HZS Jihočeského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

5. Jihočeská hasičská pouť

V neděli 7. května 2023 se ve Vlachově Březí uskuteční 5. ročník Jihočeské hasičské poutě. 

Jihočeská hasičská pouť 2023Pouť se koná pod záštitou ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Martina Svitáka a prvního náměstka hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Františka Talíře.

Slavností den bude zahájen v 9 hodin na nádvoří zámku ve Vlachově Březí, odkud půjde průvod do místního kostela. Zde v 10 hodin začne mše svatá, kterou bude celebrovat Mons. Mgr. Pavel Posád, pomocný biskup a probošt katedrální kapituly v českobudějovické diecézi. Koncelebrantem bude R. D. Mgr. Šimon Stančík, správce farnosti Vlachovo Březí a duchovní poradce hasčiského záchranného sboru v českobudějovické diecezi.

Součástí programu budou na náměstí na náměstí komentované ukázky zásahu profesionálních a dobrovolných hasičů, na nádvoří zámku bude připraven program pro děti.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!!

Významnou osobností, která navázala spolupráci s HZS Jihočeského kraje, je R. D. Mgr. Šimon Stančík.
Jak se k jihočeskému sboru dostal a jaké jsou jeho úkoly, čtěte v rozhovoru:

Jak jste se k našemu sboru dostal? Co Vás přivedlo?

K jihočeskému profesionálnímu sboru jsem se dostal přes členství v SDH Vlachovo Březí a díky oslovení pana ředitele HZS UO Prachatice plk. Ing Milana Raby s prosbou, jestli bych byl schopen požehnat techniku územního odboru v Prachaticích při příležitosti výročí 50 let činnosti profesionálních hasičů na okrese Prachatice na rok 2020. Přičemž došlo k oslovení, jestli bych mohl dělat také duchovního pro profesionální hasiče.

Po rozhovoru s diecézním otcem biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem mě jmenovacím dekretem od 1. února 2022 ustanovil duchovním poradcem hasičského záchranného sboru českobudějovické diecéze. 

Po obdržení dekretu jsem navštívil tehdejšího ředitele HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomíra Bureše, se kterým jsme si nastavili další mojí činnost v jihočeském profesionálním sboru.

A proč právě hasiči?

Hasiči jsou má srdeční záležitost, jelikož jsem hasičem 45 let. Působil jsem i v RZP a i jako podnikový hasič v ZTS Námestovo jako velitel jednotky.

Jak vidíte Vaši současnou pozici mezi jihočeskými profesionálními hasiči? Jaký je v našem sboru Váš úkol?

Jsem členem posttraumatického týmu. Jako duchovní poradce se podílím na běžné duchovní činnosti HZS. (hasičské poutě, pohřby, nová technika apod.)

Jaké máte vize nebo přání do budoucna s naším jihočeským sborem?

Svoji duchovní službu bych u jihočeského profesionálního sboru zaměřil na duchovní terapii, která zahrnuje pomoc duchovní služby pomáhat příslušníkům HZS zvládat obtížné životní situace spojené s jejich pracovním nasazením a přijmout nezbytné okolnosti života. Tuto úlohu bych chtěl realizovat přes:

 • témata článků a proslovy, které se dotýkají hodnotového systému člověka v rámci etiky hasičské a záchranářské práce,
 • osobní rozhovory během návštěv na základních útvarech,
 • návštěvy v rodinách příslušníků HZS,
 • návštěvy příslušníků HZS a jejich příbuzných v nemocnici.

Samozřejmě tam, kde není možný osobní kontakt, mohou příslušníci HZS kdykoli využít kontaktu přes mobil a email.

Smysl duchovní terapie vidím v pomoci příslušníkům zpracovat obtížné životní situace tak, aby neohrozily jejich rodinné zázemí, pracovní výkonnost a morální hodnoty příslušníka, ale naopak, aby se staly cenným zdrojem jeho zkušeností a pomohly mu vyprofilovat se ve zralou osobnost.

Duchovní službou se chci zaměřit na pomoc nejen příslušníkům HZS a jejich rodinným příslušníkům, ale samozřejmě také obětem mimořádných událostí, při kterých hasiči zasahují.

Neodlučitelnou součástí duchovní služby je pak liturgie. Vysluhováním svátostí chci pomáhat překonávat i ty méně příznivé okolnosti života. Tuto úlohu bych rád prováděl přes:

 • katechezi - vysvětlováním pravd víry a přípravou na přijetí svátostí,
 • slavením mše svaté a vysluhování svátostí (křest, biřmování, usmíření, manželství, pomazání nemocných),
 • požehnání pracovišť (kanceláře), domů, aut, zásahové techniky…
 • pohřební a pietní obřady.

Duchovní službou lze organizovat i akce spojené s reprezentací příslušníků HZS a napomáhat tím budování příslušné stavovské hrdosti. Zde bych rád:

 • slavení mší sv. za přítomnosti příslušníků HZS,
 • pořádání národní poutě,
 • pořádání mezinárodní poutě do Lurd,
 • pořádání národní poutě do Vatikánu,
 • účast na stavovských slavnostech u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů a záchranářů.

Odkazy do noveho okna

R. D. Mgr. Šimon Stančík

R. D. Mgr. Šimon Stančík 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem