Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 10/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o fotovoltaických systémech při požáru z pohledu jednotek PO. Následují rozbory dvou požárů, výrobní haly a zemědělského objektu. Seznámíme vás s poznatky z Mezinárodní konference Požární ochrany 2020 v Ostravě. Jak lépe zdolat lesní požáry? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM vás seznámíme se systémem eCall. V Josefově údolí hasiči odstřelili desetitunový balvan. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ si přečtete zprávu o tom, jak mobilní elektrocentrály mohou nahradit dodávky elektřiny v případě katastrof. Příslušníci radiologické laboratoře IOO se zúčastnili mezinárodního cvičení. Dále vás seznámíme s pojmem „tísňové informování obyvatelstva“. Navážeme článkem o experimentálních zkouškách koncových prvků JSVV. Únik ropy, lesní požáry a požár v uprchlickém táboře, mimořádné události řešené na úrovni EU. V rubrice INFORMACE přinášíme příběh hasičské rodiny Draských. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Hasiči z devíti českých a polských jednotek požární ochrany (PO) se zúčastnili v sobotu 22. srpna 2020 taktického cvičení „Likvidace lesního požáru v česko­ polském pohraničí“.

Hraniční lesy v katastru obce Olešnice v Orlických horách a gminy Lewin Klodzki byly dějištěm společného taktického cvičení českých a polských jednotek PO, které zde prověřovaly možnosti spolupráce při likvidaci požáru lesa. „Cvičení se uskutečnilo v návaznosti na Záchranný plán poskytování přeshraniční pomoci prostřednictvím jednotek PO Dolnoslezského vojvodství a Královéhradeckého kraje (KHK). Záchranný plán jsme s polskými zástupci hasičů podepsali v loňském roce a obsahuje přesný postup vyžádání konkrétních jednotek PO při mimořádné události, která si vyžaduje přes­hraniční spolupráci,“ řekl ředitel HZS KHK brig. gen. Ing. František Mencl.

Společné zásahy jednotek PO na konkrétním území západní a z části střední části Orlických hor nejsou nic ojedinělého, díky rozvíjejícím se ostatním projektům přeshraniční spolupráce se naopak intenzita společných zásahů neustále zvyšuje. Na vymezeném území již dochází ke koordinovaným společným zásahům hasičů z České republiky a Polska. Výstupy z těchto zásahů napovídají, že je třeba dále pracovat zejména na vzájemném osobním poznání a nutnosti dopracování systému navádění českých hasičů na polském území. Současně s tím je problém rozdílné taktiky u jednotlivých typů zásahů a implementace nejnovějších poznatků do praxe.

V rámci aktivity byl vymezen hlavní cíl, a to přiblížit a maximálně sjednotit činnosti a postupy při hašení rozsáhlých požárů lesů, které je v mnoha případech nutné například kombinovat, či přecházet z požárního útoku do požární obrany. Díky cvičení byly prověřeny různé taktické postupy s použitím prostředků ke snížení povrchového napětí vody, nasazení programu „D“, nasazení zádových hasicích vaků a sjednocení pracovních návyků při účasti jednotek PO z obou stran státní hranice. Do cvičení byly rovněž zapojeny nové prostředky, které byly v průběhu uplynulých měsíců na české straně hranice zakoupeny z prostředků programu IROP, mimo jiné to jsou samonosné velkokapacitní nádrže na 25 000 litrů vody.

Cvičení bylo realizováno prakticky, systémem stejného výcviku vždy každé individuální jednotky PO. Příslušníci HZS KHK byli v tomto případě odborní garanti pro každou jednotku PO, se kterou procvičovali konkrétní taktický prvek. K cestě na místo události byl využit navigační systém HZS KHK Team­ x, který je u vybraných jednotek PO rozšířen o mapové podklady pro území Polské republiky,“ upřesnil za organizátora velitel stanice Dobruška npor. Vít Klouček. Do cvičení byly zapojeny jednotky PO HZS KHK – stanice Dobruška, JSDH Olešnice v Orlických horách, JSDH Deštné v Orlických horách, JSDH Nový Hrádek, JSDH Rokytnice v Orlických horách, JSDH Orlické Záhoří, OSP Lewin Klodzki, OSP Kudowa – Czerma a OSP Duszniki Zdroj.

Většina z těchto jednotek PO absolvovala společný zásah u lesního požáru v dubnu loňského roku v katastru Olešnice v Orlických horách, kdy došlo k zahoření mladého lesního porostu na ploše asi 70 × 350 m. Vzhledem k zasažené ploše byla cestou operačního střediska vyžádána právě také pomoc polských jednotek PO a byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Hořelo v těžko přístupném lesním terénu, kam museli hasiči vodu dovážet. Z toho důvodu byla zřízena čerpací stanoviště a kyvadlová doprava vody. Naštěstí se podařilo po několika hodinách šíření požáru zabránit. Ohniska se ovšem dostala až do kořenového systému, proto bylo nutné důkladné dohašení požářiště.

Jednotky PO si tentokrát cvičně prošly celkem osm praktických stanovišť, která nabídla praktické ukázky běžných způsobů hašení či kombinace s různými typy speciálních hasiv, které výrazným způsobem při těchto zásazích zlepšují hasební vlastnosti vody. Předvedeno a procvičeno bylo nasazení technických prostředků, které s využitím hasiv souvisí. Konkrétně byly simulovány zásahy pomocí proudnice Triger, zásah proudem C s tuhým smáčedlem i zásah proudem C s pěnidlem v koncentraci smáčedla. Dále měli hasiči možnost vyzkoušet nasazení nově se rozvíjejícího systému „D“, který do praxe zavádí hadice o průměru 25 mm a s tím spojené technické prostředky. Jejich použití výrazným způsobem snižuje fyzickou zátěž hasičů a při požárech lesů se v mnoha případech ukazují jako velice přínosný pomocník. Další etapou bylo využití zádových hasebních vaků, které se využívají při dohašování skrytých ohnisek či při hašení ve velice nedostupných místech. Výcvik s vaky probíhal s vodou i ve spojení s využitím speciálních hasiv. Jednotky PO si dále simulovaly na jednom ze stanovišť použití samonosné nádrže na 25 000 litrů vody.

Významnou součástí cvičení bylo představení navigačního prostředí a signalizace k dodávkám vody. Čeští hasiči mají ve svých vozidlech navigační tablety s aplikací, která umožňuje mimo vlastního navedení k místu události i vzájemnou viditelnost s ostatními vozidly a operačním střediskem, stejně tak slouží jako další komunikační kanál při operačním řízení. V rámci projektu byl pro zúčastněné české jednotky PO zakoupen software a mapový podklad, který umožní využití tohoto velice přínosného systému i na polské straně státní hranice, což nebylo do této chvíle umožněno.

Cvičení se uskutečnilo jako součást mikroprojektu „Zasahujeme společně“, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Projekt si klade za cíl zajistit během přípravy řešení mimořádných událostí na obou stranách státní hranice vzájemné hlubší poznání a faktickou spolupráci konkrétních jednotek PO, jejich členů a příslušníků. Projekt sledoval dvě hlavní aktivity – společné setkání hasičských sborů z české a polské strany státní hranice a rozsáhlé společné koordinační cvičení jednotek PO.


por. Mgr. Martina GÖTZOVÁ, HZS Královéhradeckého kraje, foto archiv HZS Královéhradeckého kraje

vytisknout  e-mailem