Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

3. Jaký je postup pro vydávání potvrzení a osvědčení posluchačům z řad jednotek SDH?

Potvrzení o absolvování kurzu pro členy JSDH

Z důvodu množících se dotazů na způsob vydávání potvrzení o absolvování kurzu pro posluchače z řad JSDH si dovolujeme upřesnit postup pro vydávání těchto potvrzení.

V případě, že se člen jednotky SDH zúčastní kurzu k získání odborné způsobilosti (velitel družstva, velitel dobrovolné jednotky, strojník), který je pořádán ŠVZ HZS ČR, je postup následující.

Člen absolvuje kurz v rozsahu, který je dán platnými osnovami. Složí závěrečnou zkoušku (teoretickou a praktickou část), ze které je hodnocen pouze dvěma variantami: PROSPĚL – NEPROSPĚL. O průběhu kurzu a závěrečné zkoušce je vedena dokumentace, včetně protokolu o zkoušce, a tato je dle vnitřních předpisů HZS archivována na ŠVZ. Je-li člen JSDH hodnocen PROSPĚL, je mu vystaveno "Potvrzení" o absolvování kurzu. Není možné, aby bylo vystaveno bez absolvování kurzu a řádného složení zkoušky.

S takto získaným potvrzením se musí člen JSDH dostavit na příslušný územní odbor, kde mu je následně vystaveno "Osvědčení", které ho opravňuje k výkonu činnosti.

Celou problematiku řeší SIAŘ GŘ HZS ČR č. 44/2021, kterým se upravuje organizace odborné přípravy ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR, Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany a v Záchranném útvaru HZS ČR.

V čl. 12 je popsána problematika závěrečného hodnocení a závěrečné zkoušky.

Čl. 17 se týká dokladu o absolvování odborné přípravy a dokumentace kurzu ve vzdělávacím zařízení. Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je:

a) osvědčení o odborné způsobilosti

b) osvědčení (usnesení vlády č. 1542/2005)

c) potvrzení.

Druh dokladu vydávaného účastníkovi je určen osnovami kurzu. Osvědčení nebo potvrzení se vydá jen účastníkovi, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku nebo splnil podmínky stanovené pro ukončení kurzu osnovami kurzu. Absolvent tento doklad předloží příslušnému personálnímu pracovišti k evidenci.

Závěrem nám dovolte odkázat Vás na stránky ŠVZ HZS ČR, kde v sekci Informační servis / Informace pro JSDH najdete popis, jak mají členové JSDH postupovat, aby získali osvědčení o odborné způsobilosti.


aktualizováno: 4.3.2022

vytisknout  e-mailem