Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 11/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA přinášíme informace na téma Alternativní paliva motorových vozidel a potenciál jejich nebezpečí požáru a výbuchu. Navazuje požár osobního vozu na alternativní pohon. Dále se můžete dočíst o tom, že elektřina je jednou z příčin vzniku požárů domácností. Konference Červený kohout 2020 proběhla online. Následuje příspěvek o dobrovolných hasičích a spolkové činnosti. V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM se dočtete o psychosociální pomoci občanům Lenory po výbuchu bytového domu. Co přinesl první běh kurzu Instruktor vyprošťování u dopravních nehod? V rubrice OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ informujeme o nutnosti zřizovat přípojná místa pro náhradní zdroje elektrické energie. Co jsou zásahové karty pro provozní sondy podzemního zásobníku plynu? Není respirátor jako respirátor a dokáže nás ochránit před virovou nákazou? V rubrice INFORMACE si přečtete o pomoci nadačním rodinám. Na závěr představíme hasičskou rodinu z Libereckého kraje. 

Na dálnici D11 nedaleko obce Kasalice v pondělí 21. září 2020 večer hořelo osobní vozidlo. Během jízdy vyšlehly z automobilu plameny. Muž stačil ještě zastavit na kraji dálnice a vystoupit z auta. To už ale plameny doslova „olizovaly“ celý automobil.

Při příjezdu jednotky požární ochrany z Přelouče již na místě zasahovala jednotka SDH z Chlumce nad Cidlinou ze sousedního Královéhradeckého kraje. Vozidlo bylo na alternativní pohon – LPG a hořel unikající plyn pravděpodobně z ventilu nádrže. Plamen se nedal tzv. ustřelit a nebylo možné ani uzavřít nádrž. Hasiči tak nechali kontrolovaně plyn vyhořet a ochlazovali nádrž, aby nedošlo k její explozi.

Podle sdělení řidiče bylo v nádržích 20 l LPG a 20 l benzinu. Ze spodu vozu z nádrže unikal hořící plyn. Unikající hořící plyn jsme nechali přirozeně odhořet, pouze jsme prováděli chlazení karoserie a plynové nádrže vodou. Po vyhoření plynu byla použita střední pěna na dohašení a konečné zchlazení karosérie,“ doplnil k zásahu nprap. Martin Dařbujan, velitel družstva HZS Pardubického kraje, stanice Přelouč.
Zásahy na požáry vozu s alternativním pohonem jsou mnohem složitější než na běžná paliva, jelikož mají svá specifika, ať už jde o LPG nebo třeba CNG. Ten nejdůležitější aspekt je, že nádrž je stále pod tlakem.

Na místo zásahu se dostavila vyšetřovatelka požárů, která zjišťovala výši škody. Požár pravděpodobně způsobila technická závada v motorovém prostoru. Během zásahu nebyl nikdo zraněn.

Taktika zásahu:
1. Pokud nebylo nahlášeno oznamovatelem, všimnout si označení vozu nálepkou CNG nebo LPG.

2. Zastavit CAS v bezpečné vzdálenosti (hořlavé plyny, prachy 30 m).

3. Poškození rozvodu plynu, zda uniká plyn (měření explozimetrem, syčení, zápach) a kam se šíří nebo zda odhořívá, posoudit nebezpečí výbuchu.

4. Pokud automobil nehoří:
a) snažit se nejprve uzavřít přívod plynu z tlakových nádob (např. vypnutím zapalování motoru, na multiventilu) a dále uzavřít místo zásahu,
b) vyloučit možné iniciační zdroje pro vznik požáru na automobilu (např. odpojení akumulátorové baterie, mobilní telefony v kabině vozu) nebo na místě zásahu,
c) vyloučit možnost výbuchu nebo hromadění plynu, např. přetlakovou ventilací; odvětrat i prostory automobilu, kde se může unikající plyn hromadit.

5. Při zásahu na automobil s CNG nebo LPG je třeba počítat s těmito komplikacemi:
a) neoznačení automobilu nálepkou CNG nebo LPG; automobil může být také špatně označen, nebo označení nemusí být po nehodě znatelné,
b) nepřístupný nebo nefunkční multiventil,
c) únik plynu z tlakových nádrží (odtlakování nádoby) s následným nebezpečím požáru uniklého plynu (vyšlehnutí plamenů); směr výšlehu plamene je ve směru otevřených pojistek na tlakových nádobách plynu (lahvích), popř. může být ovlivněn změnou tvaru karoserie automobilu po nehodě,
d) výbuch tlakové nádoby, je­ li poškozen multiventil nebo pojistky, při tepelném namáhání tlakových nádob,
e) tvorba výbušné koncentrace, možné hromadění plynu (LPG) v uzavřených prostorách automobilu, např. v zavazadlovém prostoru, v kabině nebo v garáži,
f) špatný přístup k multiventilu (např. nutno nejprve odšroubovat kryty nádrží),
g) uzavírací multiventil nelze uzavřít pouze rukou, ale např. klíčem,
h) při odpojování akumulátorové baterie automobilu může dojít k iniciaci výbušné směsi, proto se nedoporučuje odpojování při 20 % spodní meze výbušnosti CNG nebo LPG v prostoru akumulátorové baterie bez preventivních opatření, např. odvětrání přetlakovou ventilací,
i) ve vozidle mohou být i další tlakové nádoby s plynem, např. topení vozu na propan butan u nákladních automobilů, u obytných vozidel a ty mohou explodovat vlivem namáhání teplem,
j) může dojít i k poškození nádrže s benzinem, jeho hoření atd.

Pozitiva zásahu

 • uzavřený vymezený úsek dálnice,
 • nasvícení místa zásahu,
 • mírný vítr šel od místa zásahu směrem na pole,
 • vozidlo odstaveno v odstavném pruhu,
 • povrch dálnice – beton – nedocházelo k odtavení asfaltu (poškození),
 • vegetace u dálnice posekaná a mokrá po dešti,
 • provozní náplně vyhořely, nebyla kontaminována zemina,
 • ŘSD – na místě před naším příjezdem – uzavření dálnice.


Negativa zásahu

 • nutnost používat osvětlení místa zásahu,
 • nádrž LPG se nacházela v zadní části vozu pod kufrem – omezená možnost chlazení,
 • na ochlazování je potřeba velké množství vody 12 m3, při snížení průtoku, větší výron plynu – větší plamen,
 • dlouhá doba, než plyn vyhoří, ještě asi 25 min po příjezdu jednotek PO,
 • přítomnost druhé palivové nádrže na benzin – 20 l benzinu.nprap. Martin DAŘBUJAN, por. Bc. Vendula HORÁKOVÁ, HZS Pardubického kraje, foto archiv HZS Pardubického kraje
 

vytisknout  e-mailem