Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 10/2020

V rubrice POŽÁRNÍ OCHRANA se dočtete o fotovoltaických systémech při požáru z pohledu jednotek PO. Následují rozbory dvou požárů, výrobní haly a zemědělského objektu. Seznámíme vás s poznatky z Mezinárodní konference Požární ochrany 2020 v Ostravě. Jak lépe zdolat lesní požáry? V rubrice INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM vás seznámíme se systémem eCall. V Josefově údolí hasiči odstřelili desetitunový balvan. V rubrice OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ si přečtete zprávu o tom, jak mobilní elektrocentrály mohou nahradit dodávky elektřiny v případě katastrof. Příslušníci radiologické laboratoře IOO se zúčastnili mezinárodního cvičení. Dále vás seznámíme s pojmem „tísňové informování obyvatelstva“. Navážeme článkem o experimentálních zkouškách koncových prvků JSVV. Únik ropy, lesní požáry a požár v uprchlickém táboře, mimořádné události řešené na úrovni EU. V rubrice INFORMACE přinášíme příběh hasičské rodiny Draských. Následují anotace vysokoškolských prací. 

Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) se v období letních měsíců zabývalo zejména žádostmi zasažených států o zdravotní pomoc v souvislosti s covidem-19, organizací pomoci do výbuchem postiženého libanonského Bejrútu (112/9), ztroskotáním tankeru u ostrova Mauricius, kde došlo k úniku ropy, monitorováním lesních požárů na území EU a v neposlední řadě také poskytováním humanitární pomoci na řecký ostrov Lesbos, kde došlo k požáru uprchlického tábora Moria. Posledním třem událostem je věnován tento článek.
Havárie tankeru u pobřeží Mauricia - půovoucí zábrany (zdroj: Reuters)Havárie tankeru u pobřeží Mauricia - plovoucí zábrany (zdroj: Reuters)
Mauricijská republika (Mauricius) – únik ropy
Dne 14. července 2020 vyplul japonský tanker Wakashio, plovoucí pod panamskou vlajkou, ze Singapuru do brazilského Tubaraa. O několik dní později 25. července 2020 ztroskotal na korálových útesech u jihovýchodního pobřeží ostrova Mauricius. Tanker přepravoval 3 984 t topného oleje a 207 t nafty. V důsledku ztroskotání se v lodi udělala trhlina. Následně byla z tankeru evakuována dvacetičlenná posádka. Přes velmi nepříznivé počasí se podařilo z tankeru přečerpat zhruba 500 t ropných produktů, nicméně do Indického oceánu uniklo 1 000 t a vytvořila se ropná skvrna.

Dne 6. srpna 2020 poslal Mauricius prostřednictvím delegace EU na ERCC žádost o pomoc a následně byl aktivován Mechanismus civilní ochrany Unie (Mechanismus). Dne 7. srpna 2020 vyhlásil Mauricius stav ekologické nouze. Mauricijské ministerstvo životního prostředí informovalo o nutných opatřeních obyvatele ostrova a zejména provozovatele lodí a rybáře. V rámci bezpečnostních opatření byly také vytipovány přírodní oblasti – zátoky, které by ropná skvrna mohla nenávratně zničit, a před těmito zátokami byly rozmístěny plovoucí zábrany. Mauricijský premiér informoval, že země nedisponuje prostředky pro vyproštění uvázlého tankeru a požádal o pomoc Francii, které patří sousední ostrov Reunion. Francie vyslala na základě této žádosti k tankeru armádní plavidlo a vojenské letadlo.

Dne 15. srpna 2020 se tanker rozlomil na dva kusy. Zadní část tankeru zůstala na místě ztroskotání, zatímco přední část s nádržemi se dne 28. srpna 2020 celá potopila do hloubky 3 180 m. Dne 27. srpna 2020 zaslala mauricijská delegace na ERCC aktualizovanou žádost o pomoc odborníků, kteří se zabývají znečištěním moří. Pomoc nabídly Německo, Španělsko, Itálie, Nizozemsko a Norsko. Mauricius však následně informoval, že pomoc již není potřeba, protože tou dobou již v místě působilo několik specialistů, včetně hlavního týmu z Rozvojového programu OSN (UNDP), který byl právě na plavidle francouzského námořnictva. Týmy pracovaly na čištění a obnově ekosystému. Součástí týmu UNDP bylo také šest odborníků z Japonska. Následně vyslala také Indie do oblasti technické vybavení a tým specialistů, aby pomohli místním orgánům vypořádat se s ekologickou katastrofou. Dekontaminace plavidla stále probíhá pod dohledem soukromé společnosti, která je řízena francouzskou společností LE FLOCH. Na základě žádosti Komise pro Indický oceán (COI) prováděla Evropská agentura pro bezpečnost moří (EMSA) do 31. srpna 2020 satelitní snímkování ropné skvrny. Vzhledem k tomu, že šlo o nehodu na moři, není tato událost vedena ve Společném komunikačním a informačním systému pro mimořádné události EK „CECIS“, ale ve Společném komunikačním a informačním systému pro mimořádné události EK, který je zaměřen na znečištění moří: „CECIS Marine Pollution“.

Sezona lesních požárů 2020
Na základě několikaletého monitoringu lesních požárů se ­ERCC v letošním roce zaměřilo zejména na Řecko, Španělsko, Francii, Chorvatsko, Itálii, Kypr, Portugalsko a Švédsko, které byly v minulých letech lesními požáry zasaženy nejvíce. Prostřednictvím pravidelných bulletinů informovalo členské státy Mechanismu o rozsahu lesních požárů nejen na území zmíněných států.

Za sledované období byl celkový počet a celková rozloha požárů, které postihly vybrané státy následující: Řecko 7 512 požárů/643 ha, Španělsko 2 885 požárů/15 541 ha, Francie 730 požárů/3 260 ha, Chorvatsko 2 795 požárů/32 911 ha, Itálie 1 090 požárů/ha neuvedeny, Kypr 28 požárů/199 ha, Portugalsko 2 143 požárů/3 936 ha, Švédsko 3 779 požárů/ha neuvedeny.

Vzhledem k velmi vysokému nebezpečí lesních požárů udržuje většina uvedených zemí v letním období nejvyšší možnou úroveň připravenosti všech vzdušných prostředků určených pro jejich hašení s prioritou hašení na vlastním území. V rámci rescEU a Evropského dobrovolného souboru kapacit bylo podle národních denních zpráv k dispozici pro mezinárodní nasazení jedenáct hasičských letadel ze Španělska, Francie, Chorvatska, Itálie, Švédska, Kypru (šest Canadairů, jeden Dash, dva Air Tractory, dvě letadla Fire Boss) a šest vrtulníků ze Švédska. Francie také nově zaregistrovala do Evropského dobrovolného souboru kapacit modul dvou Canadairů.

Vzhledem k letošním celkem příznivým klimatickým podmínkám v období lesních požárů žádný stát nežádal o pomoc prostřednictvím ERCC a postižené státy využívaly zejména svých vlastních hasebních zdrojů nebo si vypomáhaly bilaterálně.

Řecko (Lesbos) požár v uprchlickém táboře Moria
Dne 8. září 2020 vypukl na ostrově Lesbos požár, který zničil uprchlický tábor Moria. V táboře žilo přibližně 13 000 uprchlíků včetně dětí bez doprovodu. Po vypuknutí požáru bylo asi 400 dětí přemístěno na pevninu a přibližně 2 000 lidí bylo dočasně umístěno na tři lodě. Oficiální zpráva informuje také o 35 osobách žijících v táboře, které byly pozitivní na covid-19. Dne 12. září 2020 zaslalo Řecko prostřednictvím ERCC aktualizovanou žádost o pomoc. V rámci Mechanismu následně nabídlo pomoc Řecku 11 zemí: Rakousko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko. Tyto nabídky obsahovaly více než 95 000 položek, jako jsou stany, deky, spací pytle atd., mobilní chemické toalety, toaletní potřeby, hygienické potřeby pro péči o dítě a jiné nepotravinové komodity.

Tato nová humanitární podpora navazovala na pomoc, kterou na začátku letošního roku zaslalo Rakousko, Česko, Dánsko, Nizozemsko a Francie. Podpora zahrnovala bytové jednotky, spací pytle, matrace, deky, prostěradla, toaletní potřeby, čtyři lékařské kontejnery a jednu lékařskou stanici. Česká republika poskytla Řecku finanční humanitární pomoc prostřednictvím Zastupitelského úřadu na nákup potřebných komodit v místě.


kpt. Ing. Irena ŠENKÝŘ JANSOVÁ, MV­-generální ředitelství HZS ČR
 

vytisknout  e-mailem