Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Body záchrany musí být jednotné a jednoznačné

25. 11. 2014 (Pavel Agh) – Dne 21. listopadu 2014 proběhlo na Ministerstvu vnitra-generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky jednání týkající se bodů záchrany, jejich jednotné podoby a evidence v podkladech integrovaného záchranného systému. 

Původní umístění tabulky tramatologického boduNevhodné umístění tabulky bodu záchrany
Bod záchrany neboli rescue point, dříve také traumatologický bod je místo ve volné přírodě označené tabulkou s unikátním kódem usnadňujícím lokalizaci v případech, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných prací.
 
V posledních letech se rozšířily různé způsoby označování bodů záchrany, avšak bez návaznosti na dokumentaci operačních a informačních středisek složek integrovaného záchranného systému či na geografický informační systém HZS ČR. Nezavedení těchto bodů do podkladů operátorů tísňových linek tak nemá očekávaný pozitivní efekt při hledání volající osoby v nouzi, čímž ztrácí bod záchrany svůj hlavní smysl.
 
Z důvodu tohoto nefunkčního stavu proběhlo na Ministerstvu vnitra–generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV-GŘ HZS ČR) dne 21. listopadu 2014 pracovní jednání, kterého se zúčastnili zástupci Asociace zdravotnické záchranné služby ČR, Armády ČR, Lesů ČR, s. p., Ministerstva zemědělství ČR, Národního parku Šumava, Policejního prezídia ČR, Vojenských lesů a statků ČR, s. p. a MV-GŘ HZS ČR.
 
Účastníci jednání se shodli na nutnosti zpracování jednotných pravidel pro číselné značení, evidenci, vzhled a rozmístění bodů záchrany (viz obrázek 1) zejména v problematických oblastech (pohoří, horská sedla, rozsáhlé lesní porosty) a s ohledem na lidské činnosti provozované v těchto oblastech (adrenalinové sporty, turistika, atd.). Původní body záchrany např. v NP Šumava, v Krkonošském NP a některých dalších CHKO jsou do geografického informačního systému HZS ČR již zahrnuty a zůstávají nadále v platnosti.
 
Případní správci či vlastníci pozemků, určených k plnění funkce lesa, kteří mají zájem na svém území instalovat body záchrany, by měli vyčkat na vytvoření jednotné metodiky, jejíž tvorba již započala. Teprve v souladu s pevně stanovenými principy bude systém značení bodů záchrany jednotný a jednoznačný  při lokalizaci volajícího v nouzi.
 
Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Agh, oddělení IZS, pavel.agh@grh.izscr.cz
 
Návrh podoby tabulky bodu záchranyNávrh podoby tabulky bodu záchrany
 
 

vytisknout  e-mailem