SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

3.12.2018 - Nový znak školy

Je nám ctí Vám představit náš nový znak definující Střední odbornou školu požární ochrany a Vyšší odbornou školu požární ochrany (dále škola). 

V tomto roce došlo k zásadní reorganizaci vzdělávání v požární ochraně ve Frýdku Místku, kdy bylo středisko Školního a výcvikového zařízení HZS ČR ve Frýdku Místku delimitováno pod školu. A protože škola je zde již od roku 1967, tak jsme chtěli jednoznačně definovat identifikační prvek naší školy. A je co definovat, oba areály školy a to na ulici Pionýrů a na ulici Pavlíkova řeší komplexní vzdělávaní v požární ochraně jak tzv. mokrých a suchých hasičů tak vyšší odborné vzdělávání v oblasti požární ochrany. Vzniklý znak se sestavil za pomocí odborníků a našich pracovníků do konečné podoby, který jasně definuje náš moderní postoj a přístup ke vzdělávání v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému. Dále bychom pokračovali textem heraldika pana PhDr. Zdeňka Kubíka, který vedl naší ruku v oblasti heraldiky našeho znaku:

„ V České republice žel není (kromě komunální sféry) vytváření a užívání heraldických znaků fyzických a právnických osob odborně (právně) ošetřeno, jako ve Velké Británii (College of Arms a Lyon Court) nebo i na Slovensku (Heraldický register SR), ale vychází z historicky všeobecně platných heraldických zásad a zvyklostí, běžných (nejenom v našem středoevropském prostředí) od doby raného novověku. Institucionální heraldiku také nelze (rádoby) ztotožňovat s historickou šlechtickou (rodovou) heraldikou a proto důsledně užíváme označení (heraldický) „znak“ a nikdy ne (šlechtický rodový) „erb“ (z německého slova „Erbe = dědic, dědictví“). Podstatou každého heraldického znaku (subjektu) je vždy štít, ideálně základního (jednoduchého) tvaru (viz malý státní znak České republiky), který může být, zvláště u právnických osob (na rozdíl od znaků fyzických osob s kolčí přilbou a tzv. klenotem), doplněný dalšími „vnějšími identifikačními elementy“ (tzv. honosnými kusy, hodnostními odznaky apod.). Štít znaku rozhodně nemá být složitý (o mnoha polích), preferuje se jednoduchost a výraznost celé kompozice. Dle požadavků a charakteristiky nositele (uživatele) heraldického znaku je zvoleno příslušné (zásadně dvourozměrně stylizované) štítové znamení (figura či figury, které dělíme na tzv. heroldské, čili geometrické a obecné, tj. všeobecně známé) v daných heraldických tinkturách. Těch je (pouze) šest. Dva kovy, zlato a stříbro (zobrazované běžně žlutě nebo okrově a bíle či šedě) a čtyři barvy (červená, modrá, zelená, černá), výjimečně i tzv. přirozená (jako je např. hnědá barva kmene stromu apod.), vždy v jednom sytém odstínu. Přičemž platí základní (opticky kontrastní) pravidlo, že „kovy se kladou na barvy a barvy na kovy“. Štít blasonujeme (tj. terminologicky přesně odborně popisujeme a kodifikujeme) vždy shora dolů a z pohledu pravé strany (ruky) jeho nositele, nikoliv pozorovatele znaku, proto zdánlivě (stranově) obráceně, pokud tedy není osově souměrný. Na základě výše uvedených faktů, heraldických pravidel, veřejně známých skutečností a výběru vhodných tinktur i figur, charakterizujících Střední odbornou školu požární ochrany a Vyšší odbornou školu požární ochrany, je blason štítu jejího profesního (heraldického) znaku následující:

V modro-stříbrně čtvrceném štítě červená kniha s ohnivou kohoutí hlavou, provázenou čtyřmi (2, 2) odvrácenými lipovými listy v rozích desky, ořízkou a čtyřmi hřbetními vazy, vše zlaté. Na štítě zlatá hasičská přilba, provázená stříbrnými odvrácenými hasičskými sekerami na zlatých zkřížených topůrkách za štítem.

Zvolené heraldické tinktury štítu (tedy stříbrná/bílá, červená a modrá i zlatá/žlutá) vychází z velkého státního znaku, bílo-červeno-modré trikolóry a vlajky České republiky i zlatého/žlutého národního lipového odznaku (slovanské vzájemnosti a výložek uniforem). Modro-stříbrně/bíle čtvrcený štít je převzatý z městského znaku Frýdku-Místku, sídla školy, ale odkazuje též na modrou barvu vody (i bílé pěny) a hasičských uniforem. Obecné figury (červená kniha a zlatá/žlutá hlava tzv. ohnivého kohouta, starobylého obrazu požárů) byly inspirovány školním logem (v typických barvách ohně) a doplněny o národní lipové listy. Jsou tak jasným symbolem odborného vzdělávání (kniha) v oblasti požární ochrany (ohnivá hlava kohouta) na území České republiky (státní tinktury a lipové listy). Soudobá hasičská přilba i sekery (doplňující štít) představují mezinárodně známé oborové atributy, užívané u nás Hasičským záchranným sborem České republiky i Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.“

Uvedený popis tzv. blason definuje znak školy a vysvětluje jednotlivých prvků, které se využili pro tvorbu našeho nového a jednoznačného znaku školy. Od nynějška se budete se znakem setkávat a doufáme, že se Vám líbí a bude neopomenutelným identifikačním prvkem naší moderní organizace s historickými kořeny.


plk. Ing. Jiří Rogowski – vedoucí oddělení odborné přípravy SOŠ PO a VOŠ PO; PhDr. Zdeněk Kubík – heraldik

vytisknout  e-mailem