HZS Plzeňského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bilance zásahové činnosti HZS Plzeňského kraje za rok 2022

Rok 2022 byl pro HZS Plzeňského kraje opět o něco náročnější než rok 2021. Počet událostí se zvýšil o více než 600 a to zejména díky množství technických zásahů, jejichž počet oproti roku 2020 narostl o 852. 

Nákazová situace ve společnosti se i v roce 2022 promítala do činnosti hasičů zejména v prvním čtvrtletí. V rámci běžné výjezdové činnosti přetrvaly zvýšené nároky na dodržování bezpečnostních postupů, zejména v případech, kdy jsme například pomáhali ZZS s manipulací a transportem pacientů, u nichž byla potvrzena pozitivita na COVID 19.

Od konce února se část naší činnosti zaměřila na řešení migrační vlny způsobené konfliktem na Ukrajině více informací v odstavci „Nasazení a činnost HZS PK v souvislosti s konfliktem na Ukrajině“.

Preventivně výchovná činnost

Aktivity preventivně výchovné činnosti v roce 2022 byly v prvním pololetí z důvodu epidemiologické situace onemocnění COVID 19 a řešením ukrajinské krize značně omezeny.

Ve druhém pololetí roku 2022 se již podařilo uskutečnit mnoho zajímavých akcí. Činnost byla zaměřena nejen na vzdělávání dětí předškolního a školního věku, ale také na seniory a zdravotně postižené. Během roku bylo realizováno 11 seminářů, kterých se zúčastnilo 403 pedagogů základních a mateřských škol. HZS se podílel svou činností také na akcích pro širokou veřejnost, kdy během 39 akcí oslovil 18221 osob. Pro veřejnost probíhaly exkurze požárních stanic, pro školy byly realizovány vzdělávací soutěže. HZS Plzeňského kraje v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva spolupracuje s mnoha organizacemi.

Personální situace

Počet zaměstnanců HZS Plzeňského kraje byl navýšen ze 718 na 736.Všech 18 nových zaměstnanců bylo přijato do služebního poměru a zařazeno do výjezdových jednotek. Konkrétně 9 příslušníků na stanici Sušice a 9 příslušníků na stanici Stříbro. Zvýšení počtu sloužících hasičů zvyšuje akceschopnost jednotky a umožňuje například výjezd většího množství mobilní požární techniky z jedné hasičské stanice.

Obnova techniky a vybavení

Nadále trvá potřeba obměny a aktualizace stávajícího vozového parku HZS Pk, proto v roce 2022 proběhl nákup dvou cisternových automobilových stříkaček pro stanice Slovany
a Stříbro v celkové hodnotě 14 599 113 Kč. Dále byl zakoupen jeden rychlý zásahový automobil pro stanici Rokycany v hodnotě 3 006 608 Kč. Na stanici Plzeň Košutka byl pořízen nový automobilový žebřík se záchrannou výškou 40 m na podvozku Scania P450 6x2 se zadní řiditelnou nápravou v hodnotě 22 195 767 Kč. Také byly uzavřeny kupní smlouvy na dodání speciálního technického automobilu pro Chemickou laboratoř Třemošná v hodnotě
4 832 740 Kč a dva dopravní automobily pro stanice Tachov a Plasy v hodnotě 1 994 757 Kč. Tato technika bude od výrobců převzata do užívání v roce 2023.

V rámci obnovy požární techniky proběhla i obnova čtyř sad hydraulického vyprošťovacího zařízení v hodnotě 1 827 596 Kč. Mezi novinku roku 2022 patří pořízení první sady akumulátorového elektrohydraulického vyprošťovacího zařízení do nového rokycanského RZA.

Došlo také k obměně a nákupu nových technických prostředků jako například protichemických oděvů, speciální štěrbinové kamery, stabilizačních prostředků budov, měřící stolice
ke kontrole dýchacích přístrojů, lodního motoru, přenosné motorové stříkačky atd.

Finanční prostředky na tyto nákupy plynuly z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, Fondu zábrany škod, Veřejné pokladní správy, či byly poskytnuty jako finanční dary od Plzeňského kraje, statutárního města Plzně, nebo města Rokycany. Další významné finanční prostředky byly čerpány prostřednictvím MV-GŘ HZS ČR z evropského projektu REACT I. Z toho projektu byly  v roce 2022 předány do užívání HZS Plzeňského kraje dvě cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem (COBRA) pro stanice Plzeň Košutka a Rokycany

MV-GŘ HZS ČR dále pro HZS Plzeňského kraje pořídilo a předalo do užívání:

•          2 ks cisternových automobilových stříkaček pro stanice Tachov a Staňkov

•          4 ks velitelských automobilů pro řídící důstojníky

•          6 ks vyšetřovacích automobilů

•          18 ks osobních automobilů

Zásahová činnost:

V roce 2022 jsme měli 11 611 událostí včetně 597 planých poplachů. 254 osob zemřelo, zraněno bylo 2051 civilních osob a 26 hasičů. Během zásahů u mimořádných událostí bylo 2 221 osob zachráněno a 5 597 osob evakuováno z ohroženého prostoru.

Činnost KOPIS

Krajské operační a informační středisko odbavilo 149 854 tísňových hovorů.

Požáry

Z pohledu standardní zásahové činnosti jsme řešili 1 334 požárů s různým rozsahem škod. U jednoho z nich dosáhla škoda více než 10 milionů Kč. Celková škoda způsobená požáry byla téměř 138 milionů Kč (2021 to bylo 172 mil. Kč). Podařilo seuchránit hodnoty za bezmála 602 mil. Kč (2021 to bylo 845 mil Kč).

V přímé souvislosti s požáry bohužel zemřelo 5 osob a 70 osob bylo zraněno. Z hasičů smrtelné zranění neutrpěl nikdo, 15 hasičů však bylo zraněno při likvidaci těchto požárů.

V loňském roce bylo evidováno 381 požárů budov a staveb, z tohoto bylo 234 požárů v objektech bytového fondu. Dále bylo evidováno 192 požárů dopravních prostředků a 761 požárů volných ploch (lesy, zemědělské plochy, odpadní produkty). 

Nejčastějšími příčinami vzniku požárů v roce 2022 byly nedbalost (429 případů), technické závady (273 případů) a požáry od spalinových cest (122 případů). V 63 případech byly požáry zapáleny úmyslně.

Zvýšený počet požárů v roce 2022 oproti roku 2021 je dán nárůstem požárů přírodního prostředí (lesy, travní porosty, zemědělské plochy). Požáry přírodního prostředí se projevily zejména v březnu roku 2022, kdy z 248 požárů v tomto měsíci vzniklo 146 požárů přírodního prostředí.

Porovnání požárů podle jednotlivých měsíců roků 2021 a 2022

Graf požárů.jpg

Dopravní nehody

V roce 2022 jsme zasahovali u 1 478 dopravních nehod, při nichž zemřelo 31 osob a 1 163 jich bylo zraněno. Zasahovali jsme také u čtyř leteckých nehod.

V únoru jsme zasahovali u nehody dvoumístného větroně v Plzni - Koterově. Ke zranění posádky nedošlo. https://www.youtube.com/watch?v=9WUUXLxJGSg

V polovině května jsme zachraňovali paraglidistu ze stromu nedaleko rozhledny Svatobor na Sušicku. Paraglidista byl nezraněn.

V první třetině srpna jsme zasahovali u dvou leteckých nehod. Při první v těsné blízkosti sportovního letiště v Rokycanech narazil větroň zezadu do jedoucího osobního vozidla. Posádka vozu byla nezraněna. Pilot kluzáku srážku nepřežil.

Ke druhé srpnové letecké nehodě došlo na Tachovsku, kdy se během letecké soutěže střetly dva kluzáky pilotované cizinci. Jeden z pilotů opustil letoun na padáku, kluzák následně skončil v lesním porostu nedaleko obce Staré Sedlo. Druhý pilot nouzově přistál u obce Láz. Ke zraněním naštěstí nedošlo.

Všechny zmíněné letecké nehody si k došetření převzal ÚZPLN.

Úniky nebezpečných látek

Celkem 688 krát jsme vyjeli k různým typům úniku nebezpečných chemických látek. Při těchto zásazích bylo zraněno 34  osob a nikdo nezemřel.

Srovnání s rokem 2021:

rok

celkem událostí

požár

dopravní nehoda

únik nebezpečné chemické látky

technické zásahy

ostatní

mimořádné události

2022

11 611

1334

1478

688

6736

1375

2021

11 007

1017

1485

641

5884

1396

nárůst

+604

+317

- 7

+47

+852

-21

Významné zásahy roku 2022

Požár v Českém Švýcarsku

Ve dnech 26.7.2022 – 12.8.2022 byly v rámci zásahu na lesní požár v Českém Švýcarsku nasazeny odřady jednotek hasičů z Plzeňského kraje. Zasahovalo zde 225 příslušníků HZS Pk a 148 členů dobrovolných jednotek s 88 kusy mobilní požární techniky. Celkem zasahovalo 40 jednotek požární ochrany z Plzeňského kraje.

Více informací: https://www.hzscr.cz/clanek/souhrn-cinnosti-odradu-hzs-pk-na-pozar-v-hrensku-za-obdobi-26-7-1-8-2022.aspx

Vážná dopravní nehoda na dálnici D5

3.8.2022 Před pátou hodinou odpoledne došlo na 118km dálnice D5 ve směru na Plzeň k dopravní nehodě s tragickými následky. Nákladní vozidlo z protisměru prorazilo svodidla a střetlo se s osobním vozem, v němž cestovaly dvě dospělé osoby a dvě děti. Na místě postupně zasahovaly jednotky ze tří hasičských stanic. Osobní automobil byl nárazem zcela zničen. V době příjezdu hasičů na místě nehody již zasahovaly ZZS a PČR. Hasiči zajistili místo události a spolupracovali se ZZS. Vlivem nehody došlo i k poškození palivových nádrží nákladního automobilu. Velitel zásahu si k likvidaci úniku paliva a jeho následnému přečerpání povolal na místo stanici Košutka, jejíž příslušníci zamezili dalšímu unikání nafty, sorbentem zasypali úniky a následně přečerpali z nádrží zbývajících 240l do náhradních nádob. Nehoda si vyžádala život jednoho dospělého a dvou dětí. Dvě osoby včetně řidiče nákladního vozidla byly zraněny.

Požár objektu pily v Dlouhé Vsi

Dne 18.9.2022 v ranních hodinách došlo k požáru objektu pily o rozměrech 21x6 m a přilehlé budovy, která sloužila jako zázemí pro pracovníky pily o rozměrech 12x6 m. Požár se šířil i na další objekty firmy. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Jednotka stanice Sušice zabránila šíření požáru na navazující objekt, kde bylo uskladněno řezivo, vysokozdvižný vozík a další stroje. V rámci zásahu bylo nutné provést několik násilných vstupů do jednotlivých částí podniku. Hasiči nasadili k hašení šest vodních proudů. V průběhu zásahu bylo též nutné strhnout některé stropní konstrukce, aby byl zajištěn bezpečný postup zasahujících. Celkem na místě zasahovalo 10 jednotek požární ochrany.  Požár se nám podařilo dostat pod kontrolu cca hodinu a půl od vyhlášení požárního poplachu jednotkám.  Krajští vyšetřovatelé příčin vzniku požárů společně s odborníky z Technického ústavu požární ochrany stanovili jako příčinu požáru technickou závadu na elektroinstalaci. Se škodou 10 mil. Kč. se jednalo o požár s největší škodou v Plzeňském kraji za rok 2022.

Nasazení a činnost HZS Pk v rámci opatření COVID 19

I v roce 2022 zasahovali hasiči  v souvislosti s onemocněním COVID 19. V 33 případech jsme provedli trasování, více než 70krát vyjeli hasiči k desinfikování veřejných prostor a 5krát vyjel odběrový tým k odběru vzorků.

Nasazení a činnost HZS PK v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (dále jen "KACPU") byla zřízena jako pracovní skupiny krizových štábů krajů za účelem rychlého a efektivního přijetí uprchlíků z Ukrajiny, kteří překročili hranice České republiky po 24. únoru 2022. Úkolem KACPU bylo zejména zajištění řízení o vydání víza strpění a víza dočasné ochrany, zajištění dočasného nouzového přístřeší a zprostředkování nouzového ubytování včetně dopravy, poskytování psychosociální pomoci, poskytování první zdravotnické pomoci a zajištění dalších nezbytných služeb a pomoci (přístřeší, stravování, služby tlumočení a další).

HZS Plzeňského kraje od počátku zajišťoval provoz KACPU v oblasti evidence ubytování uprchlíků, zprostředkování nouzového ubytování, převozu uprchlíků do míst nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší, zajištění psychosociální pomoci a rovněž jsme byli odpovědni za běh celého centra. Při vzniku KACPU zajišťoval HZS Plzeňského kraje logisticky výstavbu KACPU (dovoz vybavení, výstavba centra, atd.). V prvních týdnech činnosti KACPU jsme pak následně zajišťovali i vnější zázemí KACPU (výstavba stanů a jejich vytápění, zajištění el. energie, dovozu zábran, atd.)

Posléze, když došlo ke standardizaci činnosti KACPU, zůstaly v kompetenci HZS Plzeňského kraje oblasti zprostředkování nouzového ubytování a jejich evidence a převoz uprchlíků. Během roku 2022 odsloužili příslušníci HZS Plzeňského kraje při zajištění těchto činností 13 173 hodin přímo na asistenčním centru. Jednotky HZS Plzeňského kraje dále při 663 výjezdech zajišťovali převoz uprchlíků do míst nouzového ubytování či dočasného nouzového přístřeší.

kpt. Mgr. Petr Poncar

tiskový mluvčí

HZS Plzeňského kraje

vytisknout  e-mailem