Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 10/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o fotovoltaických systémech při požáru z pohledu jednotek PO. Následují rozbory dvou požárů, výrobní haly a zemědělského objektu. Seznámíme vás s poznatky z Mezinárodní konference Požární ochrany 2020 v Ostravě. Jak lépe zdolat lesní požáry? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM vás seznámíme se systémem eCall. V Josefově údolí hasiči odstřelili desetitunový balvan. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ si přečtete zprávu o tom, jak mobilní elektrocentrály mohou nahradit dodávky elektřiny v případě katastrof. Příslušníci radiologické laboratoře IOO se zúčastnili mezinárodního cvičení. Dále vás seznámíme s pojmem „tísňové informování obyvatelstva“. Navážeme článkem o experimentálních zkouškách koncových prvků JSVV. Únik ropy, lesní požáry a požár v uprchlickém táboře, mimořádné události řešené na úrovni EU. V rubrice INFORMACE přinášíme příběh hasičské rodiny Draských. Následují anotace vysokoškolských prací. 

V sobotu 1. srpna 2020 byla operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (KOPIS HZS JmK) vyslána jednotka požární ochrany (PO) ze stanice Blansko spolu s jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Habrůvka do lokality Josefovské údolí mezi jeskyně Býčí skála a Kostelík, katastr obce Habrůvka v okrese Blansko.

Pracovníci státní ochrany přírody spolu se členy České speleologické společnosti těsně pod turistickou stezkou, která spojuje uvedené jeskyně, objevili uvolněný vápencový blok o hmotnosti přibližně 10 t ve svahu o sklonu asi 45°. Pokud by kámen spadl, byla by ohrožena pozemní komunikace mezi obcí Křtiny a odbočkou na obec Olomučany. Jako první dorazila v 10.57 hodin na místo jednotka HZS JmK. Velitel zásahu nechal vyznačit ohrožený prostor a informoval KOPIS HZS JmK o nutnosti uzavření silnice. V 11.48 hodin se na místo události dostavil územní řídící důstojník a převzal řízení zásahu. V součinnosti s Policií České republiky byl úplně uzavřen dotčený úsek pozemní komunikace. Následně na žádost velitele zásahu povolalo KOPIS HZS JmK na místo geologa, jenž potvrdil, že jde o nebezpečný stav, který je třeba bezodkladně vyřešit. Zástupce vlastníka pozemku, kterým je Školní lesní podnik Křtiny, konstatoval, že jejich organizace nedisponuje prostředky, jimiž by situaci dokázala efektivně vyřešit. Velitel zásahu proto požádal KOPIS HZS JmK o vyrozumění vedoucího trhacích prací HZS ČR (VTP). Ten vyjel na místo události s vozidlem TA L 2 IVECO DAILY 4 x 4. Tam se dostavil v 15.07 hodin a po průzkumu se s velitelem zásahu dohodl na provedení zásahu výbušninami. VTP telefonicky kontaktoval další dostupné příslušníky jednotky opěrného bodu Morava pro provádění trhacích prací dislokované na stanici Hodonín, kteří rovněž vyjeli na místo zásahu. Do jejich příjezdu VTP ve spolupráci se členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Habrůvka zajistil blok proti sesutí upínacím popruhem. Po provizorním zajištění a vystrojení pracoviště započal VTP s přípravou vývrtů. Po příjezdu na místo události se k přípravě odstřelu připojili střelmistři z Územního odboru Hodonín.

Po stanovení technologického postupu bylo s použitím jednolanové techniky zhotoveno celkem 17 vývrtů o průměru 28 mm a hloubce 600 mm, rozteče mezi vývrty činily 250–300 mm. V nich byl posléze rozmístěn celkem 1 kg trhaviny SEMTEX 1 A. Každá dílčí nálož byla adjustována elektrickou rozbuškou DeM–S. Nálože byly v součinnosti s místní skupinou České speleologické společnosti utěsněny jílovou ucpávkou připravenou na místě. Po sériovém zapojení roznětné sítě byly poučeny a rozmístěny hlídky tvořené hasiči a příslušníky Speciální pořádkové jednotky Brno Policie České republiky, uzavřen bezpečnostní okruh, připojeno přívodní vedení na roznětnou síť a v 19.28 hodin ze stanoviště v nedaleké jeskyni Kostelík proveden odpal. Po uplynutí čekací doby zkontroloval střelmistr v doprovodu velitele zásahu místo odstřelu. Blok byl rozdělen na fragmenty o maximální zrnitosti 300 mm, které se volně sesunuly zalesněným svahem, aniž způsobily jakoukoli škodu. Následovalo dočištění místa od drobných úlomků a konstatování, že odstřel proběhl úspěšně. Ihned poté byl střelmistrem dán signál k otevření bezpečnostního okruhu, pracoviště předáno veliteli zásahu a těsně před dvacátou hodinou byl provoz na pozemní komunikaci obnoven.


nprap. Milan ŇOREK, HZS Jihomoravského kraje, foto archiv HZS Jihomoravského kraje

vytisknout  e-mailem