HZS hlavního města Prahy  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Čarodějnický den a rady od hasičů

Oslavy Filipojakubské noci, vítání jara, chcete-li „pálení čarodějnic“. To s sebou nese zábavu, ale i riziko požáru. Pro uspořádání oslav s hranicí je dobré udělat několik bezpečnostních opatření a také ohlásit pálení na příslušný HZS kraje, aby se z oslavy nestala pohroma. 

Povinnost nahlásit pálení vyplývá ze zákona

Ilustrační foto mjr. Ing.  Vladimír Polanecký Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. 

Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
(§ 5 odst. 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. m) výše citovaného zákona.

Za tento správní delikt může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
 

Sedmkrát k bezpečnému „pálení  čarodějnic“ z pohledu hasičů

  •     vyberte vhodné místo, dostatečný odstup od budov,  dejte pozor na suchou trávu v okolí,
  •     pro pálení je důležitá stabilní hranice vatry,
  •     při silném větru nedoporučujeme oheň rozdělávat,
  •     na rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému  vznícení oděvu,
  •     do ohně nevhazujte pyrotechnické výrobky, ani např. pneumatiky a další materiály, které tam  nepatří,
  •     pro případné rozšíření ohně si připravte vodu, písek nebo hlínu k hašení,
  •     nenechávejte oheň bez dozoru, po uhašení zkontrolujte, zda nemůže již dojít ke vzplanutí, popel   zasypte hlínou nebo pískem.

Každý se musí chovat tak, aby nezpůsobil požár
 

Pokud fyzická osoba nedodrží zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení, dopustí se přestupku na úseku požární ochrany a za tento přestupek může být uložena pokuta do 20 tisíc korun (§ 78 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).


Dohlédněte na děti

Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo zanedbá z hlediska požární ochrany dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, tedy i nad dětmi. Děti za svoji roztržitost mohou zaplatit zdravím, vás může postihnout pokuta do 25 tisíc korun.

V případě, že budete potřebovat zásah hasičů, volejte na tísňovou linku 112 nebo 150.

Ohlášený požár v elektronickém systému na webu http://paleni.izscr.cz automaticky neznamená souhlas HZS hl. m. Prahy se založením ohně. 

 


 

Kontakt: tiskový mluvčí HZS hl. m. Prahy:  mjr. Bc. Martin Kavka, tel. : 778 547 808

ilustrační fotografie mjr. Ing. V. Polanecký, HZS hl. m. Prahy

Evidence pálení HZS hl. m. Prahy    https://paleni.izscr.cz/

vytisknout  e-mailem