Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Brno – 6.6. – 21.6.2013 – povodně v Ústeckém kraji červen 2013

V měsíci červnu zasáhly po vytrvalých deštích část České republiky povodně. Za HZS Jihomoravského kraje (HZS Jmk) byl do lokality v okolí Litoměřic vypraven povodňový odřad s personálem a příslušnými technickými prostředky.  

Součástí odřadu byl i VYA-S3 s jedním příslušníkem ŠVZ HZS ČR střediska Brno.
 
První odřad vyjel na místo 6. června v pozdních večerních hodinách. Po příjezdu byl zřízen základní tábor v obci Nové Kopisty poblíž Terezína, kde se nacházela veliká laguna zaplavující cca 20 domů. Do této lokality byla nasazena pojízdná čerpací stanice (PČS) s výkonem 5000 l/min. Zbytek zaplavené oblasti byl rozdělen na sektory a úseky, kam byly jednotlivě nasazovány mobilní čerpací stanice (MČS), konkrétně MČS z HZS Jmk s výkonem 15000 l/min, MČS ZÚ Hlučín, MČS Somati z HZS Moravskoslezského a Plzeňského kraje. VYA-S3 z ŠVZ Brno zajišťoval veškeré potřebné jeřábnické práce, ustavování MČS HZS Jmk a usazování přívodních savicových vedení.
 
Likvidační práce byly ukončeny 21. června. Za tu dobu byly odčerpány laguny v okolí Terezína, Litoměřic a částečně Nových Kopist. V době odjezdu odřadu HZS Jmk byly na místě ponechány jednotky PO Ústeckého kraje, které svépomocí odčerpávaly zbytkovou hladinu po pracích velkokapacitních čerpadel.
 
Celkem se v Ústeckém kraji vystřídaly 4 odřady (cca 60 příslušníků z HZS Jmk):
  1. 6.6. – 12.6. – za ŠVZ Brno Zdeněk Slavotínek
  2. 12.6. – 17.6. – za ŠVZ Brno nprap. Rostislav Ingr
  3. 17.6. – 21.6. – za ŠVZ Brno kpt. Ing. Jan Sotolář
  4. 21.6 – skupina vyčleněná na balení věcných prostředků a přípravu k odjezdu
Hasiči se v průběhu čerpacích prací věnovali i jiným činnostem, jako např. vytažení bagrů ze zabahněného pole, odčerpávání sklepů, vynášení bahna z domů apod.
 
O stravu se v průběhu celého zásahu staraly zaměstnankyně školní kuchyně v Terezíně.
 
Ačkoli se jednalo o dlouhodobý a fyzicky velmi náročný zásah, hasiči jej zvládli s vysokou mírou profesionality a pomohli tak alespoň částečně zmírnit dopady této živelní pohromy.
 
Další fotografie z povodně v Ústeckém kraji ve fotogalerii


kpt. Ing. Jan Sotolář

vytisknout  e-mailem