Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Akreditovaná Zkušební laboratoř č. 1011.2

Akreditovaná Zkušební laboratoř č. 1011.2 Technického ústavu požární ochrany (dále jen ZL) vyhovuje požadavkům ČSN EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“ a je akreditována a po odborné stránce dozorována Českým institutem pro akreditaci. Zavedený systém řízení kvality je obsažen v Příručce kvality ZL a slouží k zabezpečení kvalifikovaného, objektivního a nepředpojatého zkoušení technických prostředků požární ochrany. 

Akreditovaná Zkušební laboratoř č. 1011.2 má akreditovány:

1. několik desítek standardizovaných metod podle ČSN, EN, ISO a DIN, podle kterých zkouší parametry většiny výrobků potřebných pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany včetně osobních ochranných prostředků a hasiv. Výsledky zkoušek těchto výrobků slouží jako podklad pro jejich certifikaci a posouzení shody skutečných vlastností výrobku s technickými požadavky kladenými na daný výrobek a tím zároveň pro posouzení vhodnosti jejich použití v jednotkách požární ochrany.

ZL provádí zejména zkoušky následujících výrobků:

 • požární tlakové hadice
 • požární čerpadla
 • požární proudnice a armatury
 • požární žebříky přenosné a automobilové
 • hydraulické vyprošťovací zařízení
 • hasicí přístroje pojízdné a přívěsné
 • požární hadicové a hydrantové systémy
 • hydraulická vyprošťovací zařízení
 • zásahové požární automobily
 • zvedací vaky
 • oděvy, rukavice a boty pro zásahovou činnost
 • hasiva

2. zkušební metodiky TÚPO pro:
2.1 chemické analýzy a hodnocení požární bezpečnosti látek, materiálů, výrobků
2.2 laboratorní zkoumání vzorků z požářiště k objektivizace hypotéz vzniku požáru

3. metodiku TÚPO pro cílený odběr reprezentativního vzorku na požářišti za účelem objektivizace příčinné souvislosti se vznikem požáru.

Přesný rozsah akreditovaných zkoušek, předmětů zkoušek, postupu odběru vzorků a předmětu vzorkování je specifikován v příloze osvědčení o akreditaci č. 204/2019 ze dne 3. 5. 2019 (příloha osvědčení o akreditaci).

AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ A JEJÍ ZAMĚŘENÍ

O našich zkouškách, o způsobu objednání si zkoušek či např. o ceně našich zkoušek se dozvíte zde


 

vytisknout  e-mailem