SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

4.12.2023 - Den otevřených dveří SOŠ PO

V pondělí dne 4. 12. 2023 proběhl na Střední odborné škole a Vyšší odborné škole den otevřených dveří zaměřený na informování zájemců o studium SOŠ PO z řad žáků základních škol. Celý den otevřených dveří se nesl v duchu velkého zájmu veřejnosti. 

Pro zájemce a jejich doprovod byl připraven bohatý program v čase od 9:00 hod. do 17:00 hod. Před školou byla vystavena moderní zásahová technika v podobě CAS 20 Scania a AZ 30 Camiva, kde zkušení lektoři a také žáci SOŠ PO techniku blíže představili návštěvníkům. Jednalo se o výběr moderní požární techniky, se kterou se seznamují a cvičí také žáci SOŠ PO.

Ve vnitřních prostorách školy byly zájemcům o studium SOŠ PO a jejich doprovodu představeny možnosti prolnutí teoreticky nabytých vědomostí s praktickými dovednostmi ve formě simulace operačního střediska hasičů, výuky technických prostředků požární ochrany, výuky zdravovědy a tělesné výchovy, výuky cizích jazyků a v neposlední řadě také možnosti podání přihlášek na naší školu. Rodičům zájemců o studium byly také zodpovězeny veškeré dotazy týkající se například počtu přijímaných žáků, možností stravování, ubytování na internátu, přijímacích zkoušek atd. Žáci základních škol, kteří by chtěli studovat na SOŠ PO, si mohli také vyzkoušet část fyzických testů, které musí zvládnout při přijímacím řízení.

Během celého dne otevřených dveří byli do programu zapojeni nejen zkušení učitelé a lektoři všeobecně-vzdělávacích předmětů a odborných předmětů, ale také žáci prvního ročníku SOŠ PO. Právě na ně byly směřovány časté dotazy například na to, jak se jim studium na škole líbí, jak jsou spokojeni, jakou pozici by chtěli do budoucna u hasičů vykonávat a také co je vedlo k přihlášení se ke studiu na SOŠ PO. Návštěvníci vysoce ocenili odborné znalosti učitelů, ale také zapálenost a znalosti žáků prvního ročníku SOŠ PO.

Celý den otevřených dveří, který se konal po dlouhé přestávce přerušení výuky v SOŠ PO, navštívilo přes 300 zájemců o studium a jejich doprovodu z celé ČR, ale i ze zahraničí. Mezi zahraniční zájemce můžeme započítat jednoho zájemce ze Slovenska a jednoho z Rakouska. Mimo zájemců o studium se na den otevřených dveří přišli podívat také bývalí studenti SOŠ PO, kteří nyní působí např. v managementu HZS podniku ČEZ v jaderné elektrárně Dukovany nebo také bývalí i současní příslušníci HZS ČR.


aktualizováno: 5.12.2023

Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem