Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIV ČÍSLO 6/2015

V bloku zaměřeném na POŽÁRNÍ OCHRANU analyzujeme zásah na požár střechy kostela v jihočeských Mirovicích, přinášíme ohlédnutí za veletrhy IDET, PYROS a ISET, závěry konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2015, seznamujeme s protipožárními opatřeními v Národním divadle v Praze a bilancujeme patnáctiletou historii PKPO. V části zaměřené na oblast IZS informujeme o průběhu zásahu složek IZS po nálezu letecké pumy v Opavě-Kateřinkách, otiskujeme další díl seriálu věnovaného záchranářské kynologii, a seznamujeme s průběhem taktického cvičení v Přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně. Závěry konference Bezpečnost v regionech, problematika rizik a výsledky Evropského fóra civilní ochrany jsou hlavními tématy bloku OCHRANA OBYVATELSTVA a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. V časopisu dále naleznete rozhovor s ředitelem a šéfdirigentem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky k připomenutí jejího kulatého jubilea nebo výsledky prvních závodů nového seriálu pohárových sportovních soutěží.  

V letošním roce uplyne sedmdesát let od vzniku velkého dechového orchestru, který navázal na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických hudeb z období první republiky a působí dodnes. S historií a současností Hudby Hradní stráže a Policie České republiky nás seznámil její ředitel a šéfdirigent plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D.

Co je posláním Hudby Hradní stráže a Policie České republiky?

Jak rád říkám, jsme „podobojím“. Mezi naše prvořadé úkoly patří zajištění hudebního doprovodu při státních ceremoniích na Pražském hradě, kdy plníme veškeré služební úkoly z pověření Protokolu prezidenta republiky. Orchestr je zároveň významným kulturním reprezentantem Policie České republiky, která je jeho zřizovatelem. Hrajeme nejen na akcích rezortu vnitra, ale i na veřejnosti, v rámci promenádních koncertů nebo při prezentaci složek integrovaného záchranného systému.

Jaké významné momenty z historie orchestru byste rád zmínil?
Počátky jeho vzniku sahají vlastně až do období Rakousko­-Uherska, na jehož území do roku 1914 působilo celkem 102 vojenských a četnických hudeb, ve kterých sloužilo na pět tisíc hudebníků. Po 1. světové válce bylo na území tehdejší Československé republiky evidováno celkem 52 hudeb. Náš orchestr byl založen v roce 1945 a ve své historii měnil název přibližně každých pět let. V roce 1953 získal název Ústřední hudba ministerstva vnitra a začal zároveň vykonávat funkci Hudby Hradní stráže. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století působily v rámci rezortu vnitra celkem čtyři hudby, po roce 1999 již jen Hudba Hradní stráže a Policie České republiky. Jako multižánrové těleso reprezentuje od 60. let minulého století na špičkové úrovni českou hudbu i v zahraničí. Dosud jsme hostovali v šestnácti státech Evropy, Mongolsku, Japonsku a USA. V květnu letošního roku Hudba Hradní stráže a Policie České republiky zahrála také při audienci u papeže Františka ve Vatikánu. Za vrcholy úspěchu považuji vystoupení orchestru na světových výstavách EXPO v Ósace, Seville a Hannoveru, nebo samostatný koncert ve slavné Carnegie Hall v New Yorku.

Kolik je v orchestru hudebníků a jak probíhá jejich výběr?

Od založení orchestru do současnosti se počet hudebníků nezměnil. Je stanoven na 61, jako počet optimální pro zajištění ceremoniálů na 1. nádvoří Pražského hradu. Tento početní stav doplňují dva dirigenti a jeden šéfdirigent. Všichni členové orchestru jsou příslušníky Policie České republiky. Jejich věkový průměr je 37 let. Každý má k dispozici tři uniformy, a to uniformu slavnostní koncertní modrou, audienční červenou a policejní. O organizační záležitosti se starají tři občanští zaměstnanci. Jako sólisté pravidelně vystupují s orchestrem čtyři zpěváci. Zastoupení žen je záležitostí až posledních čtyř let, během kterých jsme přijali tři hudebnice.

Výběr nových hudebníků je dvoukolový. První kolo probíhá jako běžný konkurz do hudebního tělesa. Na jedno volné místo k nám přichází v průměru 15 zájemců, z nichž po posouzení jejich talentových a profesních schopností komise vybere tři, kteří postupují do druhého kola, v němž podstoupí výběrové řízení do služebního poměru k Policii České republiky. „Kamenem úrazu“ bývají psychotesty, které jsou „stavěny“ na policistu, ne na hudebníka, který bývá více emocionální a extrovertní.

V rámci orchestru působí také menší soubory.
Jejich zaměření i repertoár dnes doplňují širší záběr působnosti orchestru. V současnosti jsou to dechové trio Domino, Dechová harmonie, Žesťový septet, Žesťový kvintet, Dechový oktet, Saxofonový kvartet, Big Band, skupina Largo, skupina Richard a malý dechový orchestr Formanka.

Jak probíhá příprava na vystoupení?

Zkouškový režim máme každý pracovní den. Nacvičujeme v bývalé kapli objektu někdejšího Arcibiskupského gymnázia v Praze-Bubenči. Každé vystoupení vyžaduje v průměru tři zkoušky. Vzhledem k tomu, že orchestr má přibližně dvě stě vystoupení za rok, pro každého člena je to práce doslova na plný úvazek. Na realizaci koncertních projektů s námi spolupracuje řada osobností české populární hudby. V současnosti například Eva Pilarová, Petra Janů, Lucie Bílá, v minulosti s orchestrem zpívali také Eduard Haken, Karel Hála, Milan Chladil, Karel Zich. Důležitá je pro nás zpětná vazba od posluchačů. Přizpůsobujeme se dnešnímu publiku. Proto s námi vystupují i hvězdy Superstar, například Markéta Konvičková nebo Tomáš Savka, čerstvý držitel ceny Thálie.

Kromě vystoupení na veřejnosti účinkujete také v médiích.
Náš orchestr za dobu své existence nahrál stovky rozhlasových snímků a účinkoval v desítkách rozhlasových a televizních pořadů. Nahrál téměř dvě desítky LP gramofonových desek a přes dvacet alb na CD nosičích.

Spolupracujete se zahraničními policejními orchestry?
Ano. Dlouhodobě především z Německa, Dánska, Rakouska, Itálie a Slovenska. Již desítky policejních orchestrů nejen z celé Evropy, ale i z Indonésie a Filipín, se spolu s naším orchestrem zúčastnily festivalu FESTPOL, který má v České republice tradici od roku 1995 a jeho součástí je také výměna zkušeností a navázání kontaktů.

Jaké vyhlídky má Hudba Hradní stráže a Policie České republiky do budoucna?
Prioritou je nadále zajišťovat hudební doprovod při státních ceremoniích na Pražském hradě a sloužit v Policii České republiky. Jsme nositelem tradice, která zavazuje. Přál bych si, aby mezi námi a obecenstvem vždy přeskočila jiskra a naše vystoupení byla přitažlivá i pro mladší generaci.

Mgr. Zbyněk KOUKOLÍK, foto archiv Policie ČR a autor

vytisknout  e-mailem