Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK VIII ČÍSLO 2/2009

V TOMTO ČÍSLE: BILANCE zásahové činnosti jednotek PO a výsledky kontrolní činnosti státního požárního dozoru v roce 2008, hlavní PRIORITY HZS ČR pro letošní rok. PŘEDSTAVUJEME Záchranný útvar HZS ČR. SEZNAMUJEME s etapami realizace nákupu prostředků chemického a radiačního průzkumu, s vývojem tvorby právních PŘEDPISŮ a norem pro čištění komínů. PŘEDSTAVUJEME webový portál MV-generálního ředitelství HZS ČR. Přinášíme INFORMACE o kvalifikačním kurzu první pomoci k získání speciální zdravotnické odbornosti příslušníků HZS ČR, HODNOCENÍ CVIČENÍ příslušníků HZS ČR a Armády ČR CAX 2009 a HODNOCENÍ přípravy členů krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji, vyhlášení ANKETY o nejlepší SPORTOVCE za rok 2008. PŘILOHA časopisu je věnována analýze možnosti útlumu národních čísel tísňového volání.  

Dne 6. ledna letošního roku slavnostně zahájil svoji činnost Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR v Hlučíně. Do struktury sboru byl tento bývalý 157. záchranný prapor Armády ČR začleněn na základě rozhodnutí vlády k 1. lednu 2009.

Slavnostní nástup příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR Slavnostní nástup příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR

Vznik a činnost útvaru v rámci Armády ČR

Historie útvaru se začala psát v roce 1991, kdy nejvyšší představitelé státu rozhodli o organizaci stávajících a o výstavbě nových vojenských záchranných pluků (vzp) civilní obrany.

Výstavba nového útvaru byla zahájena v dubnu 1991 v obci Kozlov na okraji vojenského výcvikového prostoru Libavá. Výstavba 21. vzp byla ukončena 1. října 1991. Pluk působil nejdříve v podřízenosti Vojenského velitelství Západ v Táboře, k 1. březnu 1992 byl předán do podřízenosti Vojenského velitelství Střed v Olomouci.
V období od 7. prosince 1993 do 31. prosince 1996 útvar nesl název 21. vojenský záchranný pluk CO Kozlov, od roku 1997 název 75. záchranná a výcviková základna Kozlov a od 1. listopadu 1997 pak 75. záchranná a výcviková základna (zvz) Olomouc v podřízenosti Hlavního úřadu Civilní ochrany České republiky.
K zásadní změně došlo v roce 2000, kdy byla základna převedena z podřízenosti Hlavního úřadu Civilní ochrany České republiky do sestavy sil územní obrany AČR. V roce 2000 byl u 75. zvz vytvořen další záchranný prapor, dislokovaný v Hlučíně.
V roce 2004 došlo k další reorganizaci, v rámci které byla 75. zvz rozdělena na dva nezávislé samostatné subjekty, a to na 156. záchranný prapor Olomouc a na 157. záchranný prapor Hlučín.
157. záchranný prapor byl předurčen pro poskytování pomoci a plnění humanitárních úkolů CO především pro Moravskoslezský kraj.
Jeho prvořadým úkolem bylo provádění záchranných a dalších neodkladných prací, které tvořily komplex specializovaných činností, jejichž cílem bylo poskytovat masovou a všestrannou pomoc obyvatelstvu především za krizových situací a vytvářet nezbytné podmínky pro jeho přežití. Prapor byl nasazován v oblastech zasažených přírodními pohromami nebo provozními nehodami velkého rozsahu.

0Vznik Záchranného útvaru HZS ČR

Usnesením vlády ČR ze dne 22. října 2007 č. 1194 a schválením transformace rezortu Ministerstva obrany bylo rozhodnuto o předání 157. záchranného praporu Armády ČR, dislokovaného v Hlučíně, Hasičskému záchrannému sboru České republiky.

Následně byl přijat zákon č. 260/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona vznikl dnem 1. ledna 2009 Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR s úkolem plnit zejména mimořádné úkoly Hasičského záchranného sboru ČR a k tomu provádět výcvik.

Úkoly a zaměření činnosti

Záchranná činnost Záchranná činnost
PTS 10 PTS 10

Záchranná a humanitární činnost
→ vyhledávání, vyprošťování a záchrana osob ze sutin zřícených objektů,
→ záchranné a potápěčské práce ve vodě,
→ zemní práce (uvolňování koryt řek, neprůjezdných komunikací apod.)
→ vyprošťování uvízlé nebo havarované techniky,
→ demoliční práce,
→ radiační a chemický průzkum, vytyčování nebezpečných oblastí,
→ dekontaminace osob, techniky, materiálu a terénu,
→ likvidace úniku ropných produktů,
→ sběr a likvidace uhynulých zvířat,
→ evakuace osob, přeprava hospodářských zvířat a materiálu,
→ distribuce pitné vody,
→ zajištění nouzového přežití obyvatel prostřednictvím humanitární základny (300 - 400 osob).

Obnova postižených území
→ nouzové zásobování elektrickou energií (blackout),
→ přečerpávání vody velkokapacitními čerpadly,
→ nouzové zásobování pitnou vodou,
→ zdravotní podpora,
→ nouzové zásobování humanitárním materiálem.

Poskytování záchranné a humanitární pomoci v zahraničí
→ potápěči a lezci,
→ kynologové,
→ specialisté na trhací práce,
→ zdravotníci,
→ specialisté blackout.

Vstupní příprava nových příslušníků HZS ČR
→ základní příprava pro práci v jednotkách požární ochrany,
→ speciální tělesná příprava,
→ chemická příprava,
→ topografická, spojovací, zdravotní a psychologická příprava.

Výcvik příslušníků HZS ČR pro získání řidičských oprávnění
→ řidičské oprávnění skupiny „B“, „C“, „D“ a „E“,
→ školení k získání „Povolení k řízení služebních vozidel“.

Gesce a odborná příprava HZS ČR v odbornostech
→ kynologická,
→ potápěčská,
→ trhací práce,
→ strojní služba a technická služba.

Technické a speciální vybavení

Záchranný útvar disponuje přibližně 150 kusy automobilové techniky ženijního, vyprošťovacího, požárního, dopravního a zásobovacího zaměření. Jsou to např.:
→ pásový obojživelný transportér PTS 10 - používá se pro přepravu osob a techniky po vodě,
→ cisternová pásová stříkačka SPOT 55 - vynikající prostředek pro hašení požárů v těžko přístupném terénu,
→ vyprošťovací tank VT 72 - vypomáhající při vyprošťování techniky, strojů a těžkých předmětů s využitím navijáku a jeřábu.

K záchranným a humanitárním úkolům záchranný útvar využívá přibližně 60 kusů dalších věcných prostředků – motorové a rozbrušovací pily, čerpadla, elektrocentrály, bourací kladiva a další prostředky.
V Hlučíně je rovněž připravena unikátní mobilní základna humanitární pomoci, kde by v případě potřeby (např. při mimořádné události – povodni) našlo dočasné útočiště až 400 osob.

plk. Dr. Jaroslav VYKOUKAL, foto Milan VÁVRŮ a archiv Záchranného útvaru HZS ČR

 

 

 

vytisknout  e-mailem