HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Byla vyhlášena 2. část neinvestiční dotace obcím na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2021

MV-GŘ HZS ČR vyhlásilo neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR“

Sběr žádostí o dotaci bude zahájen dne 28. července 2021 v 00:01 hod. a bude probíhat pouze elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen „portálu“), https://isprofin.mfcr.cz/rispf.

Činnost portálu bude ukončena dne 31. srpna 2021 v 23:59 hod.

Název výzvy v portálu: JSDH_DOT_V2_2021 Výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah, a na vybavení a opravy neinvestiční povahy jednotek SDH obcí – II. část

Žádost, která bude prostřednictvím portálu vygenerována (*.pdf), je nutné dále podepsat (elektronickým podpisem nebo fyzicky) osobou oprávněnou jednat za obec o dotaci a zaslat prostřednictvím datových schránek do 31. srpna 2021 do 23:59 hod. Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje.

Věnujte, prosím, pozornost informacím na níže uvedené webové stránce a ve „Výzvě k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy obcí“.

https://www.hzscr.cz/clanek/nabidky-a-zakazky-dotace-a-granty-ucelova-neinvesticni-dotace.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d.

Kontakty na příslušníky územních odborů (preferujeme e-mailovou komunikaci):

ÚO Česká Lípa - mjr. Ing. Pavel Baláž - pavel.balaz@hzslk.cz – tel. 950475176

ÚO Jablonec n. N. - mjr. Mgr. Jan Havel, DiS. - jan.havel@hzslk.cz – tel. 950481188

ÚO Liberec - mjr. Ing. Tomáš Janoušek - tomas.janousek@hzslk.cz – tel. 950471186

ÚO Semily - mjr. Ing. Pavel Viták - pavel.vitak@hzslk.cz – tel. 950485063

vytisknout  e-mailem