Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

76. schůze Výboru pro civilní nouzové plánování konaná dne 10. září 2019

Text ve formátu DOC

Program

I. Materiály k projednání (s usnesením)                                                                                     č. usnesení

 1. Kontrola plnění úkolů VCNP za II. a III. čtvrtletí 2019                                                               458
  Předkladatel: MV
   
 2. Plán cvičení orgánů krizového řízení - upřesnění na léta 2020 – 2022                                  459
  Předkladatel: MV
   
 3. 7. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž                                                  460

  provozovatelem je organizační složka státu
  Předkladatel: MV

 4. Vyhodnocení Plánu vytváření a udržování státních hmotných rezerv                                    461
  na léta 2017-2018
  Předkladatel: SSHR

 5. Změna Organizačního řádu odborné pracovní skupiny Ústředního                                        462

  krizového štábu pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji
  Předkladatel: SSHR

 6. Zřízení odborné pracovní skupiny pro přípravu a projednávání                                              463

  Koncepce environmentální bezpečnosti
  Předkladatel: MŽP

 7. Záměr výroby inaktivované vakcíny proti přenosné dětské obrně v závodě                          464/V
  v Bohumili u Kostelce nad Černými lesy „V“

  Předkladatel: MZ

II.Informativní materiály (bez usnesení)

 1. Informace o problematice civilní ochrany v EU řešené v průběhu 1. pololetí 2019
  Předkladatel: MV
 2. Informace o přijetí nové právní úpravy Mechanismu civilní ochrany Unie
  Předkladatel:  MV
 3. Informace o politice EU v oblasti ochrany kritické infrastruktury
  Předkladatel: MV
 4. Informace o plánovaných výdajích finančních prostředků na Civilní připravenost na krizové stavy na rok 2019 a o přehledu čerpání prostředků v roce 2018
  Předkladatel: MF
 5. Informace o stavu řešení kůrovcové kalamity v ČR
  Předkladatel:  MZe
 6. Informace o zpracování Souboru typové činnosti složek integrovaného záchranného systému STČ 16B/IZS při společném zásahu "Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla s přistáním na letišti Praha/Ruzyně"     Předkladatel:  MV
 7. Informace o průběhu a výsledcích zasedání Globální platformy pro snižování rizika katastrof (květen 2019, Ženeva, Švýcarsko)       Předkladatel:  MŽP

vytisknout  e-mailem