SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

25.5.2023 - Zástupci SOŠ PO a VOŠ PO se účastnili konference Evropských hasičských vzdělávacích institucí

Ve dnech 22. – 24. května 2023 se konala ve Slovinském hlavním městě Ljubljana konference hasičských vzdělávacích institucí. Organizace EFSCA (European Fire Service Colleges Association) sdružuje instituce, které vzdělávají hasiče napříč celou Evropou.

Hlavními body činnosti EFSCA je zprostředkovat fórum pro diskusi a výměnu informací mezi účastnickými státy, poskytovat informace o vzdělávání v oblasti požární bezpečnosti mezi účastnickými státy a Evropskou unií směřující k profesnímu rozvoji a podporovat a pomáhat rozvíjet výzkum a vývoj v oblasti požární bezpečnosti.

Jedním z členů tohoto profesního sdružení je za HZS ČR Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany. O tom, že je SOŠ PO a VOŠ PO důležitou součástí této organizace, svědčí i fakt, že správu financí EFSCA provádí lektor SOŠ PO a VOŠ PO pplk. Ing. Marek Hütter, Ph.D. Spolu s ním zastupoval na této konferenci naši školu ředitel SOŠ PO a VOŠ PO plk. Ing. Jiří Fojtík, DiS.

Letošní ročník konference byl zaměřen na zásahy spojené s likvidací úniků nebezpečných látek (HAZMAT). Byly zde prezentovány zkušenosti s tréninkem na různé situace spojenými s tímto typem zásahů, a to ve virtuálním prostředí, provádění dekontaminace a předávání informací napříč účastnickými zeměmi ohledně postupů při likvidaci nebezpečných látek. Také byly na konferenci představeny koncepty vzdělávání v jednotlivých vzdělávacích zařízeních.

Jedním z bodů konference bylo i přednesení výroční finanční zprávy, kterou před celým fórem konference prezentoval pplk. Ing. Marek Hütter, Ph. D. Součástí letošní konference byla také volba nového prezidenta EFSCA, kterým byl zvolen pan Arvin Graeger z Požární školy v Berlíně. Ke zvolení prezidentem mu jako jeden z prvních pogratuloval ředitel SOŠ PO a VOŠ PO plk. Ing. Jiří Fojtík, DiS. Součástí programu konference byla prohlídka Slovinské hasičské školy, kdy ředitele SOŠ PO a VOŠ PO po výcvikovém komplexu provedl ředitel Slovinské hasičské školy pan Aleš Cedilnik. Na závěr programu převzali všichni účastníci konference účastnický list.

Odkazy do noveho okna

01_ředitel SOŠ PO a VOŠ PO plk. Fojtík gratuluje nově zvolenému prezidentovi EFSCA

01_ředitel SOŠ PO a VOŠ PO plk. Fojtík g... 

Detailní náhled

02_správce financí EFSCA pplk. Hutter přednáší finanční výroční zprávu

02_správce financí EFSCA pplk. Hutter př... 

Detailní náhled

03_ředitel Slovinské hasičské školy provází ředitele SOŠ PO a VOŠ PO

03_ředitel Slovinské hasičské školy prov... 

Detailní náhled

04_ředitel SOŠ PO a VOŠ PO plk. Fojtík přebírá účastnický list

04_ředitel SOŠ PO a VOŠ PO plk. Fojtík p... 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem