Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

78. schůze Výboru pro civilní nouzové plánování konaná dne 9. září 2020

Text ve formátu DOC

VIDEOKONFERENCE

Program

 

I.  Materiály k projednání (s usnesením)                                                                                                               č. usnesení

1.

Kontrola plnění úkolů VCNP za III. čtvrtletí 2020
Předkládá: MV

476

2.

Národní radiační havarijní plán
Předkládá: SÚJB a MV

477

3.

Koncepce environmentální bezpečnosti 2021-2030 s výhledem do roku 2050
Předkládá: MŽP

478

4.

Plán cvičení orgánů krizového řízení - upřesnění na léta 2021 - 2023
Předkládá: MV

479

5.

8. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
Předkládá: MV

480

6.

Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
Předkládá: SSHR

481

7.

„V“ Komplexní informace o způsobu zajištění komunikace bezpečnostních a záchranných složek
Předkládá: MV

482

II. Informativní materiály (bez usnesení)

1.       

Informace o problematice civilní ochrany v EU řešené v průběhu 1. pololetí 2020
Předkládá: MV

2.

Informace o plánovaných výdajích finančních prostředků na Civilní připravenost na krizové stavy na rok 2020
a o přehledu čerpání v roce 2019
Předkládá: MF

3.

Informace o činnosti Národní platformy pro snižování rizika katastrof v roce 2019 a 2020
Předkládá: MŽP

vytisknout  e-mailem