Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

36. schůze Výboru pro civilní nouzové plánování dne 12. června 2007

Text ve formátu DOC
 
Program
 
I.  Materiály k projednání (s usnesením)
 1. Kontrola plnění úkolů VCNP za období II. čtvrtletí 2007
  Předkládá: MV                                                      usnesení č. 273
 2. Návrh společného minima pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti
  Předkládá: MV a MO                                            usnesení č. 274
 3. Rozpracování Ministerská směrnice CNP NATO na léta 2007 a 2008
  Předkládá: MV                                                     usnesení č. 275
 4. Zpráva o zpracování a schválení Souboru typové činnosti (STČ) 07/IZS Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu
  Předkládá: MV                                                     usnesení č. 276
 5. Zpráva o řešení problematiky kritické infrastruktury v ČR
  Předkládá: MV                                                     usnesení č. 277
 6. Návrh informace o plnění optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky a postup při jejím zpracování
  Předkládá: MV                                                     usnesení č. 278
 7. Zpráva o postupu vypracování aktualizované koncepce ochrany obyvatelstva a návrh na zřízení odborné pracovní skupiny VCNP
  Předkládá: MV                                                     usnesení č. 279
 
II.  Informativní materiály (bez usnesení)
 1. Přehled návrhů výdajů finančních prostředků na CNP pro rok 2007 a přehled čerpání prostředků plánovaných na CNP za rok 2006
  Předkládá: MF 
 2. Informace o stavu přípravy cvičení VLTAVA a LABE 2007
  Předkládá: MV 
 3. Informace o průběhu jednání a výsledcích 18. setkání generálních ředitelů pro civilní ochranu Evropské unie, Evropské zóny volného obchodu, Chorvatska, Turecka a Makedonské republiky
  Předkládá: MV 
 4. Informační systém krizového řízení (ISKŘ) ČR
  Předkládá: MV 
 5. Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví České republiky
  Předkládá: MZ 
 6. Informace o novelizaci dokumentu „Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České republiky“
  Předkládá: MV

Zpět: přehled činnosti 2007 - 2009

vytisknout  e-mailem