Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIV ČÍSLO 10/2015

V úvodu přinášíme ohlédnutí za pátým Zbirožským hasičským tatrováním. V tematickém bloku POŽÁRNÍ OCHRANA bilancujeme letošní rekordní počet požárů v průběhu letních prázdnin, přinášíme analýzu na rozsáhlý požár obilí a lesního porostu v Chrášťanech na Rakovnicku a informujeme také o průběhu konference Požární ochrana 2015. V části věnované IZS analyzujeme zásah složek IZS při tragické dopravní nehodě vlaku SC 512 Pendolino a nákladního automobilu, ke které došlo v červenci letošního roku ve Studénce, seznamujeme s průběhem reklasifikačního cvičení USAR odřadu HZS ČR. V bloku OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ hodnotíme výsledky testů prostředků improvizované ochrany, informujeme o závěrech konference Krizový management 2015 a představujeme program vzdělávání žáků, studentů a pedagogů v zónách ohrožení v Moravskoslezském kraji. V časopisu dále informujeme o novinkách, které byly k vidění na veletrhu FS Days 2015 a seznamujeme s výsledky některých sportovních soutěží.  

Dne 3. srpna 2015 telefonicky oznámil zaměstnanec zemědělské firmy veliteli místní jednotky SDH obce Chrášťany požár strniště, který se rychle šíří do přilehlých lesů a neposečených polí. Velitel jednotky informaci předal krajskému operačnímu středisku HZS Středočeského kraje a vyhlásil poplach své jednotce.

Průběh zásahu

Po předání informace na krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje (dále jen „KOPIS“) byly na místo vyslány jednotky PO zařazené v prvním stupni požárního  poplachového plánu. Již při výjezdu profesionální jednotky byl na vzdálenost 10 km vidět hustý bílý kouř. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že jde o požár strniště, obilí a přilehlých lesů na ploše přibližně 500 x 500 metrů. Velitel zásahu (VZ) vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu a zažádal o vzlet vrtulníku Letecké služby Policie ČR s bambivakem k hašení v nepřístupném lesním porostu. Po příjezdu řídícího důstojníka územního odboru Kladno byl proveden letecký průzkum nad místem zásahu a vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. Na místě zásahu bylo zřízeno velitelské stanoviště, a to včetně štábu VZ. Při pozemním průzkumu VZ zjistil, že se pod místem zásahu nachází ropovod IKL a plynovod. Kolem 19.00 hodiny se na místo zásahu dostavil starosta obce a operační výjezd z MV­ generálního ředitelství HZS ČR pro podporu VZ a koordinaci mezikrajské výpomoci. Místo zásahu bylo rozděleno na čtyři sektory, ve kterých zasahovalo celkem 49 jednotek HZS Středočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého kraje, HZS hl. m. Prahy a Záchranného útvaru HZS ČR. Požár obilí a strniště byl během hodiny zlikvidován, následně byly všechny síly a prostředky nasazeny na požár lesního porostu a kyvadlovou dopravu vody.

Hašení lesního porostu

Po dvacáté hodině vyžádal VZ osvětlovací balóny pro noční zásah a proběhl poslední letecký průzkum toho dne. Bylo zjištěno plamenné hoření ve smíšeném lese, které se šířilo směrem na obec Nový Dvůr. Tento prostor se stal pátým sektorem. Letecká služba do setmění provedla celkem 78 shozů vody a během noci bylo jednotkami PO nasazeno 45 útočných proudů C 52. Po jednadvacáté hodině byla na Olešenském rybníku zprovozněna mobilní čerpací stanice.

Během nočních a ranních hodin probíhal průzkum v sektorech a hasebním zásahem se podařilo zlikvidovat plamenné hoření. Po rozednění 4. srpna se na místo zásahu opět dostavila letecká služba, která s VZ provedla průzkum nad místem zásahu. Po poradě velitelů jednotek PO došlo k vystřídání VZ a zasahujících jednotek PO. Ve 12.23 hodin byl ve všech sektorech na ploše 550 x 570 m požár lokalizován a jednotky PO se soustředily na hašení lesního porostu, odkrývání skrytých ohnisek, vytváření proluk a kácení stromů, které hrozily pádem.

Ve 21.00 hodin proběhlo střídání zasahujících a na místě zůstalo 29 jednotek PO. VZ si vyžádal pět termovizních kamer, které pomáhaly hasičům při odkrývání ohnisek v kořenovém systému. Počet útočných proudů C 52 byl zredukován na 19. Ve špatně přístupných porostech a lesních školkách hasiči využívali CAS 15 pro hašení lesních požárů na terénním podvozku a terénní čtyřkolku, která navíc dopravovala VZ a zásoby pohonných hmot (PHM) do sektorů.

Likvidace požáru

Dne 5. srpna se v sektoru č. 3 do ranních hodin prováděl průzkum, žádná velká ohniska požáru nebyla nalezena, proto nastala likvidace požáru. Z vybraných stanic územního odboru Kladno byly na místo soustředěny kanadské ruční stříkačky pro dohašování drobných ohnisek. V 08.00 hodin došlo ke střídání zasahujících a zredukování počtu jednotek PO na 14. Během dne byla zrušena kyvadlová doprava s CAS. Ve 20.56 hodin byl ukončen zvláštní stupeň poplachu a v sektoru č. 4 došlo k likvidaci požáru. Během noci bylo ve zbylých třech úsecích nalezeno 18 ohnisek.

V ranních hodinách 6. srpna byl po průzkumu sektorů ukončen třetí stupeň poplachu. Na místě zásahu zůstalo pouze osm jednotek HZS Středočeského a odřad HZS Plzeňského kraje s čerpací stanicí. Během dne byly tři sektory důkladně prolévány vodou a v 17.55 hodin byl ukončen druhý stupeň poplachu. Na Olešenském rybníku bylo ukončeno čerpání mobilní čerpací stanicí, kterou nahradilo plovoucí čerpadlo, a odřad HZS Plzeňského kraje se vrátil na základnu. Během noci bylo v sektorech nalezeno šest ohnisek.

Ve dnech 7. až 9. srpna byly na místě zásahu v rámci prvního stupně poplachu nasazeny každý den čtyři jednotky PO, které prozkoumávaly celý prostor, kde došlo k hoření. Dne 9. srpna ve 12.10 hodin byl požár zlikvidován a místo zásahu předáno místní jednotce PO k dohledu nad místem zásahu do 12.00 hodin 11. srpna 2015.

Zásobování vodou

Po zahájení zásahu bylo zásobování vodou zajišťováno kyvadlovou dopravou s CAS 15. Čerpací stanoviště bylo zřízeno u požární nádrže v obci Chrášťany vzdálené 3 km a na Novodvorském rybníku vzdáleném 1,5 km od místa zásahu. S ohledem na kapacitu těchto vodních zdrojů a plochu požáru VZ rozhodl povolat velkokapacitní mobilní čerpací stanice a nasadit ji u rybníku v obci Olešná. S ohledem na převýšení 61 metrů na vzdálenosti 3 km požádal VZ o mezikrajskou výpomoc. Po nasazení velkokapacitního čerpadla byla kyvadlová doprava zredukována na pětinu. Na vytvoření dopravního vedení a přečerpávání vody se podílely jednotky HZS Středočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje. Na základě dohody VZ a vedoucího územního odboru Policie ČR bylo dopravní vedení a řízení dopravy nepřetržitě zajištěno dvěma hlídkami. Celkem bylo spotřebováno 19,5 milionu litrů vody a 327 litrů pěnidla ve 2% přimíšení.

Příčina vzniku požáru

Příčinou vzniku požáru byla stanovena iniciace slámy mechanickou jiskrou, která vznikla po vniknutí kamene do drtiče slámy.

Požár zasáhl 16,8 ha pole s obilím a 14,4 ha lesního porostu. Odhadnuté škody činí přibližně 1,5 milionu korun a uchráněné hodnoty 5 milionů korun. Při požáru došlo ke třem lehkým zraněním zasahujících hasičů.

Specifika zásahu

Pozitiva
částečné zastavení šíření požáru obilí díky oborání přítomným zemědělcem,
nasazení letecké služby Policie ČR, včetně vlastní zásoby PHM na místě zásahu,
dostatečné zásobování vodou po nasazení velkokapacitní čerpací stanice,
zastavení šíření požáru před přechodem do korun stromů,
využití termovizních kamer,
nasazení terénní čtyřkolky a CAS pro hašení lesních požárů,
dobré týlové zabezpečení ze zásob odřadu HZS Středočeského kraje,
výborná spolupráce se starosty obcí Chrášťany a Olešná,
udržení akceschopnosti jednotek příslušných stanic HZS ČR.

Negativa
rychlé rozšíření požáru vlivem dlouhotrvajícího sucha,
silné zakouření okolí, šířící se několik kilometrů,
chybějící kapesní radiostanice u některých jednotek PO při zahájení zásahu,
nízký tlak v hydrantové síti a nedostatečné vodní zdroje v okolí místa zásahu,
nepřístupný terén s převýšením a jednosměrné lesní cesty,
přehřívání organismu zasahujících vlivem vysokých denních teplot,
nebezpečí pádu ohořelých stromů,
zvědavost neukázněných občanů a jejich pohyb po příjezdových cestách,
přítomnost ropovodu a plynovodu v prostoru hoření.

npor. Ing. Martin VONDRA, HZS Středočeského kraje, foto archiv HZS Středočeského kraje
 

vytisknout  e-mailem