Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

71. schůze Výboru pro civilní nouzové plánování konaná dne 13. března 2018

                                                                                                                                                                                Text ve formátu DOC

Program

I. Materiály k projednání (s usnesením)

 1. Kontrola plnění úkolů VCNP za IV. čtvrtletí 2017 a I. čtvrtletí 2018            usnesení č. 435
  Předkládá: MV
 2. Vyhodnocení Politické směrnice CNP NATO na léta 2014-2017                usnesení č. 436
  Předkládá: MV
 3. Zpráva o činnosti VCNP za rok 2017                                                           usnesení č. 437
  Předkládá: MV

II. Informativní materiály (bez usnesení)

 1. Informace o Metodickém pokynu Ministerstva zemědělství k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí s rozšířenou působností, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů
  Předkládá: MZe
 2. Informace o činnosti Národní platformy pro snižování rizika katastrof v roce 2017
  Předkládá: MŽP
 3. Informace o průběhu jednání 39. setkání generálních ředitelů civilní ochrany Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a kandidátských zemí konaného ve dnech 2. - 4. října 2017
  Předkládá: MV
 4. Informace o semináři pro vysoké školy vzdělávající odborníky v oblasti bezpečnosti – listopad 2017
  Předkládá: MV
 5. Informace o projektu ke zvýšení odolnosti radiokomunikační sítě PEGAS
  Předkládá: MV

vytisknout  e-mailem