Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK VIII ČÍSLO 2/2009

V TOMTO ČÍSLE: BILANCE zásahové činnosti jednotek PO a výsledky kontrolní činnosti státního požárního dozoru v roce 2008, hlavní PRIORITY HZS ČR pro letošní rok. PŘEDSTAVUJEME Záchranný útvar HZS ČR. SEZNAMUJEME s etapami realizace nákupu prostředků chemického a radiačního průzkumu, s vývojem tvorby právních PŘEDPISŮ a norem pro čištění komínů. PŘEDSTAVUJEME webový portál MV-generálního ředitelství HZS ČR. Přinášíme INFORMACE o kvalifikačním kurzu první pomoci k získání speciální zdravotnické odbornosti příslušníků HZS ČR, HODNOCENÍ CVIČENÍ příslušníků HZS ČR a Armády ČR CAX 2009 a HODNOCENÍ přípravy členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji, vyhlášení ANKETY o nejlepší SPORTOVCE za rok 2008. PŘILOHA časopisu je věnována analýze možnosti útlumu národních čísel tísňového volání.  

Webmaster portálu MV-generálního ředitelství HZS ČR František Špaček Webmaster portálu MV-generálního ředitelství HZS ČR František Špaček

Jedním z kroků Ministerstva vnitra na cestě k modernímu úřadu jsou nové webové stránky, které byly oficiálně spuštěny 1. července 2008. Tímto dnem zároveň došlo k osamostatnění webových portálů MV- generálního ředitelství HZS ČR a Policie ČR. O koncepci a dosavadním využití nových webových stránek MV-generálního ředitelství HZS ČR www.hzscr.cz jsme hovořili s projektantem informačních a komunikačních systémů MV-generálního ředitelství HZS ČR Františkem Špačkem.

Jak jsou nové webové stránky koncipovány?

Jejich koncepce má oproti dřívějším webovým stránkám sofistikovanější grafickou podobu. Obsahové uspořádání nových stránek vyplynulo z několikaměsíčních diskuzí pracovníků MV-generálního ředitelství HZS ČR s jeho tiskovým mluvčím a s vedením MV-generálního ředitelství HZS ČR. V současné době portál www.hzscr.cz nabízí v hlavním menu vstup do dvanácti rubrik, které se dále člení na podrobnější samostatné části. Stránky jsou průběžně inovovány, aby umožňovaly rychlou orientaci a snadné hledání. Nový web neobsahuje všechny dřívější informace z předchozí webové prezentace, nicméně většinu z nich je možné získat v archivu starých webových stránek na adrese http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/index.html.
Do budoucna se počítá s tím, že Ministerstvo vnitra, Policie ČR a MV-generální ředitelství HZS ČR budou mít samostatné servery.

Kdo nové stránky vytváří?

O jednotlivé rubriky se již půl roku stará téměř čtyřicetičlenný tým, který je vytváří pomocí redakčního systému „SystemIdea“. V týmu pracují vedle zástupců MV-generálního ředitelství HZS ČR nově i zástupci Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně.

V rubrice Informační servis návštěvník nalezne také internetovou podobu časopisu 112.

Internetová podoba časopisu 112 je vlajkovou lodí nového webu. První letošní číslo již vyšlo dokonce dříve než výchozí textová verze. V porovnání s ostatními rezortními periodiky nabízí „stodvanáctka“ od počátku více článků v HTML podobě, což má své nesporné výhody při vyhledávání obsahu. Podle mého názoru si redakce měsíčníku 112 může dělat ambice na všestranně užitečný e-zine. Nikdo přitom nemusí mít strach o svůj časopis na křídovém papíru. Vzpomínám si na počátky internetu, s jakými rozpaky pracovníků Muzea Policie ČR jsme se setkali, když jsme připravovali virtuální expozici muzea, a jak nakonec byli rádi, kolik nových návštěvníků díky internetové prezentaci do samotného muzea přišlo.

Jaké poznatky přináší statistika návštěvnosti nových webových stránek?

V červenci roku 2008 jsme zaznamenali přibližně 1,5 milionu přístupů a více než dva miliony v říjnu 2008. Podle současných ukazatelů předpokládáme, že dva miliony zaznamenáme také v počátečních měsících letošního roku. Mezi čtenáře internetového portálu www.hzscr.cz patří hlavně lidé, kteří hledají tísňová čísla, potřebují se seznámit s vyhláškou o technických podmínkách požární ochrany staveb, zajímají se o povolání hasiče nebo o novinky v rámci HZS ČR. Nemalý zájem projevují návštěvníci portálu o fotoreportáže, zvláště z různých akcí, například o Přehlídku 2008 v Praze, cvičení „VAR 2008“ ve Francii, anebo o cvičení „Zóna 2008“ v Dukovanech.

Které návštěvní hodiny a dny nového webového portálu patří k nejexponovanějším a z jakého důvodu?

Nejvíce se k portálu www.hzscr.cz lidé připojují mezi 13. a 14. hodinou a ráno po osmé hodině. Téměř v klidu bývá web v noci kolem třetí a čtvrté hodiny. V exponovaných hodinách si představuji u monitorů úředníky s ranní kávou; sám se však otvírání stránek v tuto dobu pokud možno vyhýbám. V jiných časových intervalech je připojení rychlejší. Poslední novinkou je, že všichni editoři mají možnost zjistit počty přístupů na každou stránku a mít tak zpětnou vazbu.

Na letošním ročníku konference „Milníky digitální televize“ byly diskutovány také otázky vyšší interaktivity uživatelů, zejména využití zpětné vazby či videokonference. Jaký spatřujete další vývoj v oblasti nových informačních technologií pro veřejnou správu?

Nové internetové informační technologie ICT nabízejí neuvěřitelně mnoho nových možností pro veřejnou správu a v poslední době i vyšší interaktivitu a možnosti využití videokonference. Při cvičení „Zóna 2008“ jsem se zúčastnil videokonference předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové, Ph.D. a ředitele odboru operačního řízení MV-generálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Luďka Prudila. Během několika minut si oba vedoucí za přímé účasti svých kolegů vyjasnili řadu otázek. Všichni se přitom viděli a chovali se, jako kdyby je nedělila žádná mnohakilometrová vzdálenost. Osobně jsem si zatím vyzkoušel možnost publikovat informace na teletextu, na webových a wapových stránkách, ale i na MHP stránkách zemské digitální televize DVB-T. Šlo o práci s textem, fotografiemi, zvukem i videem. Vždy jsem přitom cítil, že využívám jen zlomek toho, co by se dalo dělat. Byl bych rád, kdyby portál MV-generálního ředitelství HZS ČR absorboval co nejvíce vymožeností ICT a byl ještě vyhledávanějším pomocníkem, zpravodajem a společníkem všem potřebným.

Mgr. Zbyněk KOUKOLÍK, foto autor

 

vytisknout  e-mailem