Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archiv článků chemické služby v odborném měsíčníku 112 (150 Hoří)

 • Zásahy s výskytem nebezpečných látek - Cvičení
 • Aktivity chemické služby - B-agens
 • Zásahy s výskytem nebezpečných látek - Zásahy
 • Aktivity chemické služby - RaL
 • Aktivity chemické služby - Chemie
 • Aktivity chemické služby - CBRNE
 • Aktivity chemické služby - Vzdělávání a výzkum
 • Aktivity chemické služby - Zkušebnictví
 • Věcné prostředky - Detekce
 • Věcné prostředky - Dýchací technika
 • Věcné prostředky - Dekontaminace
 • Věcné prostředky - Tlakové lahve
 • Věcné prostředky - Chemické laboratoře
 • Věcné prostředky - Protichemické ochranné oděvy

Zásahy s výskytem nebezpečných látek - Cvičení

Zásahy s výskytem nebezpečných látek - Cvičení

Ročník Číslo Název článku 
2004 11 Výbuch zemního plynu v Pardubicích (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 1 Havárie s únikem radiace
2007 7 Havarijní cvičení (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 11 Složky IZS Libereckého (publikováno pouze v tištěné podobě)
2008 9 Únik amoniaku ze zimního stadionu (publikováno pouze v tištěné podobě)
2009 1 Cvičení zóna 2008… (Vlkojan…) (publikováno pouze v tištěné podobě)
2009 3 Cvičení zóna 2008… (kolektiv)
2009

2010

2010

2015

2015

2015

2016
6

10

11

2

3

7

1
Mezinárodní taktické cvičení Ropa 2009

Odborná příprava v oblasti chemické služby v podmínkách HZS Pardubického kraje

Cvičení "ZÓNA 2010" prověřilo připravenost na řešení následků radiační havárie


Taktické cvičení MERO 2014 (publikováno pouze v tištěné podobě)

Taktické cvičení Metro 2014

Cvičení přecházela náročná příprava

Nasazení přenosných rámových detektorů gama záření při cvičení ZÓNA 2015 (publikováno pouze v tištěné podobě)

Aktivity chemické služby - B-agens

Aktivity chemické služby - B-agens

 

Ročník Číslo Název článku
2005 3 Nebezpečí ohrožení vybranými biologickými agens  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 4 Evropu straší ptačí chřipka
2006 7 Nástroje bioterorismu
2006 8 Nástroje bioterorismu (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 9 Nástroje bioterorismu (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 10 Nástroje bioterorismu (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 11 Nástroje bioterorismu (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 12 Nástroje bioterorismu (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 1 Nástroje bioterorismu (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 2 Nástroje bioterorismu (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 3 Nástroje bioterorismu  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 5 Nástroje bioterorismu  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 6 Nástroje bioterorismu  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 7 Nástroje bioterorismu  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 8 Nástroje bioterorismu  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 9 Nástroje bioterorismu  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 10 Nástroje bioterorismu (publikováno pouze v tištěné podobě)
2009 7 Svět zasáhla nový typ chřipky…
2009 8 Alternativy likvidace velkochovů drůbeže

2009


2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

2013

2013

2013

2013


2013

2013

2013

2013

2013

11


4

5

6

7

8

9

9

1

2

3


1

2

3

4

5

6

Vzorkovnice BCHL nemají nahánět strach, opatrnost je na místě  (publikováno pouze v tištěné podobě)

Možnosti teroristického zneužití BCHL (publikováno pouze v tištěné podobě)

Možnosti teroristického zneužití BCHL (publikováno pouze v tištěné podobě)

Možnosti teroristického zneužití BCHL (publikováno pouze v tištěné podobě)

Možnosti teroristického zneužití BCHL (publikováno pouze v tištěné podobě)

Možnosti teroristického zneužití BCHL (publikováno pouze v tištěné podobě)

Možnosti teroristického zneužití BCHL (publikováno pouze v tištěné podobě)

Nová typová činnosti  složek IZS při společném zásahu - Chřipka ptáků

Riziková biologická agens a toxiny
(publikováno pouze v tištěné podobě)

Koncept bilogické ochrany (publikováno pouze v tištěné podobě)

Vzorkování, detekce a identifikace bilogických agens v místě zásahu (publikováno pouze v tištěné podobě)

Riziková biologická agens a toxiny (publikováno pouze v tištěné podobě)

Koncept biologické ochrany (publikováno pouze v tištěné podobě)

Vzorkování, detekce a identifikace biologických agens v místě zásahu (publikováno pouze v tištěné podobě)
Biologická připravenost v České republice a v zahraničí (publikováno pouze v tištěné podobě)

Případy útoků biologickými agens (publikováno pouze v tištěné podobě)

Trendy v oblasti biologické připravenosti (publikováno pouze v tištěné podobě)

Zásahy s výskytem nebezpečných látek - Zásahy

Zásahy s výskytem nebezpečných látek - Zásahy

 

Ročník Číslo Název článku
2004 4 Únik Bromu si vyžádal evakuaci školy (Sýkora)
2004 9 Havárie automobilové cisterny
2004 12 Dálnice zažila ohnivé peklo
2005 4 Havárie automobilové cisterny
2005 4 Havárie ropovodu Družba u Čáslavi
2005 8 Únik kyseliny dusičné
2005 8 Havárie cisterny převážející nebezpečnou látku
2005 11 Neznámá látka v telefonní budce
2006 4 Dvacet let od katastrofy (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 6 Požár rafinerie (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 8 Dopravní nehoda automobilové cisterny
2006 8 Únik kapalného chlóru do ovzduší
2006 12 Havárie ropovodu (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 12 Zdolávání následků úniku amoniaku (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 12 Sanace skladů chemických látek
2007 5 Havárie v továrně na pyrotechniku (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 5 Dopravní nehoda kamiónu
2007 6 Zdravotnická pomoc obětem (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 6 Dopravní nehoda tahače (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 8 Likvidovali nebezpečné chemické látky  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 9 Ptačí chřipka
2007 10 Tři sta hasičů bojovalo
2007 12 Teroristický útok v Beslanu (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 12 Havárie zásobníku na tekuté hnojivo (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 12 Požár cisternového návěsu
2008 12 S ohněm bojovaly dvě stovky hasičů

2009

2010

2010

2010


2010

2011
 

2011

2012

2012

2012

2014

2015

2016

2016

 

1

1

4

5


9

4


7

4

6

12

3


5

2

3

Špinavá bomba… (Lichorobiec)  (publikováno pouze v tištěné podobě)

Nálezy sudů s neznámými látkami jsou stále četnější

Nejen sudy, ale také ampule

Výbuch při opravě zásobníku s kyselinou chlorovodíkovou (publikováno pouze v tištěné podobě)

Výbuch výrobních linek antrachinonu

Monitorování zplodin hoření při požáru vietnamské tržnice v Brně (plublikováno pouze v tištěné podobě)

Požár kaminonu na dálnici D5

Zásah komplikovaly exploze tlakových lahví

Areálem protékala hořící řeka

Zapojení HZS ČR do řešení problematiky výskytu otravy metylalkoholem v ČR (publikováno pouze v tištěné podobě)

Dopravní nehoda kamionu s únikem kyseliny chlorovodíkové

Únik fugátu z bioplynové stanice 

Nová metoda hašení se osvědčila

Požár ehylenové jednotky

Aktivity chemické služby - RaL

Aktivity chemické služby - RaL

 

Ročník Číslo Název článku
2004 9 Zhodnocení možnosti radiologického teroristického útoku (Publikováno pouze v tištěné podobě)
2007

2014

2016

2016
2

11

9

9
Radiotoxicita polonia (Publikováno pouze v tištěné podobě)

Systém dozimetrického zabezpečení HZS ČR
(publikováno jen v tištěné podobě)

Radiační monitoring při mimořádných situacích RADTECH 3000

Měření radioaktivního jodu ve štítné žláze

Aktivity chemické služby - Chemie

Aktivity chemické služby - Chemie

 

Ročník Číslo Název článku
2004 3 Ricin opět na scéně bioterorismu (Patočka) (publikováno pouze v tištěné podobě)
2004 4 Chlor - chemická látka, která znepokojuje (Kroupa)
2004 8 Nový fenomén chemického terorismu  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2004 9 Stručná historie zneužití toxických látek  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2004 12 Nejzávažnější chemická havárie 20. století
2005 3 Smutné japonské výročí
2005 5 Rozvoj opatření proti chemickému terorizmu
2006 3 Toxicita ropných produktů (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 11 Časový snímek (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 9 Současná právní úprava
2009 6 Před patnácti lety byl v Japonsku…  (publikováno pouze v tištěné podobě)

2009

2011

2011

2011

2011

2012


2012

2014

2015

9

4

6

9

12

1


7

8

8

Jak zasílat chemické látky a přípravky  (publikováno pouze v tištěné podobě)

Nebezpečný ethylenglykol (publikováno pouze v tištěné podobě)

Dostupnost vybraných antidot a informací

Havárie v Toulouse - deset let poté
(publikováno pouze v tištěné podobě)

Vztah mezi strukturou chemických látek a jejich toxicitou (publikováno pouze v tištěné podobě)

Identifikace nebezpečného organofosfátového pesticidu v terénu
(publikováno pouze v tištěné podobě)

Nejčastější nálezy nebezpečných chemických látek (publikováno pouze v tištěné podobě)

Nebezpečný toluendiisokyanát
(publikováno pouze v tištěné podobě)

Rizika výroby metamfetaminu z hlediska požární ochrany

Aktivity chemické služby - CBRNE

Aktivity chemické služby - CBRNE

 

Ročník Číslo Název článku
2009

2015

2016

2016
1

8

5

9
Mezinárodní cvičení VAR 2008 (Publikováno pouze v tištěné podobě)

Nebezpečné CBRN látky: možnosti rozšíření a potenciální následky (Publikováno pouze v tištěné podobě)
Čeští chemici se zúčastnili cvičení SEQUANA 2016 v Paříži

Mezinárodní česko-slovenský workshop chemických laboratoří

Aktivity chemické služby - Vzdělávání a výzkum

Aktivity chemické služby - Vzdělávání a výzkum

 

Ročník Číslo Název článku
2006 7 Zajištění systému jakosti (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 8 Chemici prohlubovali (publikováno pouze v tištěné podobě)
2007 1 Specializační kurz dekontaminace hasičů
2007 2 Současné možnosti přípravy odborníků  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2008 5 Od REACH ke GHS

2009

2011

2011

2011


2011


2013

2013

2013

2014

2014

2014

2016

7

4

6

8


12


3

9

12

1

4

5


8

Mezinárodní kurz OPCW  (publikováno pouze v tištěné podobě)

Zajištění chemické a radiační bezpečnosti

Letošní Pyromeeting byl zaměřen na chemickou a radiační bezpečnost

Informační zdroje o vlastnostech chemických látek ve vazbě na evropskou legislativu

Bezpečná přeprava nebezpečných věcí (publikováno pouze v tištěné podobě)

Vyšla učební skripta Chemická služba
(publikováno pouze v tištěné podobě)
Nebezpečí zaplynovaných přepravních kontejnerů pro složky IZS

Výcvik se speciální technikou (publikováno pouze v tištěné podobě)

Radiologický worshop i Interpolem (publikováno pouze v tištěné podobě)
Chemický průzkum v některých zemích Evropské unie II (publikováno pouze v tištěné podobě)
Chemický průzkum v některých zemích Evropské unie III (publikováno pouze v tištěné podobě)
Dvacel let TRINS přinselo novou dohodu a rozšíření spolupráce
 

Aktivity chemické služby - Zkušebnictví

Aktivity chemické služby - Zkušebnictví

 

Ročník Číslo Název článku
2004 1 Vliv použitého hasiva na skladbu a množství toxikantů (Orlíková, Hrinko)
2004 6 Slavnostní otevření hlavního ealonu ionizujícího záření
2005 1 Hasební zkoušky požáru organokovových sloučenin
2006 1 Možnosti identifikace původu
2006 2 Zkoušky použitých zásahových oděvů
2006 4 Prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy
2008 4 Komparativní zkoušky sorpčních prostředků
2008 5 Chrání laboratorní rukavice proti bojovým chemickým látkám?
2009

2014

2015

2015

2015

2015

2016
5

11

9

10

11

12

1
Činnost Opravárenského závodu…

Deset let provozu hlavního etalonu ionizujícího záření v Olomouci

Těsnost celohlavových ochranný masek nabízených na tuzemském trhu
Posouzení stavu kompozitních tlakových lahví po prodloužení jejich životnosti
Těsnost ochranných masek v kompletu s filtroventilační jednotkou

Vliv neoholené mužské tváře na těsnost ochranných masek

Porovnání účinnosti izolační a filtrační ochrany dýchacích cest

Věcné prostředky - Detekce

Věcné prostředky - Detekce

 

Ročník Číslo Název článku
2004 5 Nové možnosti detekce bojových chemických látek
2005 12 Zjišťování hlavních účinků neznámých nebezpečných chemických látek v terénu
2006 1 Prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 2 Prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 3 Prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 6 Prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 7 Prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 8 Prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 10 Prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2006 12 Na závěr přehledu přístrojů pro detekci
2007 2 Ramanův spektrometr
2008 5 Dozimetrické prostředky pro ochranu hasičů při zásahu  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2008 6 Prvotní radiační průzkum  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2008 7 Metrologické zabezpečení dozimetrických měřidel HZS ČR (publikováno pouze v tištěné podobě)
2008 7 Osobní dozimetrie (publikováno pouze v tištěné podobě)
2008 8 Radiační průzkum (publikováno pouze v tištěné podobě)
2008 9 Činnost jednotek požární ochrany při radiační události (publikováno pouze v tištěné podobě)
2008 10 Monitorování radioaktivní kontaminace (publikováno pouze v tištěné podobě)
2008 12 Nové dozimetrické prostředky u HZS ČR  (publikováno pouze v tištěné podobě)
2009 1 Seriál o dozimetrických a radiometrických přístrojích na předposlední straně   (publikováno pouze v tištěné podobě)
2009 4
 
Nový plynový analyzátor ve vybavení jednotek   (publikováno pouze v tištěné podobě)
2011 1
 
Měří plynový analyzátor GDA-2 spolehlivě?   
2011

2015

2015
8

1

9
 
Možnosti detekce oxidu fosforečného při požáru bílého fosforu (publikováno pouze v tištěné podobě)
Pomůcka, která se osvědčila v praxi

Vrcholné sportovní akce pod drobnohledem dálkového detektoru nebezpečných chemických látek

Věcné prostředky - Dýchací technika

Věcné prostředky - Dýchací technika

 

Ročník Číslo Název článku
2004 8 Testování ochranný masek
2004 12 Patří filtry typu MOF do starého železa? (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2005 2 Patří filtry typu MOF do starého železa? (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2005 6 Patří filtry typu MOF do starého železa? (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2005 9 Patří filtry typu MOF do starého železa? (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2005 12 Patří filtry typu MOF do starého železa? (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2006 8 Výrobci ochranných prostředků
2006 10 Výrobci ochranných prostředků (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2006 12 Výrobci ochranných prostředků (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2007 3 Patří filtry typu MOF (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2007 3 Výrobci ochranných prostředků (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2007 4 Prostředky individuální ochrany (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2007 6 Prostředky individuální ochrany (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2007 7 Malé ochranné filtry  (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2007 7 Únikové prostředky (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2007 12 Výrobci ochranných prostředků (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2008 2 Ověření užitných vlastností malých ochraných filtrů (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2009 2 Ochranné prostředky dýchacích… (Sýkora)  (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2009 3 Ochranné prostředky dýchacích… (Sýkora) (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2009 4 Ochranné prostředky dýchacích… (Sýkora) (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2009 5 Ochranné prostředky dýchacích… (Sýkora) (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2009 6 Ochranné prostředky dýchacích… (Sýkora) (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2009 7 Ochranné prostředky dýchacích… (Sýkora) (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2009 8 Ochranné prostředky dýchacích… (Sýkora)  (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2009 9 Ochranné prostředky dýchacích… (Sýkora) (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2009 10 Ochranné prostředky dýchacích… (Sýkora)  (vyšlo pouze v tištěné podobě)
2009 11 Ochranné prostředky dýchacích… (Sýkora)  (vyšlo pouze v tištěné podobě)

2009

2010

12

1

Ochranné prostředky dýchacích… (Sýkora)  (vyšlo pouze v tištěné podobě)

Ochranné prostředky dýchacích... (Sýkora)  (vyšlo pouze v tištěné podobě)

 

Věcné prostředky - Dekontaminace

Věcné prostředky - Dekontaminace

 

Ročník Číslo Název článku (publikováno jen v tištěné podobě)
2003 2 Hromadná dekontaminace osob (Kotinský)
2004 3 Stanoviště dekontaminace techniky (Kotinský)
2004 6 Provádění dekontamiance hasičů
2007 2 Tendence rozvoje dekontaminace (publikováno jen v tištěné podobě)
2007 4 Výrobci ochranných prostředků (publikováno jen v tištěné podobě)
2007 6 Výrobci ochranných prostředků (publikováno jen v tištěné podobě)
2009

2012

2014

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

7

8

10

1

3

4

5

6

6

7

8

Trendy rozvoje… (Otřísal)  (publikováno jen v tištěné podobě)

Nová stanoviště dekontaminace osob předána HZS krajů


Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky LINKA-08 (publikováno jen v tištěné podobě)

Význam individuální dekontaminace a její zabezpečení u jednotek HZS krajů

Klasické sorbenty

Degradační sorbenty

Dekontaminační rukavice s práškovými sorbenty

Moderní prostředek malokapacitní dekontaminace

Prostředky s uhlíkovými vlákny

Dekontaminační směsi

Improvizovaná souprava jednotek HZS krajů

Věcné prostředky - Tlakové lahve

Věcné prostředky - Tlakové lahve

 

Ročník Číslo Název článku
2009

2016

2016
11

2

5
Analýza tlakových lahví na českém trhu

Nižší riziko, vyšší efektivita zásahu

Tlakové lahve v podmínkách požáru

Věcné prostředky - Chemické laboratoře

Věcné prostředky - Chemické laboratoře

 

Ročník Číslo Název článku
2006 3 Použitelnost stávajících prostředků  (publikováno jen v tištěné podobě)
2006 5 Prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy  (publikováno jen v tištěné podobě)
2006 9 Prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy(publikováno jen v tištěné podobě)
2006 11 Prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy(publikováno jen v tištěné podobě)
2006 12 Prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy (publikováno jen v tištěné podobě)
2007 7 Využití rentgenové (publikováno jen v tištěné podobě)
2007 10 Toxikologie zplodin hoření pneumatik
2007 11 Metody laboratorní kontroly (publikováno jen v tištěné podobě)
2007 12 Metody laboratorní kontroly (publikováno jen v tištěné podobě)
2008 1 Elektroanalytické metody (publikováno jen v tištěné podobě)
2008 2 Spektrální metody: UV/VIS-spektrofotometrie (publikováno jen v tištěné podobě)
2008 3 Spektrální metody: infračervená spektrometrie (publikováno jen v tištěné podobě)
2008 4 Spektrální metody: rentgenofluorescenční a hmotnostní spektrometrie (publikováno jen v tištěné podobě)
2008 11 Činnost výjezdových skupin chemických laboratoří (publikováno jen v tištěné podobě)

Věcné prostředky - Protichemické ochranné oděvy

Věcné prostředky - Protichemické ochranné oděvy

 

Ročník Číslo Název článku
2005 1 Jsou staré dětské ochranné vaky funkční?  (publikováno jen v tištěné podobě)
2007 5 Prostředky individuální ochrany  (publikováno jen v tištěné podobě)

2007

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

12

Výrobci ochranných prostředků (publikováno jen v tištěné podobě)

Ochranné oděvy - Úvod do problematiky
(publikováno jen v tištěné podobě)

Ochranné oděvy - Vlastnosti, informace, piktogramy (publikováno jen v tištěné podobě)

Ochranné oděvy - Značení, kategorie (publikováno jen v tištěné podobě)

Ochranné oděvy - Výběr ochranného oděvu (publikováno jen v tištěné podobě)

Ochranné oděvy - Kategorie III - typ 1, 2 (publikováno jen v tištěné podobě)

Ochranné oděvy - Kategorie III - typ 3, 4 (publikováno jen v tištěné podobě)

Ochranné oděvy - Kategorie III - typ 5, 6 (publikováno jen v tištěné podobě)

Ochranné oděvy - Oděvy pro použití v EX zónách (publikováno jen v tištěné podobě)

Hasiči z Vysočiny se podílejí na výzkumu

Ochranné oděvy - Další typy ochranných oděvů (publikováno jen v tištěné podobě)

Ochranné oděvy - Rozdíly v požadavcích na úroveň ochrany (publikováno jen v tištěné podobě)

vytisknout  e-mailem