Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

74. schůze Výboru pro civilní nouzové plánování dne 5. prosince 2018

Text ve formátu DOC

Program

I. Materiály k projednání s usnesením

 1. Kontrola plnění úkolů VCNP za IV. čtvrtletí 2018
  Předkládá: MV                                                                                                        usnesení č. 448
 2. Informace o plně ní Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního
  výzkumu ČR 2017–2023 s výhledem do roku 2030
  Předkládá: MV                                                                                                        usnesení č. 449
 3. Koncepce hospodářských opatření pro krizové stavy na léta 2019 – 2024
  s výhledem do roku 2030
  Předkládá: SSHR                                                                                                    usnesení č. 450
 4. Plán práce VCNP na rok 2019
  Předkládá: MV                                                                                                         usnesení č. 451

II.  Informativní materiály (bez usnesení)

 1. Informace o problematice civilní ochrany v Evropské unii
  Předkládá: MV
 2. Informace o aktualizaci ústředního poplachového plánu integrovaného záchranného systému ke dni 1. ledna 2019
  Předkládá: MV
 3. Informace o zpracování Souboru typové činnosti složek integrovaného záchranného systému STČ 16A/IZS při společném zásahu "Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech"
  Předkládá: MV

III.  Různé

 1. Ústní informace o průběhu dosavadního zpracování materiálu „Analýza civilní připravenosti státu v sedmi základních oblastech odolnosti NATO“
  Navrhovatel: MV
 2. Ústní informace náměstkyně MZ a hlavní hygieničky ČR o podnikatelském záměru zahraničního investora zahájit na území ČR výrobu vakcín na dětskou mozkovou obrnu
  Navrhovatel: MZ

vytisknout  e-mailem