Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK VIII ČÍSLO 2/2009

V TOMTO ČÍSLE: BILANCE zásahové činnosti jednotek PO a výsledky kontrolní činnosti státního požárního dozoru v roce 2008, hlavní PRIORITY HZS ČR pro letošní rok. PŘEDSTAVUJEME Záchranný útvar HZS ČR. SEZNAMUJEME s etapami realizace nákupu prostředků chemického a radiačního průzkumu, s vývojem tvorby právních PŘEDPISŮ a norem pro čištění komínů. PŘEDSTAVUJEME webový portál MV-generálního ředitelství HZS ČR. Přinášíme INFORMACE o kvalifikačním kurzu první pomoci k získání speciální zdravotnické odbornosti příslušníků HZS ČR, HODNOCENÍ CVIČENÍ příslušníků HZS ČR a Armády ČR CAX 2009 a HODNOCENÍ přípravy členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji, vyhlášení ANKETY o nejlepší SPORTOVCE za rok 2008. PŘILOHA časopisu je věnována analýze možnosti útlumu národních čísel tísňového volání.  

Logo CAHD Logo CAHD

Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje na pátek 13. března 2009 DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Česká asociace hasičských důstojníků vyzývá všechny hasiče České republiky k propagaci požární ochrany mezi veřejností v rámci „Dne požární bezpečnosti“. Vyhlášené datum není náhodné, jedná se o pátek, na nějž připadá 13. den v měsíci, což bude v letošním roce 13. březen. Cílem této akce by mělo být účinným způsobem propagovat požární ochranu formou preventivně-výchovné činnosti směřující k předcházení vzniku požárů, poukazovat na činnosti a chování způsobující požáry a také na to, jak se chovat v případě vzniku mimořádné události. Součástí akce by mělo být rovněž seznámení občanů s možnostmi eliminace následků případného požáru, a to např. instalací jednoduchých technických zařízení ke včasnému zjištění a ohlášení vzniku požáru nebo úniku plynu.

Vzhledem k jarnímu termínu doporučujeme zaměřit „Den požární bezpečnosti“ na prevenci proti jarním požárům způsobeným vypalováním suchých porostů a spalováním klestí v lesích, dále působením na školní mládež formou preventivně-výchovných akcí ve školách, zabezpečením dnů otevřených dveří na hasičských stanicích a provedením propagačních a preventivně-výchovných akcí na veřejných místech. K této akci vyzýváme rovněž všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků.

Formy aktivní účasti:

→ provedení taktických cvičení v místech s velkým soustředěním osob,
→ dny otevřených dveří na hasičských stanicích,
→ přednášky s ukázkami ve školách,
→ propagace akcí v regionálním tisku a rozhlasu,
→ preventivně-výchovné články v tisku se zaměřením na nebezpečí jarních požárů,
→ propagace autonomních hlásičů požárů,
→ provedení kontrol nástupních požárních ploch, příjezdů na sídliště a upozornění špatně parkujících řidičů vhodným letáčkem,
→ jiné akce podle místních zvyklostí a podmínek.

vytisknout  e-mailem