Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

38. schůze Výboru pro civilní nouzové plánování dne 11. prosince 2007

Text ve formátu DOC
Program
 
 
 
I. Materiály k projednání (s usnesením)
 1. Kontrola plnění úkolů VCNP za období IV. čtvrtletí 2007
  Předkládá: MV                                                  usnesení č. 286
 2. Plán cvičení orgánů krizového řízení na léta 2008 - 2010
  Předkládá: MV a MO                                         usnesení č. 287
 3. Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a návrh Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
  Předkládá: MV                                                  usnesení č. 288
 4. Úprava Statutu, Jednacího a Organizačního řádu VCNP
  Předkládá: MV                                                  usnesení č. 289
 5. Harmonogram dalšího postupu zpracování dokumentů Komplexní strategie České republiky k řešení problematiky kritické infrastruktury a Národního programu ochrany kritické infrastruktury
  Předkládá: MV                                                  usnesení č. 290
 6. Plán práce VCNP na rok 2008
  Předkládá: MV                                                  usnesení č. 291
  
 
II. Informativní materiály (bez usnesení)
 1. Informace o průběhu jednání a výsledcích 19. setkání generálních ředitelů pro civilní ochranu Evropské unie, Evropské zóny volného obchodu a Chorvatska, Turecka a Makedonské republiky
  Předkládá: MV
 2. Vyhodnocení meziresortního štábního cvičení orgánů krizového řízení s účastí výkonných prvků OCHRANA 2007
  Předkládá: MV
 3. Informace o postupu řešení závěrů z cvičení INEX 3 (řešení problematiky přípravy a provádění následných ochranných opatřeních při havárii na jaderném zařízení)
  Předkládá: MV
 4. Informace o odstranění nedostatků zjištěných v rámci cvičení OCHRANA 2006
  Předkládá: MV

Zpět: přehled činnosti 2007 - 2009

vytisknout  e-mailem