Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Časopis 112 ROČNÍK XIII ČÍSLO 3/2014

V části POŽÁRNÍ OCHRANA analyzujeme zásah na požár v zemědělském areálu v obci Šumná, který svým rozsahem a počtem zasahujících jednotek PO byl největším požárem na Znojemsku v loňském roce. Dále v tomto bloku naleznete základní informace a doporučení, jak zajistit požární a provozní bezpečnosti komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a také výsledky laboratorního zkoumání sirných knotů jako iniciátoru vzniku požáru. V bloku IZS analyzujeme zásah na dopravní nehodu kamionu na dálnici D1, při níž došlo k rozsáhlému úniku kyseliny chlorovodíkové, informujeme o zásadních změnách v odborné přípravě jednotek PO a také o novelizaci typových činností složek IZS při společném zásahu. Závěry konference Ochrana obyvatelstva 2014 a rozbor nejznámějších kybernetických útoků ve světě i v ČR jsou tématy části věnované OCHRANĚ OBYVATELSTVA a KRIZOVÉMU ŘÍZENÍ. V závěrečném bloku informujeme o průběhu humanitární pomoci Slovinsku a otevření Centra integrovaného záchranného systému v obci Frymburk. 

Dne 21. ledna 2014 v 15.49 hodin byly jednotky HZS Jihomoravského kraje (HZS Jmk) vyslány krajským operačním a informačním střediskem HZS Jmk (KOPIS) k dopravní nehodě tahače s návěsem na 176,4 km dálnice D1 směrem na Prahu.

Podle informací zjištěných KOPIS, kamion převážel kyselinu chlorovodíkovou (31% HCl) v tisícilitrových přepravních nádobách (dále jen „IBC kontejnery“), která začala po nehodě v neupřesněném množství unikat. Na místě zásahu se postupně během téměř čtrnáctihodinového zásahu vystřídala všechna družstva hasičů z pěti brněnských stanic a stanice Rosice. Na místě nehody zasahovala také chemická laboratoř HZS ČR z Tišnova (dále jen „chemická laboratoř“).

Příčina úniku nebezpečné látky

Nákladní vozidlo z dosud nezjištěných příčin sjelo plynule mimo těleso dálnice a opřelo se o svodidla. Vozidlo však zároveň míjelo dálniční most, o který zavadilo zadní částí návěsu. To vedlo k poškození návěsu a upínacích popruhů, které držely IBC kontejnery, k pádu a destrukci pěti z nich na těleso dálnice. Zároveň došlo k poškození dalších dvou IBC kontejnerů na návěsu. Příčina nehody ani výše škody nebyly doposud stanoveny.

Průběh zásahu

Na místo události byly vyslány jednotky HZS Jmk ze stanice Rosice s RZA a CAS 15, stanice Brno-BVV (Brněnské veletrhy a výstavy) s CAS 20, stanice Brno-Lidická s VEA a stanice Brno-Líšeň (předurčená k zásahu na nebezpečné látky) s CAS 15, PPLA a KHA. Při cestě k zásahu byly jednotky PO informovány KOPIS o uzavírání dálnice ve směru na Prahu Policií ČR a o množství přepravované látky (19 000 litrů HCl) v IBC kontejnerech.

Na místo události se jako první dostavila jednotka ze stanice Rosice. Pro velký oblak par, který se uvolňoval z poškozených kontejnerů IBC, posádka RZA uzavřela dálnici přibližně 200 m před místem nehody a velitel zásahu (VZ) požádal KOPIS o uzavření dálnice D1 ve směru na Brno. Jednotka začala připravovat dva hasiče do ochranných protichemických oděvů (OPCH). Na místo události se v 16.06 hodin dostavily jednotky ze stanic Brno-BVV a Brno-Lidická. Po dohodě s VZ převzal řízení zásahu velitel čety ze stanice Brno-Lidická.

Pro značnou vzdálenost od místa nehody nebylo možné určit rozsah události ani ohrožení osob. Jednotky PO přijely proti směru větru a zastavily směrem „do kopce“, unikající kyselina přitékala směrem k jednotkám PO odvodňovacím kanálem u tělesa dálnice. Řidič kamionu nebyl zraněn a nacházel se mimo vozidlo.

Na místo zásahu se dostavil územní řídicí důstojník, který zajistil komunikaci s odborem životního prostředí Krajského úřadu Jmk, Policií ČR a služebními funkcionáři, s majitelem havarovaného vozidla, zástupcem firmy SITA CZ, a.s.

Průzkumná skupina zjistila, že unikající látkou již osoby nejsou ohroženy a odtahová a vyprošťovací služba Jerex, se světelnou šipkou označující uzavírku, byla odvolána. Na vozovku spadly čtyři porušené kontejnery IBC o objemu 1000 l, další nespecifikované množství poškozených kontejnerů zůstalo na návěsu. Vyteklo zatím asi 3500 l HCl. VZ nařídil postavit dekontaminační stanoviště, přehradit unikající HCl na třech místech v odvodňovacím kanálu zeminou a zasypávat uniklou HCl vápnem. K odklonu oblaku plynného HCl od místa soustředění jednotek PO byly nasazeny dva přetlakové ventilátory.

Na hranici nebezpečné zóny se dostavil řidič havarovaného kamionu, potvrdil převážené množství a informoval VZ, že přibližně za jeden a půl hodiny přijede náhradní tahač s návěsem a prázdnými IBC kontejnery na přečerpání nebezpečné látky.

Na místo události se dostavili tiskový mluvčí HZS Jmk a příslušníci chemické laboratoře, kteří potvrdili, že lidem z okolních obcí nic nehrozí (informace předána KOPIS). Dále společně upřesnili předpokládané množství vápna na neutralizaci uniklé kyseliny na asi 1000 kg.

Po snížení vývinu par z uniklé HCl nařídil VZ zkrátit vzdálenost od místa havárie a posunout hranici nebezpečné zóny nejprve o asi 70 m, později přesunout veškerou požární techniku za místo nehody a k zásahu přistupovat po směru větru. Hranice nebezpečné zóny se posunula o zhruba 15 m od místa nehody, což výrazně zvýšilo dobu možného nasazení hasičů v nebezpečné zóně a zlepšilo také přehlednost celé situace. V 18.21 hodin se VZ rozhodl uvolnit dálnici D1 ve směru na Brno.

Po dovozu dalšího vápenného hydrátu hasiči v oděvech OPCH pokračovali v neutralizaci vyteklé kyseliny, a to ve dvou skupinách, jedna okolo havarovaného tahače, druhá po směru toku odvodňovacího kanálu. Byl nainstalován ventilátor na hydropohon a zkrápěn oblak par z uniklé HCl. Na místo události přijel přibližně ve 21.00 hodin kamion s náhradními přepravními obaly i vedoucí firmy havarovaného vozidla. Jednotky PO mohly se sudovým čerpadlem zahájit přečerpávání zbytků HCl z nádob (přečerpáno přibližně 1000 l HCl). Otvory do nádob byly vyřezány přímočarou akumulátorovou pilou.
Na místo zásahu VZ povolal vyprošťovací automobil VYA 14 ze stanice Brno-Lidická, posléze i kontejnery nouzového přežití pro odpočinek zasahujících hasičů. Po příjezdu VYA 14 a jeho ustavení, dva hasiči v oděvu TYCHEM přivázali střechu návěsu a hydraulickými nůžkami odstřihli podpěrné sloupky návěsu. Střechu návěsu umístili mimo vozidlo. Postupně byly IBC kontejnery zajištěny lanem z navijáku, obsah poškozených kontejnerů byl přečerpán do náhradních kontejnerů, neporušené IBC kontejnery byly přeloženy na náhradní návěs. Po odstranění poškození kontejnerů IBC nařídil VZ snížit stupeň ochrany z oděvů OPCH na oděvy TYCHEM. V 03.08 hodin byly přeloženy poslední IBC kontejnery a vozovka byla očištěna vysokotlakým vodním proudem. Místo zásahu bylo písemně předáno odboru životního prostředí obce s rozšířenou působností Rosice a Policii ČR k dalšímu šetření dopravní nehody a k vyproštění havarovaného vozidla. Jednotky PO se postupně od 04.35 hodin začaly vracet na základny.

Specifika zásahu

Zásah trval téměř 14 hodin. Vystřídalo se při něm šest jednotek PO se sedmnácti požárními automobily. Bylo při něm použito 18 oděvů OPCH, 30 oděvů Tychem F, 47 vzduchových dýchacích přístrojů a spotřebováno dalších 43 tlakových lahví se vzduchem. Na neutralizaci bylo použito 1070 kg vápenného hydrátu. Odtěžení zeminy a neutralizaci vsáklé kyseliny prováděla specializovaná firma ještě týden po ukončení zásahu.

Pozitiva
výborná spolupráce s územním řídicím důstojníkem a KOPIS,
maximální nasazení a dobrá spolupráce všech hasičů u zásahu (bez zranění),
vytvoření vyhovujícího zázemí v podobě kontejneru nouzového přežití,
dobrá spolupráce s Policií ČR a firmou Sita CZ, a.s.

Negativa
neukázněnost řidičů a blokování požárních automobilů jedoucích k místu nehody,
špatné povětrnostní a klimatické podmínky a příjezd jednotek PO proti směru větru (nemožnost objet místo s ohledem na zásah na dálnici),
odstavení vozidla se světelnou šipkou do unikajících par HCl pracovníkem soukromé odtahové firmy ještě před příjezdem jednotek PO,
obtížná a velmi pomalá práce v oblecích OPCH, velká spotřeba dýchacích přístrojů a ochranných oděvů,
počáteční nedostatek vápna pro neutralizaci,
minimální výdrž zdrojů terminálů Matra a častá přerušení spojení s hasiči v nebezpečné zóně,
pozdní příjezd vozidla s náhradními nádobami.

ppor. Ing. Michal ŠTĚRBA,  HZS Jihomoravského kraje, foto archiv HZS Jihomoravského kraje
 

vytisknout  e-mailem