Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

73. schůze Výboru pro civilní nouzové plánování konaná dne 10. září 2018

Text ve formátu DOC

Program

73. schůze Výboru pro civilní nouzové plánování (dále jen „VCNP“)

ze dne 10. září 2018

I. Materiály k projednání č. usnesení

1.

Kontrola plnění úkolů VCNP za III. čtvrtletí 2018

Předkládá: MV

441

2.

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající
Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem
vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním
místě pro leteckou dopravu

Předkládá: MZ

442

3.

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Předkládá: MZ

443

4.

Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci mimo zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb a mimo vstupní místo pro leteckou dopravu

Předkládá: MZ

444

5.

Zpráva o stavu ochrany obyvatelstva v ČR 2018

Předkládá: MV

445

6.

Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2019-2021

Předkládá: MV

446

7.

Analýza civilní připravenosti státu v sedmi základních oblastech odolnosti NATO

Předkládá: MV

přerušeno

8.

6. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu

Předkládá: MV

447

Informativní materiály (bez usnesení)

1.

Informace z jednání ENISA k bezpečnosti a integritě sítí a služeb elektronických komunikací

Předkládá: ČTÚ

2.

Informace o přípravě cvičení ZDROJE 2018

Předkládá: SSHR

3.

Informace o plánovaných výdajích finančních prostředků na Civilní připravenost na krizové stavy na rok 2018 a o přehledu čerpání prostředků v roce 2017

Předkládá: MF

4.

Informace o průběhu jednání 40. setkání generálních ředitelů civilní ochrany Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a kandidátských zemí konaného ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2018

Předkládá: MV

vytisknout  e-mailem