Technický ústav požární ochrany  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zkušební laboratoř č. 1011.2 akreditovaná ČIA

Zkušební laboratoř č. 1011.2 Technického ústavu požární ochrany (dále jen ZL) vyhovuje požadavkům ČSN EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“ a je akreditována a po odborné stránce dozorována Českým institutem pro akreditaci. Zavedený systém řízení kvality je obsažen v Příručce kvality ZL a slouží k zabezpečení kvalifikovaného, objektivního a nepředpojatého zkoušení technických prostředků požární ochrany. 

Zkušební laboratoř č. 1011.2 má v rozsahu akreditace:

1. několik desítek standardizovaných metod podle ČSN, EN, ISO a DIN, podle kterých zkouší parametry většiny výrobků potřebných pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany včetně osobních ochranných prostředků a hasiv. Výsledky zkoušek těchto výrobků slouží jako podklad pro jejich certifikaci a posouzení shody skutečných vlastností výrobku s technickými požadavky kladenými na daný výrobek a tím zároveň pro posouzení vhodnosti jejich použití v jednotkách požární ochrany.

L 1011.2-template_c_ilac.gifZL provádí zejména zkoušky následujících výrobků:

 • požární tlakové hadice
 • požární čerpadla
 • požární proudnice a armatury
 • požární žebříky přenosné a automobilové
 • hydraulické vyprošťovací zařízení
 • hasicí přístroje pojízdné a přívěsné
 • požární hadicové a hydrantové systémy
 • hydraulická vyprošťovací zařízení
 • zásahové požární automobily
 • zvedací vaky
 • oděvy, rukavice a boty pro zásahovou činnost
 • hasiva

2. zkušební metodiky TÚPO pro:
2.1 chemické analýzy a hodnocení požární bezpečnosti látek, materiálů, výrobků
2.2 laboratorní zkoumání vzorků z požářiště k objektivizace hypotéz vzniku požáru

3. metodiku TÚPO pro cílený odběr reprezentativního vzorku na požářišti za účelem objektivizace příčinné souvislosti se vznikem požáru.

Zkoušky v rozsahu akreditace, předměty zkoušek, postup odběru vzorků a předmět vzorkování je specifikován v příloze osvědčení o akreditaci č. 192/2024 ze dne 26. 4. 2024 (příloha osvědčení o akreditaci).

Zkušební laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace. Seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu naleznete zde.

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ A JEJÍ ZAMĚŘENÍ

O našich zkouškách a způsobu objednání zkoušek se dozvíte zde
Kompletní ceník zkoušek ZL TUPO zde.
 

vytisknout  e-mailem