Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK X ČÍSLO 6/2011

Části POŽÁRNÍ OCHRANA dominuje zpravodajství z průběhu letošních veletrhů PYROS/ISET a IDET. Dále přinášíme analýzu zásahu na požár skladovací haly stavebních materiálů ve Zlíně. Druhým článkem uzavíráme problematiku požární bezpečnosti fotovoltaických systémů. V bloku IZS seznamujeme se závěry konference Pyromeeting 2011. Další díl seriálu o výchově záchranných psů je věnován výcviku psů pro vyhledávání osob na ploše. V části OCHRANA OBYVATELSTVA informujeme o dostupnosti antidot k léčbě intoxikací a přinášíme studii cvičení Temná zima. Strategie obnovy území po loňských povodních ve Zlínském kraji a zpravodajství z konference „Jaká bezpečnost pro Evropu v měnícím se světě?“ jsou náplní části časopisu zaměřené na KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. V časopisu dále najdete například výsledky soutěže Hasič roku 2010 nebo ohlédnutí za výstavou FIRECO 2011. Součástí je také PŘÍLOHA se seznamem osobností, které převzaly medaile a plakety HZS ČR udělené u příležitosti státního svátku Dne vítězství.  

Komplexní nabídku výrobků a služeb určených pro bezpečnostní, záchranářský a armádní sektor představily ve druhém květnovém týdnu mezinárodní veletrhy PYROS/ISET a IDET, letos poprvé termínově propojené. Na brněnské výstaviště přilákaly rekordní počet více než 30 tisíc návštěvníků.

Jubilejní PYROS/ISET 2011

Ve dnech 12. až 14. května se uskutečnil 15. ročník mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET. „Přestože se zde scházíme v období složité ekonomické situace, letošní ročník veletrhu PYROS/ISET neznamená velký propad z hlediska počtu vystavovatelů. Prezentuje se na něm 179 firem z 21 zemí světa. Svědčí to o velkém významu veletrhu pro bezpečnostní složky,“ uvedl při slavnostním zahájení generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.

Novinky nejen pro hasiče

Cisternová automobilová stříkačkaCisternová automobilová stříkačkaZájem odborné veřejnosti vzbudila nová cisternová automobilová stříkačka CAS 20 - T 818, vybavená systémem řízení požárních nástaveb s využitím CAN sběrnice, tzv. THTronic, kterou představila THT Polička, s.r.o. Výhodou tohoto řešení je nižší počet vodičů a spojů ve vozidle, centrální diagnostika a identifikace závad včetně mezních stavů, automatické hlídání logických stavů a odmítnutí pokusu o nastavení konfliktních nebo nebezpečných úkonů i možnost rozšíření o další zařízení (systémy GSM, couvací kamery apod.).

Vedle požární techniky byla široce prezentována škála věcných prostředků požární ochrany. DEVA F-M, s.r.o. vystavila nový zásahový oděv pro dobrovolné hasiče Fireman Strong Plus, který obsahuje řadu prvků ze zásahového oděvu pro profesionální hasiče Tiger Plus. Zaujaly ukázky odolnosti nového nehořlavého materiálu CarbonX (až do 1700 °C) z patentované směsi vláken z americké produkce, jehož výrobky na náš trh dodává Pícha Safety, s.r.o. Obuv JOLLY se zvýšenou protiprořezovou ochranou nebo ultralehkou obuv s měkčenými zónami, určenou pro strojníky, představila firma WARP, s.r.o. Novou řadu dýchacích přístrojů, jako i novou lehkou přilbu pro použití k zásahům mimo hořící objekt, představila Dräger Safety, s.r.o., novou řadu obličejových masek (z přírodního kaučuku a s širokým panoramatickým zorníkem) prezentovala MEVA, a.s.

Zaujaly ukázky hasicích přístrojů (Červinka, s.r.o., Tusan, s.r.o.) nebo hydrantových systémů a hadic (Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.), jako i prezentace vyprošťovacího nářadí Holmatro (JaGa, spol. s r.o.), pneumatických zdvihacích vaků, záchranných systémů a čerpadel.

Veletrh dokladoval zvýšený zájem o problematiku požární bezpečnosti objektů a technologií – prostředky detekce, zařízení elektrické požární signalizace, zařízení pro odvětrávání kouře a tepla, jako i stabilní hasicí zařízení. Se širokou nabídkou produktů a služeb v této oblasti se prezentovaly např. Siemens, s.r.o., Skanska, a.s., BESY CO, spol. s r.o., nebo HAPPY END CZ, a.s.

Je určitě škoda, že se na letošním veletrhu se svou expozicí nepředstavilo Ministerstvo vnitra jako celek, a z ekonomických důvodů chyběly i samostatné expozice jeho složek - HZS ČR a Policie ČR. Odpovědná práce odváděná těmito složkami pro zajištění bezpečnosti, ochrany životů občanů a majetku, si určitě svou prezentaci zasloužila.

Doprovodný program

Ukázka zásahuUkázka zásahuZájem návštěvníků  umocnily prezentace činnosti hasičů a policie. Pozornost připoutaly zejména ukázky zásahů u dopravní nehody, záchrany osob z výšky i závalu a likvidace úniku nebezpečné látky z nákladního automobilu, které předvedli příslušníci HZS Jihomoravského kraje. V rámci preventivně výchovného programu Hasík si dětští návštěvníci vyzkoušeli svou šikovnost při plnění drobných úkolů, například při simulovaném hašení hořícího domku. Brněnští policisté přichystali ukázky zákroku těžkooděnců proti nebezpečným pachatelům s využitím neletální munice z tvrzené gumy, která byla do výzbroje Policie ČR zařazena v letošním roce.

Stěžejním doprovodným programem veletrhu PYROS/ISET byla 11. mezinárodní konference PYROMEETING s nosným tématem Chemická a radiační bezpečnost České republiky. O nebezpečí chemického terorizmu, připravenosti hasičů na zdolávání chemických havárií i nových možnostech odstraňování nebezpečných látek jednalo více než 150 odborníků v čele s nejvyššími představiteli HZS ČR.

Součástí veletrhu byl i Den dobrovolných hasičů, který vyvrcholil soutěžemi mladých hasičů, mužů i žen v požárním útoku.

IDET 2011

Pohled do expozicePohled do expoziceV termínu od 10. do 13. května se uskutečnil 11. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET, na kterém se představilo 369 vystavovatelů z 26 zemí. Veletrh pravidelně odráží bezpečnostní situaci ve střední Evropě a ve světě. Aktuálními tématy letošního ročníku se staly především spolupráce v boji proti mezinárodnímu terorismu, sbližování armádních a bezpečnostních struktur, nasazení armády při přírodních a průmyslových katastrofách a v neposlední řadě ochrana civilního obyvatelstva.

Již tradičně pozornost návštěvníků přilákaly vystavené zbraně, střelivo a vojenská technika, průzkumné prostředky, trenažéry pro odborný výcvik, modely vojenských plavidel, letadel nebo pozemní techniky, to vše doplněné o řadu statických a dynamických ukázek techniky a prostředků, kterými disponuje Armáda ČR.

K dominantám veletrhu patřilo předvedení obrněného transportéru PANDUR II 8x8 nebo prezentace lehké mostové soupravy, která své kvality prokázala v průběhu povodní.

Mezinárodní porota vybrala na dvě desítky špičkových výrobků, kterým udělila tradiční prestižní ceny IDET NEWS. Mezi exponáty oceněné Zlatou prestižní cenou IDET NEWS 2011 patří obrněný transportér VEGA (SVOS, s.r.o.), nebo samopal CZ SCORPION EVO 3 A1 (Česká zbrojovka, a.s.).

K některým novinkám, představeným na veletrhu PYROS/ISET 2011, se vrátíme podrobněji v příštím čísle časopisu 112.

plk. Dr. Jaroslav VYKOUKAL, Mgr. Zbyněk KOUKOLÍK, foto Milan VÁVRŮ a por. Mgr. Jaroslav HAID

 

vytisknout  e-mailem