HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Blíží se poslední dubnový večer, večer plný čarodějnic a ohňů

Poslední dubnový večer, letos možná i o víkendu 27. – 29. dubna 2012, se na mnoha místech rozzáří ohně po celé naší republice.  

Poslední dubnový večer je totiž od nepaměti spojen s pálením čarodějnic. Neopatrnost při těchto oslavách bohužel každoročně způsobuje požáry a také zranění. Kromě vlastní lidské neopatrnosti hraje rozhodující roli počasí. Sucho a teplo výrazně zvyšují riziko požárů vysušených porostů v přírodním prostředí, stačí např. drobný nedopalek cigarety a dojde k požáru.

Občané by zejména v tento den neměli zapomínat na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně a v neposlední řadě na opatrnost a nepodcenění síly ohně.

Ze zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) si všichni občané musí počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 tisíc korun, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až do výše 25 tisíc korun.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, tedy i pálení ohňů při oslavě čarodějnického dne, předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 tisíc korun. Povinnost hlásit pálení nemají samotní občané jako fyzické osoby, přesto doporučuji celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje.

Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů:
o telefonem 950 770  010
o e-mailem  opis(zavináč)olk.izscr.cz
o vyplněním formuláře na webu HZS Olomouckého kraje www.hzsol.cz

V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále
o dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
o při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
o místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
o místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
o opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
o místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
o příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.

Statistika požárů

 
rok 30. dubna 1. května
2009 8 7
2010 4 5
2011 4 5


(Dlouhodobý průměr činí 3 požáry denně. Upozorňuji, že se jedná o všechny požáry, včetně těch nesouvisejících s pálením čarodějnic, protože přesná čísla požárů zaviněných pálením čarodějnic nelze získat. I tak je ale jasné, že většinou během oslav čarodějnic hasiči zasahovali u vyššího množství požárů).

 

Pokud se přesto rozhodnete pálit čarodějnice, dodržujte zejména tato pravidla:
• respektujte zákaz vypalování trávy a porostů. Jen tak se nevystavíte porušení zákona o požární ochraně a následnému finančnímu postihu až do výše 25 000,- Kč.,
• za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději vůbec nerozdělávejte,
• při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbavený veškerých hořlavin,
• ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo alespoň zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladná. Lesní hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště,
• oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi,
• oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit. Oheň nezakládejte pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Zcela zakázáno je rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem,
• nezapomeňte pálení čarodějnic ohlásit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje,
• při rozdělávání vatry dbejte na její stabilitu,
• mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požáru,
• rozdělaný oheň nepřeskakujte, je to velmi nebezpečné,
• pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

 


Vladimíra Hacsiková / tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna

pálení čarodějnic

pálení čarodějnic 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem