Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK IX ČÍSLO 4/2010

V úvodu přinášíme druhý díl seriálu věnovaného 10. výročí vzniku nového Hasičského záchranného sboru České republiky. V části věnované POŽÁRNÍ OCHRANĚ analyzujeme zásah na požár skláren v Heřmanově Huti v Plzeňském kraji. Dále informujeme o vývoji tvorby předpisů pro čištění komínů v roce 2009. V části věnované IZS seznamujeme s činností hasičů při nálezech neznámých látek. V tematickém bloku KRIZOVÉ ŘÍZENÍ seznamujeme se zkušenostmi s využíváním geografického informačního systému HZS Olomouckého kraje v oblasti krizového řízení. Dále INFORMUJEME o zasedání Správní rady Nadace Policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, která projednala především Výroční zprávu Nadace za rok 2009. V březnu se také v Bílých Poličanech uskutečnilo slavnostní vyhodnocení nejlepších sportovců – jednotlivců a kolektivů z řad profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. Příloha je tentokrát zaměřena na Rozhodování v krizových štábech.  

Jarní počasí láká ke zvýšenému pobytu v přírodě i k jarnímu „úklidu“ zahrady. Neopatrnost při spalování odpadů na zahrádkách nebo vypalování trávy může mít vážné následky. Vypalování trávy je zákonem zakázané, ale přesto se každý rok hasiči setkávají s požáry způsobené těmito činnostmi.

Tragické následky mívá ovšem nejen plošné vypalování porostů, ale také spalování shrabaných porostů a různých odpadů. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu se suchou vegetací, šíření ohně větrem nebo i proudy horkých spalin s jiskrami a prohoření v podloží. Podložím se může rozšířit oheň v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější vegetace. Takový oheň se může přenést na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech.

04-13a.jpg.Za  rok 2009 hasiči evidují 365 požárů přírodních porostů způsobených zakládáním ohňů a vypalováním trávy. Při požárech tohoto charakteru zemřel jeden člověk, 16 osob bylo zraněno. Škody se vyšplhaly na téměř 24 milionů Kč.

V souvislosti s vypalováním porostů upozorňujeme, že podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálit biologický odpad lze pouze za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí kouřem a zápachem apod.) v předem připraveném přiměřeném množství, za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a s prostředky na prvotní hasební zásah v dosahu.

Nahlášená pálení jsou evidována operačními a informačními středisky. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Tam, kde je to možné, hasiči žádají, aby se pálení ohlašovalo přednostně prostřednictvím uvedených internetových stránek. Důvodem této žádosti, je předcházení nadměrného zatížení telefonních linek.

kpt. Ing. Ivana SVITÁKOVÁ,
kpt. Bc. Radek KISLINGER,
MV-generálního ředitelství HZS ČR, foto archiv HZS Královéhradeckého kraje

 

ožnosti ohlašování pálení

Kraj

 

Telefonické ohlášení

 

Elektronické ohlášení

 

HZS hl. m. Prahy

 

950 850 101 nebo linku 150

 

-

 

HZS Středočeského kraje

 

950 870 444*

 

www.hzskladno.cz

 

HZS Jihočeského kraje

 

950 230 111 nebo linku 112*

 

www.hzscb.cz

 

HZS Plzeňského kraje

 

950 330 110*

 

www.hzspk.cz

 

HZS Karlovarského kraje

 

950 370 112–115*

 

www.hzs-kvk.cz

 

HZS Libereckého kraje

 

950 471 111*

 

www.hzslk.cz

 

HZS Královéhradeckého kraje

 

950 525 400*

 

www.hzshk.cz

 

HZS Pardubického kraje

 

950 570 112

 

-

 

HZS kraje Vysočina

 

950 270 102*

 

www.hasici-vysocina.cz

 

HZS Jihomoravského kraje

 

950 640 400*

 

www.firebrno.cz

 

HZS Olomouckého kraje

 

950 770 010*

 

www.hzsol.cz

 

HZS Moravskoslezského kraje

 

974 723 010–012*

 

www.hzsmsk.cz

 

HZS Ústeckého kraje

 

950 431 114 nebo linku 150*

 

www.hzsoul.cz

 

HZS Zlínského kraje

 

950 670 222*

 

paleni.hzszlk.eu

 

 * Volat pouze pokud není možnost ohlásit pálení prostřednictvím internetového formuláře.

 

 

Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním ohňů a vypalováním v letech 1996–2009

Druh informace/rok

 

96

 

97

 

98

 

99

 

00

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06

 

07

 

08

 

09

 

počet požárů

 

3414

 

704

 

962

 

879

 

833

 

403

 

439

 

885

 

494

 

398

 

322

 

377

 

293

 

365

 

škoda v milionech Kč

 

34,4

 

4,7

 

9,7

 

4,3

 

19,7

 

3,1

 

4,3

 

20,3

 

6,6

 

5,4

 

63,3

 

8,4

 

11,3

 

23,9

 

počet usmrcených osob

 

9

 

2

 

5

 

3

 

0

 

0

 

1

 

4

 

2

 

3

 

0

 

0

 

2

 

1

 

počet zraněných osob

 

68

 

20

 

41

 

14

 

28

 

16

 

19

 

55

 

66

 

10

 

16

 

16

 

16

 

16

 

uchráněné hodnoty v mil. Kč

 

430,2

 

71,9

 

182,3

 

119,2

 

160,0

 

59,3

 

84,2

 

128,5

 

70,7

 

65,1

 

78,2

 

55,2

 

77,9

 

82,3

 

vytisknout  e-mailem