HZS Pardubického kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezohlednost řidičů při nesprávném parkování

Pro hasiče je mnohdy i průjezd městem velmi komplikovanýPro hasiče je mnohdy i průjezd městem velmi komplikovaný
Bezohlední řidiči zaparkovali svůj vůz tam, kde neměli.Bezohlední řidiči zaparkovali svůj vůz tam, kde neměli. Foto: Deník
 
Hasiči se při výjezdu k požáru či jiným událostem, setkávají se spoustou situací, které jim komplikují jejich práci. Proplétat se hustým provozem je někdy velmi obtížné. Za pravdu nám jistě dají ti, kteří někdy seděli za volantem nákladního vozu.
Obrovský problém představují pro hasiče jedoucí k zásahu nejen neukáznění řidiči, kteří nerespektují právo přednostní jízdy hasičských vozidel, ale také řidiči, kteří zaparkují svůj vůz na místech, kde je to zakázáno.
 
Současně se zvyšujícím se počtem automobilů klesá počet volných parkovacích míst.
Sídliště jsou doslova přeplněna parkujícími automobily, které nezřídka stojí i na místech, která jsou vyhrazena hasičské technice. Není neobvyklé, že obyvatelé sídlišť i přes častá
varování využívají k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy.
 
Co je nástupní plocha a jak se pozná? Nástupní plocha slouží pro ustavení techniky
(požárních automobilů) v takové vzdálenosti od objektu, aby bylo možné např. využití výškové techniky k záchraně ohrožených osob, případně provedení požárního zásahu z vnější strany budovy.  „Nástupní plocha musí navazovat na přístupové komunikace, mít šířku nejméně 4 m, musí být odvodněna a zpevněna alespoň k jednorázovému použití vozidlem, jehož tíha na nejvíce zatíženou nápravu je nejméně 100 kN,“ uvádí nprap. Václav Dostál, vyšetřovatel HZS Pardubického kraje.
Nástupní plochy se nezřizují u objektů vybavených vnitřními zásahovými cestami a dále u objektů o výšce do 12 m a u objektů, jejichž všechny prostory jsou bez požárního rizika.
Nástupní plochu lze zatravnit nebo jiným způsobem upravit její povrch, pokud bude zajištěna její funkce a trvalým způsobem vyznačeno místo a šířka plochy (např. ukazateli). Doporučuje se tuto plochu současně využít k jiným vhodným účelům, které nebudou bránit příjezdu požárních vozidel a protipožárnímu zásahu (např. chodník pro pěší, obslužná komunikace, manipulační plochy). Nesmí se však navrhnout její využití pro parkování nebo odstavení vozidel, aby se nebránilo příjezdu a zásahu požárních jednotek. Nástupní plocha musí být označena dopravní značkou „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“.
Hasiči se na mnoha místech naší republiky, tak i v Pardubickém kraji potýkají s nedostatkem vhodných ploch na sídlištích pro ustavení zásahové techniky v případě požáru nebo jiné mimořádné události.
Mnohdy tato skutečnost znemožňuje použít hasičům výškovou techniku, jako se tomu stalo tento týden u panelového domu na Palackého třídě, kde byla zaparkovaná vozidla.
Hasičům pak zaparkovaná vozidla znemožňují použít výškovou techniku, s jejíž pomocí lze zachránit životy lidí, kteří nemohou uniknout prostorem zasaženým požárem či kouřem. Zásah pak i přes velké nasazení hasičů trvá déle než obvykle a je komplikovanější.
Neukáznění řidiči, kteří nástupní plochy blokují, tak, možná aniž si to sami uvědomují, vystavují sebe a lidi ve svém okolí nebezpečí zranění nebo i úmrtí a také vyšším ztrátám na majetku. V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly zaparkovanými tak, že znemožňují použití zařízení pro hašení vodou (např. požární hydranty), čímž dochází ve značné míře k omezení podmínek pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Mezi základní zásady parkování patří neparkovat před vstupem do objektu, neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku, neparkovat před nadzemními požárními hydranty a nad podzemními požárními hydranty,“ upozorňuje Václav Dostál.
 
Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranné složky, je špatná průjezdnost ulicemi přeplněných sídlišť z důvodu nevhodně zaparkovaných vozidel. V tomto případě také hrozí nebezpečí z prodlení, protože hasiči se musí k místu mimořádné události, často složitě, dostat jinou trasou.
 
Zákon o požární ochraně ukládá fyzickým osobám v této souvislosti povinnost „vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné prácea stanoví, že „fyzická osoba nesmí omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku“. Za nedodržení těchto povinností lze uložit fyzické osobě pokutu za spáchání přestupku až do výše 25 tisíc Kč. Při řešení přestupků spolupracuje hasičský záchranný sbor s Policií ČR a městskou policií, které jsou
věcně příslušné k řešení nesprávného parkování motorových vozidel.
 
 
Vendula Horáková, tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem