Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Byly vyhodnoceny žádosti o dotace pro dobrovolné hasiče

15. 4. 2016 (N. Zaoralová) - MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) Vám sděluje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí investiční dotace na rok 2016 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „dotace“). 

Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 5 Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „Zásady“), č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015.


GŘ HZS ČR obdrželo celkem 914 ks žádostí o poskytnutí účelové dotace vybraným obcím na rok 2016 v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (dále jen „žádost“).


K vyhodnocení bylo zaregistrováno celkem 838 žádostí. 54 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení z důvodů nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace uvedených v Zásadách pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí (č.j. MV-178851-4/PO-IZS-2015) (dále jen „Zásady“) nebo ve Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016 (Č.j.: MV-178851-3/PO-IZS-2015). 22 žádostí bylo vyřazeno z hodnocení v souladu s čl. 3 bod 9 Zásad, HZS příslušného kraje nedoporučil poskytnutí dotace. Podrobnější informace k důvodům vyřazení žádostí z hodnocení jsou uvedeny v příloze.


Na základě předloženého návrhu odborné komise a v souladu s usnesením vlády č. 370/2006, generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit tabulky č. 1 až 22 jako pořadníky pro přiznání dotací v roce 2016.


Podle těchto pořadníků se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely ze státního rozpočtu s dodržením alokací v jednotlivých krajích.


Dalším krokem budou konzultace se zástupci obcí a příslušnými veliteli jednotek, při které bude vysvětlen postup obcí při realizaci uvedené investiční akce.


Konzultace pro obce, které se umístily v části pořadníku pokryté alokovanými prostředky (barevná část tabulky č. 1 až 22), se uskuteční v následujících termínech:

 

Konzultace s obcemi vybranými k přidělení dotace na STAVBY pro rok 2016

21. dubna 2016

10:00 – 12:00

Praha, Středočeský, Jihočeský
a Jihomoravský kraj

Praha

21. dubna 2016

13:00 – 15:00

Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický
a Olomoucký kraj

Praha

Konzultace s obcemi vybranými k přidělení dotace na DA pro rok 2016

25. dubna 2016

09:00 – 12:00

Jihočeský kraj

Praha

25. dubna 2016

13:00 – 16:00

Středočeský kraj

Praha

26. dubna 2016

09:00 – 12:00

Plzeňský kraj:

ÚO Domažlice,

ÚO Plzeň – město,

ÚO Plzeň – jih,

ÚO Rokycany

Praha

26. dubna 2016

13:00 – 16:00

Plzeňský kraj:

ÚO Klatovy

ÚO Plzeň – sever

Praha

27. dubna 2016

09:00 – 12:00

Královéhradecký kraj

Praha

27. dubna 2016

09:00 – 12:00

Karlovarský kraj

Praha

27. dubna 2016

13:00 – 16:00

Liberecký kraj

Praha

27. dubna 2016

13:00 – 16:00

Pardubický kraj

Praha

28. dubna 2016

09:00 – 12:00

Ústecký kraj

Praha

3. května 2016

09:00 – 12:00

Jihomoravský kraj

Brno

3. května 2016

13:00 – 16:00

Moravskoslezský kraj

Brno

4. května 2016

09:00 – 12:00

Kraj Vysočina:

ÚO Havlíčkův Brod

ÚO Jihlava

ÚO Pelhřimov

Brno

4. května 2016

13:00 – 16:00

Kraj Vysočina:

ÚO Třebíč

ÚO Žďár nad Sázavou

Brno

5. května 2016

09:00 – 12:00

Olomoucký kraj

Brno

5. května 2016

13:00 – 16:00

Zlínský kraj

Brno

Konzultace v Praze se uskuteční na  GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, Praha 414, zasedací místnost č. 415.
Konzultace v Brně se uskuteční ve Školícím a výcvikovém zařízení MV – GŘ HZS ČR, Trnkova 56, Brno-Líšeň, velká zasedací místnost
Vzhledem ke kapacitním možnostem se konzultace mohou ze strany obce zúčastnit pouze dvě osoby.

Všechny obce budou o vyhodnocení žádostí informovány písemně.

Dále uvádíme vzorové technické podmínky na dopravní automobil v provedení základním, dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem nákladním a dopravní automobil v provedení základním doplněný požárním přívěsem pro hašení. Při použití výše uvedených technických podmínek upravených v souladu s poučením pro jejich zpracování se tyto považují za technické podmínky, ke kterým byl vydán souhlas GŘ HZS ČR se zněním technických podmínek podle čl. 4 bod 6 Zásad.

V případě dotazů se obraťte na plk. Ing. Jakuba Nebesáře, tel. 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz
 

Kontakt:

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem