek pomáhalo s přípravou polní nemocnice. Hasiči vykládali přivezená lůžka z kamionů, kompletovali je, desinfikovali a následně je přepravovali do pavilonu a jednotlivých kójí.

https://www.hzscr.cz/clanek/plnime­ dalsi­ ukoly­ v­ souvislosti­ s­ nakazou­ covid-19.aspx

Dvě jednotky hasičů pomáhaly v hranické nemocnici
Osmnáct pacientů s koronavirem, kteří jsou hospitalizovaní v hranické nemocnici, převážely dnes do větších prostor dvě jednotky našich hasičů. Pomáhali tak personálu nemocnice navýšit kapacity oddělení, které se o nemocné stará. V hranické nemocnici jsme zasahovali už včera, kdy jsme stěhovali nemocniční lůžka. V terénu máme také mobilní odběrový tým a pokračujeme v dezinfekci odběrových stanů
a veřejných budov.

https://www.hzscr.cz/clanek/dve­ jednotky­ hasicu­ pomahaly­ v­ hranicke­ nemocnici.aspx

Hasiči rozváželi respirátory
Další várku ochranných pomůcek rozvezli hasiči na stanovená místa Zlínského kraje.

Do Zlínského kraje dorazila zásilka 185 700 respirátorů, která je určena pro poskytovatele sociál­ních služeb v kraji. Jedná se o domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením či pobytové
a odlehčovací služby.

https://www.hzscr.cz/clanek/hasici­ rozvazeli­ respiratory.aspx


Mgr. Michaela FARNÍKOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR, REDAKCE,
web HZS ČR, foto archiv HZS krajů

vytisknout  e-mailem