Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

42. schůze Výboru pro civilní nouzové plánování dne 8. prosince 2008

Text ve formátu DOC
Program
I.  Materiály k projednání (s usnesením)
 1. Kontrola plnění úkolů VCNP za období IV. čtvrtletí 2008
  Předkládá: MV                                                             usnesení č. 305
 2. Zpráva odborné pracovní skupiny k dopracování návrhu studie „Mobilního předsunutého pracoviště krizového štábu“
  Předkládá: MV                                                             usnesení č. 306
 3. Průběžná informace o stavu plnění úkolů za rok 2008 dle usnesení vlády č. 170 ze dne 25. února 2008 - řešení problematiky kritické infrastruktury
  Předkládá: MV                                                             usnesení č. 307
 4. Plán práce VCNP na rok 2009
  Předkládá: MV                                                             usnesení č. 308
 
II.  Informativní materiály (bez usnesení)
 1. Informace o průběhu jednání a výsledcích 21. setkání generálních ředitelů pro civilní ochranu Evropské unie, Evropské zóny volného obchodu a Chorvatska, Turecka a Makedonské republiky
  Předkládá: MV
 2. Informace o zpracování a schválení Souboru typové činnosti složek integrovaného záchranného systému STČ 10/IZS při společném zásahu při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici
  Předkládá: MV
 3. Informace o průběhu pilotního projektu – Příprava budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí
  Předkládá: MV
 
III.  Různé
 1. Ústní informace o umístění VCNP na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR
  Předkládá: MV
 

Zpět: přehled činnosti 2007 - 2009 

vytisknout  e-mailem