Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK VIII ČÍSLO 2/2009

V TOMTO ČÍSLE: BILANCE zásahové činnosti jednotek PO a výsledky kontrolní činnosti státního požárního dozoru v roce 2008, hlavní PRIORITY HZS ČR pro letošní rok. PŘEDSTAVUJEME Záchranný útvar HZS ČR. SEZNAMUJEME s etapami realizace nákupu prostředků chemického a radiačního průzkumu, s vývojem tvorby právních PŘEDPISŮ a norem pro čištění komínů. PŘEDSTAVUJEME webový portál MV-generálního ředitelství HZS ČR. Přinášíme INFORMACE o kvalifikačním kurzu první pomoci k získání speciální zdravotnické odbornosti příslušníků HZS ČR, HODNOCENÍ CVIČENÍ příslušníků HZS ČR a Armády ČR CAX 2009 a HODNOCENÍ přípravy členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji, vyhlášení ANKETY o nejlepší SPORTOVCE za rok 2008. PŘILOHA časopisu je věnována analýze možnosti útlumu národních čísel tísňového volání.  

Pohled do expozice veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC Pohled do expozice veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC

Mezinárodní veletrh zabezpečovací techniky, systémů a služeb, požární ochrany a záchranných zařízení PRAGOALARM/PRAGOSEC 2009, který přešel do dvouletého cyklu, se letos na pražském Výstavišti v Holešovicích uskuteční v dřívějším termínu, a to ve dnech 24. až 26. února.

Za podpory a účasti významných profesních organizací jako jsou Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), Česká asociace bezpečnostních manažerů (ČAMB), Český klub bezpečnostních služeb, Komora podniků komerční bezpečnosti ČR (KPKB) a sdružení AMBO, budou na veletrhu představeny nejen novinky, produkty a služby, ale široké odborné veřejnosti budou poskytnuty také komplexní informace o vývojových trendech v oboru zabezpečovací techniky, systémů a služeb, požární ochrany a záchranných zařízení. Ve čtvrtek 26. února se do souběhu přidají veletrhy Panelový dům a byt (revitalizace, rekonstrukce, financování, se zvýrazněnými obory zateplovacích systémů, výtahů a řešení exteriérů) a Okna-Dveře-Schody, které přinesou řadu zajímavostí, produktů a poznatků velice blízkých oboru zabezpečovací techniky. Pro přímé zahraniční vystavovatele bude nově připraveno poradenské centrum nabízející  pomoc při hledání obchodních partnerů a kontaktů, zásady podnikání v oblasti informační, objektové a fyzické bezpečnosti. Zmiňované poradenské centrum má za úkol nejen pomoci vystavovatelům účastnícím se veletrhu v roce 2009, ale též přilákat  nové zahraniční zájemce k účasti na veletrhu PRAGOALARM v roce 2011.
Své novinky a služby představí na veletrhu více než 100 vystavovatelů. V provizorním objektu na místě Levého křídla výstavní haly a ve Střední hale Průmyslového paláce bude zastoupeno na 170 společností z celého světa.

Expozici Ministerstva vnitra, která bude umístěna ve Střední hale, organizačně i obsahově zajišťuje Muzeum Policie ČR a odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti Ministerstva vnitra, Policie ČR a HZS ČR. Cílem expozice je seznámit veřejnost s rezortními preventivními programy a projekty (zejména Centrum dopravní prevence, Bezpečná lokalita, Systém včasné intervence) a s postupující reformou Policie ČR. Návštěvníci expozice se budou moci seznámit také s prací Kriminalistického ústavu Praha nebo získat informace o vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Po celou dobu veletrhu bude zajištěno odborné poradenství k problematice ochrany majetku a osob. Pro návštěvníky bude připraven dostatečný počet rezortních mediálních výstupů, zejména ve formě letáčků, publikací a časopisů. V provozu budou také dvě velkoplošné obrazovky, na kterých se budou prezentovat odborná témata výstav. Celkový obraz rezortní expozice doplní exponáty historických vozidel a nové policejní techniky.

Doprovodný program

Důležitou a nedílnou součástí budou opět odborné konference, soutěže a ukázky.
První den veletrhu, v úterý 24. února 2009, se uskuteční setkání výrobců pultů centrální ochrany. Bude se diskutovat o novinkách v legislativě, nových trendech v technice, proběhne prezentace nových firem. Garantem tohoto setkání je Český klub bezpečnostních služeb.
Dne 25. února 2009 se v konferenčním centru (Střední hale) veletrhu PRAGOALARM 2009 uskuteční mezinárodní konference s názvem „Nová témata v bezpečnostním průmyslu“. Cílem konference je poskytnout výklad k novým právním předpisům v oboru zabezpečovací techniky, systémů požární ochrany a záchranných zařízení. Přednášky zástupců veřejné správy, Policie ČR a zahraničních delegátů budou doplněny o prezentace nových technologií, produktů a systémů v oboru. Konference je určena pro pracovníky veřejné správy, provozovatele soukromých bezpečnostních služeb, pracovníky útvarů ochrany a řízení, ale také pro firmy závislé na ochraně důležitých informací, pro výrobce a dodavatele z oblasti ochrany osob, majetku a informací. V programu konference jsou zahrnuty následující témata a příspěvky:
→ Vítězný projekt ČR v oboru integrovaných bezpečnostních systémů (Ing. Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín),
→ Městské kamerové dohlížecí systémy a ochrana osobních údajů (JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra),
→ Projekt prevence „Bývajme bezpečne“ - nová forma oslovenia percipienta (kpt. JUDr. Alexander Kliment, odbor komunikace a prevence Policejní prezidium Slovenské republiky),
→ Problematika transportů peněz a cenností v komerční bezpečnosti (Mgr. Michal Bavšenkov, KPKB ČR),
→ Aktivity živnostenských společenstev HK ČR v oboru bezpečnostních služeb (Ing. Jiří Dufek, prezident AGA),
→ Osvědčování kvalifikace podle Zákona č. 179/2006 Sb. (Mgr. Iva Bérešová, Hospodářská komora ČR, PhDr. Zdeněk Pankrác),
→ Revidované vydání normy CLC/TS 50 131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: pokyny pro aplikace (Ing. Jan Merhaut, ČABM),
→ Současný právní rámec v SBS (Ing. Petr Hartman, KPKB ČR),
→ Současný stav a vývoj norem v oblasti prevence kriminality (Ing. Jan Merhaut, PhDr. Zdeněk Hais, ČABM),
Inteligentní dům - upoutávka na konferenci UTB dne 26.2.2008 (prof. Vladimír Vašek, Ph.D., děkan Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně),
→ Ukrajinská „AGA“ (Oleg Baran, víceprezident ukrajinské asociace bezpečnostního průmyslu USIF),
→ Prezentace Evropského klubu bezpečnostních služeb ESBOC - European Security Branch Organisations Club (Ferenc Német, prezident maďarské komory Szémely, Vagyonvédel és Magánnyomozói, Szakmai Kamara a současný prezident ESBOC).

Pořadateli jsou Incheba Praha, spol. s r.o., AGA, KPKB ČR, ČABM a odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Přihlášky na konferenci naleznete na stánkách www.pragoalarm.cz, www.ambo.cz.
Další důležitou doprovodnou akcí veletrhu bude workshop na téma „Vliv technologií inteligentních budov na zajištění bezpečnosti objektů“, který se uskuteční 26. února 2009. Podstatou workshopu je představení rozvoje technologií tohoto typu budov a jejich integrace s bezpečnostními technologiemi. Tento technologický trend motivovaný ekonomickými a ekologickými důvody, zlepšením pracovních podmínek a zjednodušením správy objektů se promítá do oblasti managementu budov, facility managementu i bezpečnosti objektů. Cílem konference je v širší komunitě majitelů a správců objektů, odborníků v oblasti inteligentních budov a pracovníků průmyslu komerční bezpečnosti diskutovat vliv rozvoje technologií na úsporu nákladů, zajištění správy a bezpečnosti objektů. Témata workshopu:
→ koncept inteligentních budov, technologie inteligentních budov,
→ bezpečnost jako integrální část správy objektu,
→ technologická podpora bezpečnosti a správy objektů,
→ možnosti integrace facility managementu a systému ochrany majetku, přínosy technologií inteligentních budov a bezpečnostních technologií ke zjednodušení správy objektů.

Pořadatelem workshopu je Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně společně s Inchebou Praha, spol. s r.o.
Již tradičně v průběhu veletrhu předvede Městská policie hl. m. Prahy výcvik bojových sportů, ukázku zadržení nebezpečného pachatele, apod.
Veletrh PRAGOALARM/PRAGOSEC 2009 pod záštitou Ministerstva vnitra, Policejního prezídia ČR a Národního bezpečnostního úřadu se na tři dny stane pro odborníky ideálním obchodním místem, místem inspirativní výměny zkušeností a názorů. Více informací najdete na  internetových stránkách www.pragoalarm.cz.

JUDr. Tomáš KONÍČEK, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra, Věra VOŘÍŠKOVÁ, INCHEBA PRAHA, spol. s r.o., foto archiv

 

vytisknout  e-mailem