Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 12/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA informujeme o reálném nebezpečí prskavek jako vánoční dekorace. Následuje rozbor požáru, kde od svíček vyhořela celá koupelna. Hasiči i nadále pokračují v činnostech souvisejících s covidem-19. Byl ukončen zásah ve Vrběticích. Jak náročný byl zásah u požáru plastů ve Stráži pod Ralske. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM si můžete přečíst o průběhu kurzu bezpečné jízdy složek IZS v Mostě. Následuje článek o vlastnostech nového vyprošťovacího automobilu AV 30.1. V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ si přečtete o mimořádných událostech řešených na úrovni EU. A jaká je vize Centrálního datového skladu HZS ČR v letech 2020-2025? Co je hlavním účelem krizové karty obce a jaké informace musí obsahovat, se dozvíte dále. V rubrice INFORMACE přinášíme příklady nadační pomoci v životní tísni určené policistům a hasičům ve služebním poměru. Hasičská rodina, kterou představíme, je tentokrát z Pardubického kraje. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni po patnáctiletém působení a finanční stabilitě – od ledna 2018, vedle již zavedené péče pomáhá podle schváleného statutu policistům a hasičům ve služebním poměru, případně jejich rodinám, s překlenutím nepředvídatelné tíživé situace vzniklé ze zdravotních, či sociálních příčin nebo v důsledku živelní katastrofy.

V praxi to znamená, že například při živelní katastrofě – záplavě, požáru, kdy bude zničen dům, nebo dojde k těžké a nepředpokládané nemoci policisty, hasiče nebo jeho rodinného příslušníka – může nadace po vyhodnocení situace poskytnout potřebnou pomoc. Žadatel podá nadaci osobní žádost doplněnou příslušnými aktuálními doklady (zdravotní dokumentaci, protokoly o živelní škodě, určené pouze pro vnitřní potřebu nadace, které zůstávají nadále v jejím archivu) a souhlasem přímého nadřízeného žadatele. Pravdivost údajů na žádosti policisty nebo hasiče je právě jištěna služebním postupem a garantuje ji přímý nadřízený žadatele, případně krajský ředitel Policie ČR a ředitel hasičského záchranného sboru kraje.

Do dnešní doby postupně nadace pomohla třinácti policistům a devíti hasičům ve služebním poměru v celkové finanční částce 1 945 000 Kč.

Každá změna se obtížně zaznamenává do povědomí cílové skupiny. Cestou služebních funkcionářů, propagačních letáčků rozdávaných na resortních i mimoresortních společenských a sportovních akcích, propagací při písemných kontaktech, spoluprací s resortními personálními a tiskovými odbory, neustálou všestrannou informovaností a informacemi na webových stránkách se postupně přibližujeme do „hledáčku“ policistů a hasičů. Pomalu se dozvídají, že už nepečujeme pouze o sirotky z pozůstalých rodin po zahynulých policistech a hasičích při výkonu služby a o těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče, kteří se zranili při plnění služebních úkolů, ale zajímáme se i o těžké osudy našich současných kolegů.


Věra FEITHOVÁ, Nadace policistů a hasičů, foto archiv Nadace policistů a hasičů
 

vytisknout  e-mailem