Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK X ČÍSLO 6/2011

Části POŽÁRNÍ OCHRANA dominuje zpravodajství z průběhu letošních veletrhů PYROS/ISET a IDET. Dále přinášíme analýzu zásahu na požár skladovací haly stavebních materiálů ve Zlíně. Druhým článkem uzavíráme problematiku požární bezpečnosti fotovoltaických systémů. V bloku IZS seznamujeme se závěry konference Pyromeeting 2011. Další díl seriálu o výchově záchranných psů je věnován výcviku psů pro vyhledávání osob na ploše. V části OCHRANA OBYVATELSTVA informujeme o dostupnosti antidot k léčbě intoxikací a přinášíme studii cvičení Temná zima. Strategie obnovy území po loňských povodních ve Zlínském kraji a zpravodajství z konference „Jaká bezpečnost pro Evropu v měnícím se světě?“ jsou náplní části časopisu zaměřené na KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. V časopisu dále najdete například výsledky soutěže Hasič roku 2010 nebo ohlédnutí za výstavou FIRECO 2011. Součástí je také PŘÍLOHA se seznamem osobností, které převzaly medaile a plakety HZS ČR udělené u příležitosti státního svátku Dne vítězství.  

Trojský zámek v Praze se stal 10. května letošního roku místem vyhlášení výsledků druhého ročníku ankety o nejvýznamnější osobnosti, kolektivy a projekty Hasičského záchranného sboru ČR za uplynulý rok – Hasič roku 2010.

O výběru nejlepších příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR rozhodovala porota složená ze zástupců Ministerstva vnitra a HZS krajů, která vybrala do sedmi kategorií nejlepší jednotlivce a kolektivy z celkem 49 nominací. V rámci ankety byla udělena také Cena ministra vnitra za výrazný úspěch hasičů na mezinárodním poli v loňském roce.

„Jsme svědky nově vznikající tradice vyznamenání jednotlivců a skupin, je to vhodná příležitost jak připomenout veřejnosti jejich nepostradatelnost,“ zdůraznil v úvodním slově slavnostního aktu ocenění náměstek ministra vnitra Ing. Viktor Čech.

Za obrovské nasazení a úsilí při záchraně osob a psa probořených v ledě si cenu za Zásah roku 2010 odnesli příslušníci HZS Karlovarského kraje ze stanice Sokolov. Je na místě připomenout, že v té době nebyla jednotka této stanice vybavena suchými pracovními obleky do vody a hasiči prováděli záchranu v zásahovém oděvu.

V kategorii Občanský zaměstnanec roku 2010 zvítězil Ing. Metoděj Tunys. Oceněny byly jeho vynikající manažerské schopnosti v čele Opravárenského závodu Olomouc a výrazný podíl na zefektivnění činnosti tohoto pracoviště v podmínkách Civilní ochrany ČR až po začlenění do systému HZS ČR v novém organizačním uspořádání.

Ocenění Kolektiv roku 2010 získal tým dvanácti leteckých záchranářů směny B HZS hl. m. Prahy, který dlouhodobě prokazuje souhru a vysokou profesionalitu všech svých členů při zásazích. Jejich připravenost se projevila v srpnu loňského roku při povodních v Libereckém kraji, kdy zachránili 38 osob.

Ocenění za Projekt roku 2010Ocenění za Projekt roku 2010Jako nejlepší Projekt roku 2010 porota vyhodnotila projekt „Rizika silniční a železniční dopravy – interaktivní multimediální příručka dopravní výchovy“, na jehož vzniku se podílela řada odborníků z HZS ČR, Policie ČR a také zdravotnické záchranné služby. Na jeho přípravě a koordinaci s ostatními složkami IZS má hlavní podíl kpt. Ing. Veronika Krajsová z HZS Karlovarského kraje. „Velký dík patří autorům vzdělávacích materiálů a všem, kteří s námi nyní aplikují tento projekt do praxe,“ uvedla při převzetí ocenění.

Velitelem/vedoucím roku 2010 se stal mjr. Ing. Tomáš Hradil, velitel stanice Beroun HZS Středočeského kraje, pod jehož velením získal český USAR TEAM jako patnáctý na světě certifikát INSARAG úřadu OSN pro koordinaci humanitární pomoci deklarující úroveň HEAVY (nejvyšší úroveň připravenosti).

Do Galerie osobností HZS ČR byl in memoriam uveden plk. Ing. Pavel Stoklásek, bývalý náčelník Hlavní správy Sboru požární ochrany MV ČSR. Tuto funkci zastával nejdéle ze všech poválečných představitelů profesionální požární ochrany u nás, a to v období od května 1975 do října 1990. Po svém nástupu do funkce zavedl do sboru pevnou organizační strukturu. Stál u zrodu moderní právní úpravy požární ochrany, usiloval o změnu pracovního poměru příslušníků na služební poměr. Rovněž se podílel na vybudování středního odborného školství v požární ochraně a zavedl do výcviku disciplíny požárního sportu.

Hasič roku 2010 nprap. Jiří KlášterkaHasič roku 2010 nprap. Jiří KlášterkaVyvrcholením slavnostního odpoledne bylo vyhlášení Hasiče roku 2010. Tím se stal nprap. Jiří Klášterka z HZS hl. m. Prahy, který zachránil život dvouletému dítěti. Šlo o extrémně náročný zásah, protože dítě se pohybovalo po parapetu (150 mm šířky a 3 m délky) v úrovni čtvrtého patra domu a hrozilo velké nebezpečí jeho pádu. Protože rozhodovala každá vteřina a přestože ještě nebylo zhotoveno jištění, přelezl po parapetu z bytu sousedů a na poslední chvíli dítě uchopil za ruku a stáhnul ho zpět do místnosti. „Dnešní den chápu jako ocenění celé své profesní kariéry a toho, co jsem se v kolektivu hasičů v minulosti naučil,“ vyjádřil své pocity po převzetí prestižního ocenění.

Cenu ministra vnitra za rok 2010 získal USAR odřad České republiky. Veškerá snaha a úsilí byly zhodnoceny v průběhu klasifikačního cvičení (Insarag External Classification), které se konalo v říjnu 2010 v Ostravě, kde USAR odřad obdržel certifikát, na jehož základě se může zapojovat do mezinárodních záchranných operací v zemích postižených katastrofou s následkem zřícení budov.

Atmosféru slavnostního odpoledne umocnilo pěvecké vystoupení Daniela Dorna z německé THW (organizace poskytující technickou pomoc nebo podporu při mimořádných událostech velkého rozsahu) a také dětského folklórního souboru Modřenec. Role asistentů se opět bravurně zhostili „Maxíci“ – členové dětského oddílu SDH Brandýs nad Labem.

Závěrečné slovo patřilo generálnímu řediteli HZS ČR genmjr. Ing. Miroslavu Štěpánovi, který vyzdvihl práci všech, kteří v HZS ČR naplňují jeho poslání. „Vážím si práce všech hasičů i občanských zaměstnanců sboru, bez kterých by toto poslání nešlo naplňovat. Žádný z oceněných nezdůrazňoval sám sebe a svou vlastní zásluhu, ale práci všech, celého kolektivu, pomoc pro ty, kteří ji potřebují,“ uvedl.

Mgr. Zbyněk KOUKOLÍK, foto Milan VÁVRŮ

Výsledky soutěže Hasič roku 2010

Zásah roku 2010

1. místo: HZS Karlovarského kraje – záchrana dvou osob a psa probořených v ledu
2. místo: HZS hl. m. Prahy – zásah na požár na Florenci
3. místo: HZS Plzeňského kraje – záchrana života dítěte z tekutého písku
 
Občanský zaměstnanec roku 2010
1. místo: Ing. Metoděj Tunys, MV-GŘ HZS ČR - Opravárenský závod Olomouc
2. místo: Ing. Jiří Němeček, MV-GŘ HZS ČR - Základna logistiky Olomouc
3. místo: Ivana Nadrchalová, HZS Pardubického kraje
 
Kolektiv roku 2010
1. místo: HZS hl.m. Prahy, kolektiv leteckých záchranářů směny B – součinnost při záchraně osob v průběhu povodní v Libereckém kraji
2. místo: HZS Ústeckého kraje, kolektiv územního odboru Děčín – součinnost při likvidaci mimořádných událostí velkého rozsahu v průběhu bleskových povodní na Děčínsku
3. místo: HZS Královéhradeckého kraje, povodňové odřady – součinnost při likvidaci následků povodní v Libereckém kraji
 
Projekt roku 2010
1. místo: HZS Karlovarského kraje – projekt „Rizika silniční a železniční dopravy - interaktivní multimediální příručka dopravní výchovy“
2. místo: Národní základna humanitární pomoci HZS ČR ve Zbirohu
3. místo: HZS Jihočeského kraje – projekt konference „Červený kohout“
 
Velitel/vedoucí roku 2010
1. místo: mjr. Ing. Tomáš Hradil, HZS Středočeského kraje
2. místo: plk. Jaroslav Klíma, HZS Plzeňského kraje
3. místo: Jaroslav Muchl, HZS Jihočeského kraje
 
Galerie osobností HZS ČR
plk. Ing. Pavel Stoklásek, in memoriam
 
Hasič roku 2010
1. místo: nprap. Jan Klášterka, HZS hl. m. Prahy – záchrana života dvouletého dítěte z parapetu okna ve čtvrtém patře domu
2. místo: plk. Ing. Jan Pastucha, HZS Olomouckého kraje – záchrana života muže topícího se pod jezem v řece
3. místo: nstržm. Lubomír Erban, HZS Libereckého kraje – záchrana života řidičky a její čtyřleté dcery z hořícího automobilu
 
 

 

vytisknout  e-mailem