Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK X ČÍSLO 9/2011

Připomínáme 10. výročí leteckých teroristických útoků na USA, při likvidaci jejichž následků položilo své životy téměř 350 hasičů. V části POŽÁRNÍ OCHRANA přinášíme analýzu zásahu na požár pryže a plastů v Boru u Skutče, při jehož hašení byla poprvé úspěšně využita metoda smáčení hořícího materiálu ve vodní lázni a seznamujeme se systémem odborné přípravy vyšetřovatelů příčin vzniku požárů. Nová typová činnost složek IZS při společném zásahu – Chřipka ptáků a hodnocení taktického cvičení s námětem záchrany osob po zřícení střechy sportovní haly tvoří hlavní náplň části IZS.V blocích OCHRANA OBYVATELSTVA a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ otiskujeme případovou studii k 10. výročí závažné chemické havárie v Toulouse, hodnocení cvičení „Zóna 2010“ a také bilanci letošního vzdělávání starostů obcí v oblasti krizového řízení. Pro příznivce POŽÁRNÍHO SPORTU je připraveno komplexní zpravodajství z Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu, které se uskutečnilo v srpnu v Ostravě. 

Když se v roce 2007 zrodila v hlavě šéfredaktora časopisu Alarm revue Ivo Havlíka myšlenka uspořádat setkání požárních automobilů a jejich osádek, netušil, že se do historie zapíše jako tvůrce ojedinělého projektu pod názvem Pyrocar – svět požárních automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek.

Požární technikaPožární technika
Myšlenka dostala reálnou podobu, a tak si v posledním srpnovém víkendu daly na letišti Hřiště u Přibyslavi dostaveníčko tisíce fandů „hasičiny“ na v pořadí již třetím ročníku této v České republice bezkonkurenčně svým rozsahem největší přehlídky požární techniky a nejmasovějšího setkání jejich osádek. Zájem o tuto akci dokladuje skutečnost, že si na letiště našlo cestu 30 000 návštěvníků. A kdo přišel, určitě nelitoval, byť v sobotním odpoledni všechny překvapila náhlá změna počasí a prostor letiště opanoval déšť a chlad.

Pro každého něco

Program, který pro návštěvníky připravilo ve spolupráci s dalšími subjekty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, byl opravdu pestrý – přehlídka historické a současné požární techniky, ukázky činnosti složek IZS, možnost setkání s výrobci a dodavateli požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, festival kapel různých žánrů, množství atrakcí pro děti, večerní vatra a zakončení akce ohňostrojem. To vše bylo umocněno velkým množstvím stánků s občerstvením za „lidové“ ceny.

Ukázky činnosti složek IZSUkázky činnosti složek IZS
Nelze nezmínit oficiální slavnostní zahájení, kterého se zúčastnili vedoucí představitelé regionu v čele s hetmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem, vedoucí funkcionáři SH ČMS a HZS ČR a další hosté. To bylo odstartováno příjezdem historického požárního automobilu Praga AN III, který tím završil historickou jízdu pořádanou u příležitosti konání Pyrocaru. Jeho osádka pod velením Jiřího Orsáka následně v kulise houkání několika set sirén předala praporec jízdy s 33 stuhami starostovi SH ČMS Ing. Karlovi Richtrovi k uložení do Centra hasičského hnutí Přibyslav.

Pastva pro oči, pohlazení pro duši

Tak by se dala charakterizovat přehlídka třísetpadesáti, převážně cisternových automobilových stříkaček. Vedle těch nejmodernějších, kterým dominovala CAS 30 S3R 4x4 na podvozku T 815, jejímž vlastnictvím se mohou pyšnit dobrovolní hasiči z Hřenska, byly na letištní ploše k vidění snad všechny „casky“, které byly a jsou používány českými hasiči od ukončení 2. světové války. Při pohledu na mnohé z těchto veteránů, i v současnosti plně provozuschopných a ve vynikajícím technickém stavu, je nutné vyjádřit všem jejich majitelům obdiv a uznání za jejich péči, um a zručnost. Oku lahodily i skutečné historické skvosty, například koněspřežné stříkačky z konce 19. století, požární automobily předválečné nebo meziválečné éry.

Račte vstoupit, račte koupit

VystavovateléVystavovatelé
Možnosti setkat se bezprostředně s profesionálními a dobrovolnými hasiči bezezbytku využili domácí výrobci a dodavatelé požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, ale i záchranářského a bezpečnostního vybavení. Své produkty a služby přijelo představit a nabídnout celkem 58(!) výrobců a dodavatelů. Málo vídanou příležitost osahat si každý detail požárního automobilu, vyzkoušet několik typů zásahových oděvů, rukavic, bot, přileb nebo dýchacích přístrojů, podrobně se seznámit s novinkami nebo si vyměnit zkušenosti a poznatky s vystavovateli, nevyužil jen málokterý z hasičů, kteří na přibyslavské letiště zavítali. A protože vystavovatelé připravili i různé bonusy ať již v podobě slev na některé produkty nebo služby, praktických ukázek, poutavých propagačních předmětů, a také něčeho na zub, byla většina expozic doslova v obležení návštěvníků.

Ojedinělá akce

Pořekadlo „do třetice všeho dobrého“ platí při hodnocení 3. ročníku Pyrocaru v plném rozsahu. Hasiči měli ojedinělou možnost představit svým kolegům a široké veřejnosti svoji techniku a vzájemně si vyměnit poznatky z jejího užívání a údržby. Výrobci a dodavatelé mohli nejen představit své produkty a služby, ale nabízela se jim neopakovatelná možnost zpětné vazby – získání poznatků a zkušeností z praxe přímo od uživatelů. Obě strany této možnosti v plném rozsahu využily.

Za skvělé zážitky patří všem organizátorům velké poděkování. S nadsázkou lze říci, že „nezvládli“ pouze jediné – zabezpečit krásné počasí po celou dobu konání této velkolepé akce.

plk. Dr. Jaroslav VYKOUKAL, foto Milan VÁVRŮ

 

vytisknout  e-mailem