HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Duben - Hasičské pohádky číst budem(e)

Jaké jsou linky tísňového volání? Co dělat, když v našem panelovém domě hoří? Proč první středu v měsíci houkají sirény? Jak se zachovat při bleskových povodních? Co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo? Soutěžte s námi. Ověřte si, že znáte správnou odpověď. Ujistěte se, že víte, jak si zachránit život! 

Hasičský záchranný sboru ČR pro Vás připravil vědomostní soutěž k prověření znalostí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Za čtyři správné odpovědi můžete vyhrát knihu Hasičských pohádek. Tuto knihu není možné zakoupit v obchodně, lze ji získat jen účastní v projektech a soutěžích organizovaných Hasičským záchranným sborem ČR. Pro děti ji napsali sami hasiči a nádhernými obrázky je doplnil ilustrátor pan Ladislav Cabicar. Více informací o knize zde (http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-budou-cist-detem-vlastni-hasicske-pohadky.aspx)109.jpg

Své odpovědi na soutěžní otázky zasílejte elektronicky do 30. dubna 2018 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové na e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz.

Pozor, v tomto aprílovém díle soutěže jsme si pro Vás připravili CHYTÁK. Správně nemusí být žádná navrhovaná odpověď nebo jich naopak může být více.

1. Podle čeho poznáš, jaký hasicí přístroj máš na hořící látku použít?
A) Podle piktogramů (obrázků) na přenosném hasicím přístroji.
B) Všechny hasicí přístroje jsou stejné, můžu použít jakýkoli.
C) Podle barvy hasicího přístroje, červené, modré nebo zelené.
D) Podle hadičky, která z hasicího přístroje vede.

2. Plošné vypalování trávy a porostu v České republice:
A) Je povoleno na jaře při úklidu zahrady.
B) Je zakázáno za větrného počasí.
C) Je povoleno obcím a spolkům.
D) Je ze zákona o požární ochraně zakázáno.

3. Při přepravě chemických látek a směsí po silnici nebo železnici se používá oranžová výstražná tabulka, k čemu slouží?
A) K rychlé identifikaci přepravované látky a jejích nebezpečných účinků.Bez názvu.png
B) K určení data její spotřeby přepravované látky.
C) K určení množství přepravované látky a jejího skupenství.
D) K zjištění adresy kam je látka přepravována a kdo jí veze.

4. Při telefonování na tísňovou linku je třeba:
A) Sdělit operátorovi co se stalo – popsat co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených.
B) Sdělit operátorovi kde se událost stala - nejlépe adresu místa události nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, popřípadě bližší určení ve volném terénu a podobně.
C) Sdělit operátorovi kdo volá - své jméno a číslo telefonu, ze kterého volám.
D) Vždy vyčkat na ukončení telefonátu operátorem, nezavěšovat jako první.

Správné odpovědi na soutěžní otázky v měsíci březnu byly: 1B, 2C, 3A, 4B

Vylosovaní výherci březnového kola soutěže, kterým posíláme knihu:

  • Zuzana Šoupalová, Pardubice,
  • Milena Buřinská, Ratíškovice,
  • Milan Herka, Hodonín.

Mediální kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

tisková mluvčí
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

Hasičské pohádky_obálka.png

vytisknout  e-mailem