Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 11/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA přinášíme informace na téma Alternativní paliva motorových vozidel a potenciál jejich nebezpečí požáru a výbuchu. Navazuje požár osobního vozu na alternativní pohon. Dále se můžete dočíst o tom, že elektřina je jednou z příčin vzniku požárů domácností. Konference Červený kohout 2020 proběhla online. Následuje příspěvek o dobrovolných hasičích a spolkové činnosti. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o psychosociální pomoci občanům Lenory po výbuchu bytového domu. Co přinesl první běh kurzu Instruktor vyprošťování u dopravních nehod? V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informujeme o nutnosti zřizovat přípojná místa pro náhradní zdroje elektrické energie. Co jsou zásahové karty pro provozní sondy podzemního zásobníku plynu? Není respirátor jako respirátor a dokáže nás ochránit před virovou nákazou? V rubrice INFORMACE si přečtete o pomoci nadačním rodinám. Na závěr představíme hasičskou rodinu z Libereckého kraje. 

Domov je pro většinu z nás synonymem bezpečí. Každá domácnost je z hlediska technického stavu a materiálního vybavení originální a jedinečná. Se vzrůstající životní úrovní vlastníme stále více elektrotechnických zařízení (spotřebičů), která nám více či méně usnadňují život. Bezbřehá důvěra v bezpečnost těchto zařízení či nepřizpůsobení domovní elektroinstalace našim narůstajícím požadavkům, nepozornost a ignorování varovných náznaků mohou zapříčinit požár.
Obr. 1 Stopy tavení na kontaktu zdířky zásuvky následkem průchodu elektrického proudu přes přechodový odporObr. 1 Stopy tavení na kontaktu zdířky zásuvky následkem průchodu elektrického proudu přes přechodový odpor
Statistika
Statistické údaje dokládají, že požáry v domácnostech mají tragické následky. V tabulce 1 je porovnání požárů domácností s celkovým počtem všech požárů v roce 2019. V soukromých domácnostech došlo k 5 046 požárům, tj. 26,82 % všech požárů. Celkem zemřelo 76 osob, z toho 66 v přímé souvislosti s požárem. Zraněno bylo dalších 778 osob. To znamená denně v průměru 13 požárů v domácnosti a zranění dvou osob. Úmrtí v souvislosti s požárem domácnosti pak každý čtvrtý až pátý den. Protože v kategorii domácností jsou zahrnuty i prostory mimo budovy (zahrady, popelnice, dopravní prostředky), jsou v tabulce 1 uvedeny i požáry podle místa vzniku čistě pro bytový domovní fond a rodinné domy a ostatní budovy pro bydlení [1]. Jednou z nejčastějších příčin vzniku požárů domácností je spolu s nedbalostí technická závada. A právě do této kategorie patří i požáry, kde hlavní roli sehrála elektřina.

Tab. 1 Statistika požárů domácností v roce 2019. Zdroj: vlastní zpracování podle [1]

Počet požárů 2019

Přímá škoda

(mil. Kč)

Usmrceno v přímé souvislosti

Zraněno

Celkem požárů

18 813

2 216,30

94

1 388

Soukromé domácnosti

5 046

622, 83

66

778

Bytový domovní fond

1 545

169,27

12

435

Rodinné domy a ostatní budovy pro bydlení

1 606

341,03

29

291

Elektrotechnika v domácnosti
České domácnosti za rok spotřebují zhruba 15 000 GWh elektřiny. Při porovnání jednotlivých sektorů národního hospodářství je to po průmyslu (zhruba 18 000 GWh) druhý nejvyšší podíl na celkové spotřebě elektřiny v České republice [2]. A tento podíl pomalu narůstá. Přičemž počet osob v domác­nosti spíše klesá a tradiční spotřebiče jsou úspornější. Avšak nových zařízení, které nás obklopují a stávají se nedílnou součástí našich životů, raketově přibývá. Při pokusu spočítat vybavení elektrotechnického charakteru v domácnosti dojde většina z nás bez problému k počtu převyšující čtyřicet spotřebičů, neobvyklé nebudou ani dvojnásobné a vyšší počty. Kromě standardního vybavení domů a bytů, jako jsou chladničky, pračky, myčky nádobí, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, kuchyňské roboty, topinkovače, toustovače, vysavače, audio­ video systémy a mnoho dalších, přibývají sušičky prádla, kávovary, čističky a zvlhčovače vzduchu nebo ventilátory. Z informačních technologií jmenujme např. notebook, router, tiskárnu. Do vybavení domácností lze zahrnout i venkovní vybavení, elektrické sekačky, pilky či grily. Používáme také nespočet věcí s akumulátory – od mobilních telefonů, tabletů, powerbank přes dílenské nářadí, dětské hračky až po elektronické cigarety či elektrokola. Vybavení odpovídá tomu, kdo v domácnosti žije. Zatímco někdo nemá žádný televizor, jiný jich má rovnou šest. Čím více zařízení provozujeme, tím jsou obvykle kladeny vyšší nároky na domovní elektroinstalaci.

Elektrické zásuvky, přechodový odpor
Každé elektrotechnické zařízení potřebuje ke své funkci zdroj elektrické energie, který pro laika v domácnosti představuje elektrická zásuvka. Čím více je spotřebičů v domácnosti, tím více vzrůstá požadavek na počet „volných“ zásuvek. Nové domovní elektroinstalace tomuto požadavku vyhovují, avšak mnoho domů a bytů má staré provedení elektroinstalace, tj. nízký počet zásuvek, hliníkové vodiče a staré ochranné prvky. Takové elektroinstalace jsou dimenzovány podle požadavků tehdejší doby. Například pouhé dvě generace zpět se lidé učili zacházet s pevnou telefonní linkou, zatímco dnes má téměř kaž­dý člen domácnosti mobilní telefon, který je potřeba nabíjet.

Nedostatečný počet zásuvek a velký počet spotřebičů vede k častějšímu připojování a odpojování zástrček (napájecích vidlic). Každé takové připojení, odpojení, zejména to nešetrné (ze strany na stranu), znamená pro zásuvku drobné otřesy, které mohou z dlouhodobého hlediska přispět k její degradaci. Uvolněné kontakty zdířek jsou pak příčinou nekvalitního propojení s kontakty (kolíky) zástrček. V takovém spojení vzniká tzv. přechodový odpor, který si lze představit jako určitou překážku, kterou musí elektrický proud překonat. Průchodem elektrického proudu přes přechodový odpor se spoj zahřívá, čímž dochází k jeho další degradaci. Bez průchodu elektrického proudu je přechodový odpor pouhou vlastností spoje, požár sám o sobě nezpůsobí. Avšak s každým spuštěním připojeného spotřebiče se spoj opět zahřívá a dále degraduje. Celý proces může vést až k tavení kovových kontaktů, vzniku elektrického oblouku a v neposlední řadě i tavení a zapálení plastového krytu zásuvky, respektive dalších okolních hořlavých materiálů, např. koberce. Požár je na světě.

Další riziko představuje u starých a desítky let používaných zásuvek jejich samotné připojení do zásuvkového rozvodu. Měkké hliníkové vodiče pod šroubovými spoji na zásuvce mohou být tzv. vymačkané a zoxidované. Cesta k požáru vlivem průchodu elektrického proudu přes přechodový odpor je pak stejná jako v uvedeném případě. Nebezpečnější je v tom, že je­ li zásuvka tzv. průběžná, tj. prochází­ li přes ní elektrický proud do další zásuvky, může u ní dojít k iniciaci požáru, i když v ní není připojený žádný spotřebič. Klidně to může být zásuvka, která je roky za skříní a majitelé o ní ani nevědí.

Princip příčiny vzniku požáru od průchodu elektrického proudu přes přechodový odpor je vždy stejný, ať už jde o instalaci zásuvky v domácnosti, automobil či průmyslový spoj v továrně. Proti požáru od průchodu elektrického proudu přes přechodový odpor neochrání pojistky, jističe ani proudové chrániče. Avšak někdy může před takovým požárem varovat nestandardní chování spotřebičů. Reálný příklad: čas od času samovolné zhasínání televizoru v jedné místnosti nesignalizovalo jeho závadu, nýbrž právě přechodový odpor na jednom ze šroubových spojů průběžné zásuvky, která se nacházela ve vedlejší místnosti. Přestože v této zásuvce nebyl žádný spotřebič, za jejím krytem už započal proces, který mohl za čas inicio­vat požár. Počínající tavení kontaktu této zásuvky je na obr. 2.
 

Obr. 2 Stopy tavení kontaktu zásuvky následkem průchodu elektrického proudu přes přechodový odpor

Prodlužovací přívody, elektrický zkrat
Nedostatek zásuvek je často kompenzován rozbočovacími zásuvkami (tzv. rozdvojky, roztrojky apod.) a prodlužovacími přívody. Někteří lidé si je pletou s kostičkami stavebnice, které lze do sebe libovolně poskládat. Není tomu tak. Jsou to elektrická zařízení jako každá jiná, a tak bychom k nim měli přistupovat. Mají své provozní limity (jmenovité hodnoty napětí a proudu) a používají se za určitých podmínek. Při jejich pořizování je dobré vědět, v jakém prostředí je budeme používat, co k nim budeme připojovat a o jakém výkonu. Můžeme se tak vyvarovat proudovému přetížení, kdy prodlužovacím přívodem prochází vyšší elektrický proud, než pro který je dimenzován. Při přetížení dochází k zahřívání vodičů, tepelné degradaci izolace, potažmo k jejímu vznícení nebo elektrickému zkratu mezi vodiči (obr. 3).
Obr. 3 Roztavené měděné vodiče s následkem elektrického zkratuObr. 3 Roztavené měděné vodiče následkem elektrického zkratu
Ovšem i ten nejbezpečnější a správně zvolený prodlužovací přívod může způsobit požár, jestliže je skřípnutý za skříní, jestliže po něm přejíždíme kolečky od židle, šlapeme po něm nebo ho necháme čas od času okusovat domácími mazlíčky. Totéž platí i pro napájecí šňůry našich spotřebičů. V nejvíce namáhaném místě hrozí zahřívání izolace, její postupná degradace spojená s poklesem izolačního odporu a nakonec elektrický zkrat. Teplo v místě elektrického zkratu dokáže tavit měděné vodiče a vznítit izolaci, respektive jiné hořlavé látky v bezprostřední blízkosti.

Ochranné prvky
Proti působení elektrického zkratu a přetížení, respektive proti úrazu elektrickým proudem, nás chrání pojistky, jističe, respektive proudové chrániče. Nicméně pouze za předpokladu, že jsou plně funkční a že jsme si vědomi jejich významu. Velmi často se však stává, že tomu tak není.

Reálný příklad: příčinou vzniku požáru starého rodinného domu byl elektrický zkrat na starém prodlužovacím přívodu v dřevěném přístavku domu. Prodlužovací přívod byl nevhodně používán a nevědomě přetěžován elektrickým proudem. Bohužel pojistky v rozvaděči rodinného domu byly „opravované“ drátky, čímž ztratily výrobcem garantovanou funkčnost a neplnily ochranou funkci, ke které jsou určeny. Požáru nezabránily. Pojistky se zásadně neopravují, ale vyměňují za nové. Hodnota pojistkové patrony je v řádu korun. Hodnota majetku, zdraví a životů mnohdy nevyčíslitelná.

Jiný reálný příklad: požár v novějším rodinném domě. Jednoho dne došlo v části domu k přerušení dodávky elektřiny, majitelé šli do rozvaděče a „nahodili“ vybavený jistič, čímž došlo k obnovení dodávky elektřiny. Ten den se to opakovalo ještě dvakrát, následně došlo k požáru. Nikdo nepátral po příčině vybavení jističe, který dělal, co mohl, aby zabránil požáru. Jistič reagoval na počínající zkratové působení mezi vodiči skřípnuté prodlužovací šňůry. Vždy, když dojde k výpadku elektřiny, měli bychom zpozornět. Pojistka, jistič, proudový chránič nám v tu chvíli říkají POZOR, něco není v pořádku.

Spotřebiče
Všeobecně je zažité, že staré výrobky jsou poctivé, kvalitní a že vydrží o poznání více než ty nové. Avšak měli bychom je používat s rozvahou. Stará zařízení bývají z minulosti často neodborně upravená a neodpovídají dnešním požadavkům na bezpečný výrobek. Přestože jsou stále funkční, stárnutí se jim nevyhýbá. Zejména izolace napájecích šňůr mohou být ve špatném stavu.

Napájecí šňůry spotřebičů obecně jsou mnohdy nebezpečnější než samotný spotřebič. Televizor, myčku, chladničku, lampičku máme pevně a bezpečně usazené a utíráme z nich prach, avšak jejich napájecí šňůry bývají namačkané za nábytkem či přímo skřípnuté pod zařízením.

Za nejnebezpečnější spotřebiče lze logicky označit ty tepelné, jako jsou žehličky, elektrické přímotopy, vařiče, ohřívače vody a další. Mají vyšší odběr elektrického proudu a mnohdy vyzařují teplo schopné zapálit blízké hořlavé materiály. Teplota je regulována prostřednictvím termostatů, před přehřátím chrání teplotní pojistky – ovšem za předpokladu, že tyto prvky snímají teplotu tak, jak mají. Např. čidlo termostatu v bojleru obalené silnou vrstvou vodního kamene těžko zaznamená ohřev vody na požadovanou teplotu. Topné těleso pak hřeje o poznání více, než je žádoucí, a veškerá elektroinstalace je více namáhána elektrickým proudem. Při nestandardním chování těchto spotřebičů – stejně jako všech ostatních – bychom měli opět zpozornět a případně vyhledat odbornou pomoc.

Velmi nebezpečné mohou být staré elektrické dečky, které používají nejčastěji lidé v pokročilém věku, a to mnohdy i během spánku. Překontrolujme jejich stav a funkčnost, případně pořiďme prarodičům nový výrobek s regulací teploty, teplotní ochranou a novou napájecí šňůrou. Poučme je podle návodu.

Akumulátory
V dnešní mobilní době máme kolem sebe stále více výrobků s akumulátory, nejčastěji lithiovými. Zacházíme s nimi zcela přirozeně, a co se týká bezpečnosti, nevěnujeme jim žádnou speciální pozornost. Ale právě tato zařízení ji vyžadují více než jiná. Obecně bychom tyto výrobky, respektive akumulátory, neměli zbytečně vystavovat zdrojům tepla, např. ponechávat je v letních měsících na palubní desce vozu či odložené na radiátoru. Měli bychom se vyvarovat jejich mechanickému poškození, např. promáčknutí. A především bychom je měli nabíjet originálními nabíječkami, které zajistí správný a poměrně striktní proces nabíjení. Nedodržení těchto zásad může akumulátory nejen poškodit, ale také spustit vnitřní reakci (nárůst teploty a tlaku), jež vede k explozi a hoření. Úspora v podobě nákupu nabíječky pochybné cenové kategorie se mnohdy nevyplácí (obr. 4).

Obr. 4 Vlevo neoriginální nabíječka elektronické cigarety bez obvodů řídicích nabíjení. Cigareta při nabíjení explodovala. Vpravo originální nabíječka. Pouzdro identické, obsah diametrálně odlišný

Závěr
Úmyslem článku nebylo elektrotechnicky neznalého čtenáře vyděsit, nýbrž poukázat na určitou obezřetnost, kterou si každý domov bezpochyby zaslouží. Jestliže si nejsme jisti výběrem nového spotřebiče, prodlužovacího přívodu, respektive jakéhokoliv elektrotechnického zařízení, poraďme se v obchodě. Chceme­ li mít jistotu, že je naše domovní elektroinstalace v pořádku, či nepozdává­ li se nám něco, vyhledejme revizního technika. Věnujme pozornost uživatelským návodům. Nešetřeme čas ani peníze na bezpečnosti nás a našich blízkých. Výměna pojistky nebo pochybného prodlužovacího přívodu, návštěva elektrikáře, konzultace v obchodě či servisu nebo dvě strany uživatelského návodu jsou maličkosti, které však mohou zabránit tragédii. Vyšetřovatelé požárů to vědí.

Informační zdroje
[1] MV­-generální ředitelství HZS ČR, Statistická ročenka 2019
[2] https://www.eru.cz/cs/zpravy­ o-provozu­ elektrizacni­ soustavy


kpt. Ing. Petr ŠŤOVÍČEK, Institut ochrany obyvatelstva, foto autor a archiv Institutu ochrany obyvatelstva

vytisknout  e-mailem