Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

67. schůze Výboru pro civilní nouzové plánování dne 20. září 2016

Text ve formátu DOC

Program

I. Materiály k projednání (s usnesením)

 1. Kontrola plnění úkolů VCNP za III. čtvrtletí 2016                                         usnesení č. 415
  Předkládá: MV
   
 2. 4. aktualizace Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž                       usnesení č. 416

  provozovatelem je organizační složka státu
  Předkládá: MV

 3. Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2017-2019         usnesení č. 417

  Předkládá: MV

 4. Metodický pokyn ke zpracování typových plánů                                          usnesení č. 418

  Předkládá: MV
   

II. Informativní materiály (bez usnesení)

 1. Přehled návrhů výdajů finančních prostředků na Civilní připravenost na krizové stavy pro rok 2016 a přehled čerpání prostředků plánovaných na Civilní připravenost na krizové stavy za rok 2015

  Předkládá: MF

 2. Informace o přípravě cvičení Zdroje 2016

  Předkládá: SSHR

 3. Informace o průběhu jednání 36. setkání generálních ředitelů civilní ochrany Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a kandidátských zemí konaného ve dnech 2. – 3. června 2016

  Předkládá: MV

 

III. Různé

 1. Ústní informace o využívání informačních systémů určených pro přenos utajovaných informací
  Přednese: GŘ HZS ČR

vytisknout  e-mailem